SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
tibbi_mikrobiyoloji Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Dersin Adı   Antibakteriyel Ajanlar
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 3217001026 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Uğur ARSLAN
Koordinator E-mail uarslan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu derste yaygın kullanımda olan antibiyotiklerin antibakteriyel spektrumları ve etki mekanizmaları öğretilecektir
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
30 0 0 0 0 70 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Power point sunum ve ders notları
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Hücre duvarı sentez inihibitörleri Lorian, W.(1996).Antibiotic in Laboratory Medicine, Williams and Wilkins, Baltimore
2 Penisilin ve sentetik penisilinler Lorian, W.(1996).Antibiotic in Laboratory Medicine, Williams and Wilkins, Baltimore
3 Sefalosporinler Ustaçelebi, Ş. (1999).Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Güneş Kitabevi. Ankara
4 Karbapenemler, monobaktamlar Ustaçelebi, Ş. (1999).Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Güneş Kitabevi. Ankara
5 Beta laktam ve bata laktam inhibitörleri Ustaçelebi, Ş. (1999).Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Güneş Kitabevi. Ankara
6 Protein sentez inhibitörleri Murray, P.R.,Rosenthal, K.S.,Kobayashi, G.S., Pfaller, M.A. (2002). Medical Microbiology. 4th Edition., Mosby
7 Aminoglikozidler ve tetrasiklinler Ustaçelebi, Ş. (1999).Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Güneş Kitabevi. Ankara
8 Makrolid, Klindamisin ve Streptograminler Ustaçelebi, Ş. (1999).Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Güneş Kitabevi. Ankara
9 Nükleik asit sentez inhibitörleri Ustaçelebi, Ş. (1999).Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Güneş Kitabevi. Ankara
10 Kinolonlar Ustaçelebi, Ş. (1999).Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Güneş Kitabevi. Ankara
11 Rifampin, Metranidazol Ustaçelebi, Ş. (1999).Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Güneş Kitabevi. Ankara
12 Antimetabolitler, Sulfonamide ve Trimetoprim Ustaçelebi, Ş. (1999).Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Güneş Kitabevi. Ankara
13 Daptomisin ve basitrasin Ustaçelebi, Ş. (1999).Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Güneş Kitabevi. Ankara
14 Tigesiklin and yeni antibacteriyel ajanlar Ustaçelebi, Ş. (1999).Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Güneş Kitabevi. Ankara
15 Final sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 100 - -
Final   0 0 1 100
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 29 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 0 0
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : 0 0
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : 0 0
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Antibiyotikleri sınıflandırır. 3
D.Ö.Ç. 2 Antibiyotiklerin etki mekanizmalarını açıklar 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20