SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
tibbi_laboratuvar_bilimleri Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Dersin Adı   Tıbbi Laboratuvar Kimyası
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3275001035 3 / 0 3
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Fatih SEVGİ
Koordinator E-mail fasevgi gmail.com
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Biyolojik ve biyokimyasal süreçlerde yer alan olayların moleküler düzeyde anlaşılması ve temel becerilerin kazanılması için gerekli olan kimya bilgisini vermek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
60 0 0 0 0 40 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş-Dersin Tanıtımı General Chemistry: Principles and Modern Applications (Ralph H. Petrucci , William S. Harwood)
2 Madde ve Atomun Yapısı General Chemistry: Principles and Modern Applications (Ralph H. Petrucci , William S. Harwood)
3 Elektromagnetik Spektrum, Işın ve radyasyon General Chemistry: Principles and Modern Applications (Ralph H. Petrucci , William S. Harwood)
4 Kimyasal Bağlar ve Bağlanma General Chemistry: Principles and Modern Applications (Ralph H. Petrucci , William S. Harwood)
5 Moleküller Arası etkileşimler General Chemistry: Principles and Modern Applications (Ralph H. Petrucci , William S. Harwood)
6 Derişim Birimleri ve Çözelti Hazırlamalar (% derişimli çözeltiler, ppm,ppb,ppt) General Chemistry: Principles and Modern Applications (Ralph H. Petrucci , William S. Harwood)
7 Derişim Birimleri ve Çözelti Hazırlamalar (Molar ve Normal Çözeltiler) General Chemistry: Principles and Modern Applications (Ralph H. Petrucci , William S. Harwood)
8 Derişim Birimleri ve Çözelti Hazırlamalar (Molal ve Osmolar Çözeltiler) General Chemistry: Principles and Modern Applications (Ralph H. Petrucci , William S. Harwood)
9 Asit-Baz ve pH Kavramı General Chemistry: Principles and Modern Applications (Ralph H. Petrucci , William S. Harwood)
10 Tampon çözeltiler ve hazırlanışları, Asit Baz ve Tampon Çözeltilerde pH hesaplamaları General Chemistry: Principles and Modern Applications (Ralph H. Petrucci , William S. Harwood)
11 Organik Yapı ve Adlandırma Organic Chemistry (T. W. Graham Solomons, Craig B. Fryhle)
12 Fonksiyonel Guruplar ve genel reaksiyonları Organic Chemistry (T. W. Graham Solomons, Craig B. Fryhle)
13 Stereokimya ve Kiral moleküller Organic Chemistry (T. W. Graham Solomons, Craig B. Fryhle)
14 İzomeri ve Optikçe Aktiflik ,Kiralitenin Biyolojik önemi Organic Chemistry (T. W. Graham Solomons, Craig B. Fryhle)
15 Final Sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : 14 20
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : 1 10
Sunum ve Seminer : 1 10
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 13 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 2 2
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 5 2
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 2 2
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Bilim kavramı üzerinde düşünebilir, kimyanın evrensel bir bilim dalı olduğu öğrenilir 4
D.Ö.Ç. 2 Kimyasal olaylarda temel matematiksel bağıntıları bilir ve stokiyometrik uygulamaları yapabilir 3
D.Ö.Ç. 3 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek 3
D.Ö.Ç. 4 Kimyasal verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme açısından bilgi sahibi olunur 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20