SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
tibbi_mikrobiyoloji Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Dersin Adı   Serolojik Tanı Yöntemleri Uygulama ve Değerlendirmeleri
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 3217001005 0 / 2 1
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof.Dr.Duygu Fındık
Koordinator E-mail dfindik selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Serolojik tanı yöntemlerinin ve kullanım alanlarının öğretilmesi
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 0 0 0 0 80 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Power point sunu ve laboratuvar çalışmaları
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Aglütinasyon testleri Serolojik Tanı Testleri Uygulama ve Değerlendirme Prof.Dr.A.Dürdal US
2 Presipitasyon testleri Serolojik Tanı Testleri Uygulama ve Değerlendirme Prof.Dr.A.Dürdal US
3 Türbidimetrik ve nefelometrik testler Serolojik Tanı Testleri Uygulama ve Değerlendirme Prof.Dr.A.Dürdal US
4 Flokülasyon testleri Serolojik Tanı Testleri Uygulama ve Değerlendirme Prof.Dr.A.Dürdal US
5 Kompleman birleşmesi testleri Serolojik Tanı Testleri Uygulama ve Değerlendirme Prof.Dr.A.Dürdal US
6 Nötralizasyon yöntemi Serolojik Tanı Testleri Uygulama ve Değerlendirme Prof.Dr.A.Dürdal US
7 Enzime bağlı katı faz yöntemleri Serolojik Tanı Testleri Uygulama ve Değerlendirme Prof.Dr.A.Dürdal US
8 İmmüfloresan testler Serolojik Tanı Testleri Uygulama ve Değerlendirme Prof.Dr.A.Dürdal US
9 Western blot Serolojik Tanı Testleri Uygulama ve Değerlendirme Prof.Dr.A.Dürdal US
10 Kemilüminesans Serolojik Tanı Testleri Uygulama ve Değerlendirme Prof.Dr.A.Dürdal US
11 Kalite kontrol programları Serolojik Tanı Testleri Uygulama ve Değerlendirme Prof.Dr.A.Dürdal US
12 Laboratuvar sonuçlarının değerlendirilmesi Serolojik Tanı Testleri Uygulama ve Değerlendirme Prof.Dr.A.Dürdal US
13 Serolojik testlerin önemli olduğu infeksiyon hastalıkları Serolojik Tanı Testleri Uygulama ve Değerlendirme Prof.Dr.A.Dürdal US
14 Avidite testleri Serolojik Tanı Testleri Uygulama ve Değerlendirme Prof.Dr.A.Dürdal US
15 Final
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : 1 20
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 20
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 1
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 1 14
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 0 0
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 1
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Antijen antikor ilişkileri, 4
D.Ö.Ç. 2 aglitinasyon, presipitasyon testleri. 4
D.Ö.Ç. 3 ELISA yöntemi, 4
D.Ö.Ç. 4 test sonuçlarının değerlendirilmesi 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20