SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
tibbi_laboratuvar_bilimleri Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Dersin Adı   Klinik ve Uygulamalı Mikrobiyoloji
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 3275001037 3 / 0 3
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör.Dr.İlknur Karalezli
Koordinator E-mail
Öğretim Elemanı
Öğr.Gör.Dr.İlknur Karalezli
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Yüksek lisans öğrencilerinin bakteriyolojik tanımlama için kullanılan temel laboratuar testlerini ve bu testlerin çalışma prensiplerini öğrenmeleriÖzel bakteriyoloji derslerine paralel olarak bunların Klinik Bakteriyoloji laboratuarındaki kullanım alanlarını kavramaları ve bu testleri bakteri türlerinin tanımlanmasında kullanabilmeleri ve mikroorganizmaların mikolojik, virolojik, serolojik ve immunolojik tanımlanmaları için kullanılan temel laboratuar testlerini ve bu testlerin çalışma prensiplerini öğrenmeleri kullanım alanlarını kavramaları ve bu testleri her etken mikroorganizma türünün tanımlanmasında kullanabilmeleri amaçlanmaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yüz Yüze, Seminer, Ödev, Laboratuvar Çalışmaları
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Bakteriyel enfeksiyonların patojenite mekanizması ve enfeksiyonlara konakcı direnci GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE GIDA MİKROBİYOLOJİSİ
2 Aerobik ve fakültatif anaerobik gram pozitif koklar GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE GIDA MİKROBİYOLOJİSİ
3 Aerobik gram pozitif basiller GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE GIDA MİKROBİYOLOJİSİ
4 Sporlu aerobik gram pozitif bakteriler GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE GIDA MİKROBİYOLOJİSİ
5 Corynebacterium cinsi GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE GIDA MİKROBİYOLOJİSİ
6 Listeria ve Erysipelothrix GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE GIDA MİKROBİYOLOJİSİ
7 Mycobacterium cinsi GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE GIDA MİKROBİYOLOJİSİ
8 Anaerobik bakteriler GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE GIDA MİKROBİYOLOJİSİ
9 Aerobik ve fakültatif anaerobik gram GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE GIDA MİKROBİYOLOJİSİ
10 Aerobik gram negatif koklar GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE GIDA MİKROBİYOLOJİSİ
11 Vibrio ve Campylobacterlar GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE GIDA MİKROBİYOLOJİSİ
12 Brucella, Haemophilus, Bordotella, Pasteurella, Francisella, Yersinia ve Pseudomonaslar GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE GIDA MİKROBİYOLOJİSİ
13 Rickettsia ve Chlamydialar GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE GIDA MİKROBİYOLOJİSİ
14 Spiroketler GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE GIDA MİKROBİYOLOJİSİ
15 GENEL SINAV
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 100
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 2
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 4
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Sağlık Bilimlerine İlişkin Bilgi Toplama ve 3
D.Ö.Ç. 2 Bilimsel Sorgulama ve Hipotez Oluşturma Becerisi 3
D.Ö.Ç. 3 Literatür Tarama ve Değerlendirme Becerisi 4
D.Ö.Ç. 4 Literatür Tarama ve Değerlendirme Becerisi 4
D.Ö.Ç. 5 Deney Tasarlama,Yapma, Verileri Analiz Edebilme ve Değerlendirebilme Becerisi 4
D.Ö.Ç. 6 Deneysel Araç ve Gereç Tanıma ve 4
D.Ö.Ç. 7 Disiplinler-arası Takım Çalışması Yapabilme Becerisi 3
D.Ö.Ç. 8 Medikal Problemleri Tanıma, Formülize etme ve Çözme Becerisi 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20