SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
tibbi_mikrobiyoloji Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Dersin Adı   Klinik Bakteriyoloji-I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3217001027 2 / 0 4
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Emine İnci TUNCER
Koordinator E-mail incituncer selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı İnsanda hastalık yapan bakterilerin tanımı ve öneminin vurgulanması
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 0 0 0 0 80 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sözlü anlatım ve PowerPoint sunu, Mikroskopi
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Enterobacteriaceae ailesinin genel özellikleri Bilgehan H. Klinik Mikrobiyoloji (Özel Bakteriyoloji ve Bakteri İnfeksiyonları), 10.Baskı, Barış Yayınları, İZMİR 2000
2 Enterobacteriacea ailesinde yer alan fırsatçı patojenler, tanı, tedavi, korunma ve ve oportunistik olanların özellikleri ve ayrımı Bilgehan H. Klinik Mikrobiyoloji (Özel Bakteriyoloji ve Bakteri İnfeksiyonları), 10.Baskı, Barış Yayınları, İZMİR 2000
3 Salmonella ve Shigella genusunun yaptığı hastalıklar, tanı, tedavi ve korunma Ustaçelebi Ş. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji, Güneş Kitabevi, ANKARA 1999
4 Yersinia genusu ve yaptığı hastalıklar, tanı, tedavi, korunma ve kontrol Ustaçelebi Ş. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji, Güneş Kitabevi, ANKARA 1999
5 Vibrionaceae genusunda yer olan bakterilerin genel özellikleri Ustaçelebi Ş. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji, Güneş Kitabevi, ANKARA 1999
6 Vibrionaceae genusunda yer olan bakterilerin tanı, izolasyon, yaptığı hastalıkların tedavi ve korunması Ustaçelebi Ş. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji, Güneş Kitabevi, ANKARA 1999
7 Pasteurella, Haemophilus, Actinobacillus, Legionella grubu bakterilerin genel özellikleri Topçu-Willke A, Söyletir G, Doğanay M. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi (Etkenlere göre Enfeksiyonşlar) 2, Nobel Tıp Kitabevleri, Çapa, İSTANBUL 2008.
8 Pasteurella, Haemophilus, Actinobacillus, Legionella grubu bakterilerin yaptığı hastalıklar, tanı, tedavi, korunma Topçu-Willke A, Söyletir G, Doğanay M. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi (Etkenlere göre Enfeksiyonşlar) 2, Nobel Tıp Kitabevleri, Çapa, İSTANBUL 2008.
9 Non-fermentatif Gram negatif bakterilerin genel özellikleri Mims A C, Playfair J, Roitt I M, Wakelin D, Williams R, Anderson R M. Medical Microbiology, Mosby-Year Book Europe Limited, London 1993
10 Non-fermentatif Gram negatif bakterilerin yaptığı hastalıklar, tanı, tedavi ve korunma Mims A C, Playfair J, Roitt I M, Wakelin D, Williams R, Anderson R M. Medical Microbiology, Mosby-Year Book Europe Limited, London 1993
11 Anaerop bakterilerin genel özellikleri Mims A C, Playfair J, Roitt I M, Wakelin D, Williams R, Anderson R M. Medical Microbiology, Mosby-Year Book Europe Limited, London 1993
12 Anaerop Gram negatif bakteriler ve hastalıkları, tanı, tedavi, korunma ve kontrol Mims A C, Playfair J, Roitt I M, Wakelin D, Williams R, Anderson R M. Medical Microbiology, Mosby-Year Book Europe Limited, London 1993
13 Gram olumlu kokların genel özellikleri Rit H, et al. Bacteriology. (http://pathmicro.med.sc.edu/book/bact-sta.htm)
14 Stafilokok ve streptokokların yaptığı hastalık, tanı, tedavi ve korunma Rit H, et al. Bacteriology. (http://pathmicro.med.sc.edu/book/bact-sta.htm)
15 Final sınav
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   40 -
Final   60 -
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 35 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 1
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 12 1
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 5
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 İnfeksiyon hastalıklarına neden olan bakterilerin özellikleri 4
D.Ö.Ç. 2 izolasyonu, tedavi yolları
D.Ö.Ç. 3 korunma ve kontrolü
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20