SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
tibbi_laboratuvar_bilimleri Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Dersin Adı   Tıbbi Laboratuvar Güvenliği
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3275001033 1 / 0 1
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Esma MENEVŞE
Koordinator E-mail emenevse selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Laboratuarda güvenlik tedbirlerini ve olası laboratuar kazalarında alınması gereken tedbirleri öğrenmek, laboratuvar çalışma prensipleri edinmek
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
30 0 0 0 0 70 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
TEORİK ANLATIM -VAKA TARTIŞMALI
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Kişisel güvenlik ekipmanlarının tanımı, sınıflaması, kullanımı
2 Kişisel güvenlik ekipmanlarının tanımı, sınıflaması, kullanımı
3 Kimyasalların sınıflandırılması
4 Kimyasalların kullanımı sırasında dikkat edilecek hususlar
5 Kimyasalların güvenli bir şekilde bertarafı
6 Kimyasalların güvenli bir şekilde bertarafı
7 Kimyasalların depolanması
8 Yangın, elektrik kazaları, deprem gibi doğal afetlerin öncesinde alınması gereken tedbirler ve olay esnasında yapılması gerekenler
9 Laboratuvarda hastalık bulaşı risklerine karşı güvenlik kurallarını öğrenmek
10 Laboratuvarda hastalık bulaşı risklerine karşı güvenlik kurallarını öğrenmek
11 Laboratuvar malzemelerin kullanımında dikkat edilmesi gereken hususları öğrenmek
12 Laboratuvar katı atıklarını özel atık kaplarında biriktirmek
13 Laboratuvarda kazalara maruziyette yapılması gereken hususları öğrenmek
14 Laboratuvar kazalarının rapor edilmesi ve sorumlu uzmanlara bildirilmesi
15 Sınav
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : 1 10
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : 3 15
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 75
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 1
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 5 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : 3 2
Projeler : - -
Ödev : 1 1
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 4
DERSİN AKTS KREDİSİ 1
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Laboratuvar kullanımı öncesi alması gereken güvenlik tedbirlerini kavrayabilir. 4
D.Ö.Ç. 2 2. Laboratuvarda güvenli çalışma prensibine sahip olmak üzere dikkat edilmesi gerekenleri uygulayabilir. 4
D.Ö.Ç. 3 3. Laboratuvarda kullanılan kimyasal ve tıbbi malzemelerin güvenlik bilgilerin araştırıp, inceleyebilir 4
D.Ö.Ç. 4 4. Kimyasalların ve tıbbi atıkların güvenli bertarafını yapabilir 4
D.Ö.Ç. 5 5. Yangın, deprem, elektrik kazalarında alınması gereken tedbirleri uygulayabilir 4
D.Ö.Ç. 6 6. Laboratuvarda hastalık bulaş riskine karşı kişisel güvenlik tedbirlerini alıp uygulayabilir. 4
D.Ö.Ç. 7 7. Laboratuvar kazalarına maruziyette yapılacakları bilir ve uygulayabilir. 4
D.Ö.Ç. 8 8. Laboratuvar kazalarını rapor etme esaslarını kavrayabilir ve uygulayabilir 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20