SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
tibbi_mikrobiyoloji Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Dersin Adı   Bakterilerin Genel Özellikleri
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3217001025 2 / 0 4
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Uğur ARSLAN
Koordinator E-mail uarslan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu derste insanda hastalık yapan major mikrobiyal etkenler olan, bakterilerin genel özellikleri, sınıflandırması, virülans mekanizmaları, hastalık spektrumları, epidemiyolojisi, klinik bulguları, laboratuvar tanı ve korunma yöntemleri öğretilmektedir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
30 0 0 0 0 70 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Power point sunum ve ders notları
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Mikroorganizmaların genel özellikleri, prokoryatlar ve ökaryotlar Prof. Dr. H. Bilgehan "Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi" Barış Yayınları, Fakülteler Kitabevi, İzmir, 1999
2 Katalaz pozitif Gram pozitif Koklar Wilson J. Clinical Microbiology: An Introduction for Healthcare Professionals. 8th ed, London: Harcourt Publishers Limited, 2000
3 Katalaz negatif Gram pozitif Koklar Levinson W. Medical Microbiology & Immunology. 8th ed, New York: Lange Medical Boks/McGraw-Hill, 2004.
4 Katalaz pozitif Gram pozitif basiller Prof. Dr. H. Bilgehan "Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi" Barış Yayınları, Fakülteler Kitabevi, İzmir, 1999
5 Katalaz negatif Gram pozitif basiller Levinson W. Medical Microbiology & Immunology. 8th ed, New York: Lange Medical Boks/McGraw-Hill, 2004.
6 Asit dirençli özelliği olan Gram pozitif basiller Levinson W. Medical Microbiology & Immunology. 8th ed, New York: Lange Medical Boks/McGraw-Hill, 2004.
7 Oxidaz pozitif Gram negatif basiller -I Levinson W. Medical Microbiology & Immunology. 8th ed, New York: Lange Medical Boks/McGraw-Hill, 2004.
8 Oxidaz pozitif Gram negatif basiller -II Prof. Dr. H. Bilgehan "Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi" Barış Yayınları, Fakülteler Kitabevi, İzmir, 1999
9 Oxidaz negatif Gram negatif basiller -I Prof. Dr. H. Bilgehan "Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi" Barış Yayınları, Fakülteler Kitabevi, İzmir, 1999
10 Oxidaz negative Gram negatif basiller -II Levinson W. Medical Microbiology & Immunology. 8th ed, New York: Lange Medical Boks/McGraw-Hill, 2004.
11 Gram negatif koklar Prof. Dr. H. Bilgehan "Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi" Barış Yayınları, Fakülteler Kitabevi, İzmir, 1999
12 Anaerobik bakteriler -I Prof. Dr. H. Bilgehan "Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi" Barış Yayınları, Fakülteler Kitabevi, İzmir, 1999
13 Anaerobik bakteriler-II Prof. Dr. H. Bilgehan "Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi" Barış Yayınları, Fakülteler Kitabevi, İzmir, 1999
14 Asid-dirençli bakteriler ve mycobacterium tuberculosis Levinson W. Medical Microbiology & Immunology. 8th ed, New York: Lange Medical Boks/McGraw-Hill, 2004.
15 Final sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 100 1 40
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 29 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 0 0
Ödev : 0 0
Küçük Sınavlar : 1 1
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Bakterilerin virulans faktörlerinin bilir 3
D.Ö.Ç. 2 Bakterilerin flora ile olan ilişkilerini bilir 3
D.Ö.Ç. 3 Bakterilerin patogenezi hakkında bilgi sahibi olur 3
D.Ö.Ç. 4 Bakteri morfolojisini bilir 3
D.Ö.Ç. 5 Bakterilerin organelleri hakkında fikir sahibi olur 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20