SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
tibbi_mikrobiyoloji Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Dersin Adı   Konak Parazit İlişkisi
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3217001020 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Uğur ARSLAN
Koordinator E-mail drarslanugur gmail.com
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Mikroorganizma ile konak arasındaki ilişki şekillerini, İnfeksiyon hastalığın oluş mekanizması, İnfeksiyonların bulaşma yolları, Konak savunma mekanizmalarını aşma, etkene ait faktörler, Patojenite ve Virulansın tanımı, Virulans faktörlerini öğretmektir
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
30 0 0 0 0 70 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Power point sunum ve ders notu
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Simbiyoz ve kommensallik Mandell, G.L., Bennet, J.E., Dolin, R. (1995). Principles and practice infectious Diseases, fourth ed. Churchill Livingstone, New York.
2 Parazitlik ve mutuallik Mandell, G.L., Bennet, J.E., Dolin, R. (1995). Principles and practice infectious Diseases, fourth ed. Churchill Livingstone, New York
3 İnfeksiyon hastalığının oluş mekanizmaları Bailey and Scotts Diagnostic Microbiology, Forbes BA, Sahm DF, Weissfeld AS. Mosby Elsevier
4 Konak savunma mekanizmalarını aşma Diagnostic Microbiology Koneman EW, Allen SD, Janda WM, Schreckenberger PC, Winn WC. Lipincott Company
5 İnfeksiyonların bulaşma yolları Bailey and Scotts Diagnostic Microbiology, Forbes BA, Sahm DF, Weissfeld AS. Mosby Elsevier
6 Patojenite ve Virulans Bailey and Scotts Diagnostic Microbiology, Forbes BA, Sahm DF, Weissfeld AS. Mosby Elsevier
7 Adezyon Bailey and Scotts Diagnostic Microbiology, Forbes BA, Sahm DF, Weissfeld AS. Mosby Elsevier
8 Kapsül Bailey and Scotts Diagnostic Microbiology, Forbes BA, Sahm DF, Weissfeld AS. Mosby Elsevier
9 Ekzotoksinler Mandell, G.L., Bennet, J.E., Dolin, R. (1995). Principles and practice infectious Diseases, fourth ed. Churchill Livingstone, New York
10 Endotoksinler Bailey and Scotts Diagnostic Microbiology, Forbes BA, Sahm DF, Weissfeld AS. Mosby Elsevier
11 Süperantijenler Mandell, G.L., Bennet, J.E., Dolin, R. (1995). Principles and practice infectious Diseases, fourth ed. Churchill Livingstone, New York.
12 Virulans enzimleri (DNAaz, Kollejenaz.....) Mandell, G.L., Bennet, J.E., Dolin, R. (1995). Principles and practice infectious Diseases, fourth ed. Churchill Livingstone, New York.
13 Hemolizinler Diagnostic Microbiology Koneman EW, Allen SD, Janda WM, Schreckenberger PC, Winn WC. Lipincott Company
14 Lökosidinler Diagnostic Microbiology Koneman EW, Allen SD, Janda WM, Schreckenberger PC, Winn WC. Lipincott Company
15 Final sınav
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 100 1 40
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 28 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : 1 1
Projeler : 1 1
Ödev : 0 0
Küçük Sınavlar : 0 -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Mikroorganizma ile konak arasındaki ilişki şekillerini bilir 3
D.Ö.Ç. 2 İnfeksiyon hastalığın oluş mekanizması ve İnfeksiyonların bulaşma yollarını açıklar 3
D.Ö.Ç. 3 Konak savunma mekanizmalarını aşma ve etkene ait faktörleri açıklar 3
D.Ö.Ç. 4 Patojenite ve Virulansın terimlerini tanımlar 3
D.Ö.Ç. 5 Mikroorganizmalar ait virulans faktörlerini bilir 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20