SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
tibbi_laboratuvar_bilimleri Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Dersin Adı   Serolojik ve İmmunolojik Yöntemler
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 3275001028 3 / 0 3
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Onur ALADAĞ
Koordinator E-mail
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Mustafa Onur ALADAĞ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı İnsan vücudundaki bağışıklık sisteminin çalışma prensiplerinin anlaşılması, tıbbi laboratuvarlarda uygulanan serolojik testlerin tanıtılması ve prensiplerinin öğrenilmesi(Aglütinasyon yöntemleri, presipitasyon yöntemleri, ELİSA, RIA, IFA yöntemleri, Flow sitometri ve kemiluminesans yöntemi)
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yüz Yüze, Seminer, Ödev, Laboratuvar Çalışmaları
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Bağışıklığın tanımı ve çeşitleri. Antijen tanımı ve çeşitleri GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE GENEL İMMÜNOLOJİK YÖNTEMLER
2 Antikor tanımı ve çeşitleri. Antijen ? Antikor (ig) ilişkileri GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE GENEL İMMÜNOLOJİK YÖNTEMLER
3 Presipitasyon olayını oluşumu GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE GENEL İMMÜNOLOJİK YÖNTEMLER
4 Antikor-Antijen titrasyonunu saptama GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE GENEL İMMÜNOLOJİK YÖNTEMLER
5 Antikor-Antijen titrasyonunu saptama GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE GENEL İMMÜNOLOJİK YÖNTEMLER
6 Aktif Hemaglütinasyon. Pasif Hemaglütinasyon GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE GENEL İMMÜNOLOJİK YÖNTEMLER
7 Aktif Hemaglütinasyon. Pasif Hemaglütinasyon GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE GENEL İMMÜNOLOJİK YÖNTEMLER
8 İmmunoloji ve seroloji laboratuvar deneyleri için kullanılan araçlar ve kullanım teknikler GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE GENEL İMMÜNOLOJİK YÖNTEMLER
9 İmmunoloji ve seroloji laboratuvar deneyleri için kullanılan araçlar ve kullanım teknikler GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE GENEL İMMÜNOLOJİK YÖNTEMLER
10 İmmunoloji ve seroloji laboratuvar deneyleri için kullanılan ticari kitlerin kullanım teknikler GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE GENEL İMMÜNOLOJİK YÖNTEMLER
11 İmmunoloji ve seroloji laboratuvar deneyleri için kullanılan ticari kitlerin kullanım teknikler GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE GENEL İMMÜNOLOJİK YÖNTEMLER
12 İmmunolojik ve serolojik testler için serum ayırma GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE GENEL İMMÜNOLOJİK YÖNTEMLER
13 İmmunolojik ve serolojik testler için serum ayırma GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE GENEL İMMÜNOLOJİK YÖNTEMLER
14 ELİSA Yöntemi GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE GENEL İMMÜNOLOJİK YÖNTEMLER
15 GENEL SINAV
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 100
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 2
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 4
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Sağlık Bilimlerine İlişkin Bilgi Toplama ve 3
D.Ö.Ç. 2 Bilimsel Sorgulama ve Hipotez Oluşturma Becerisi 3
D.Ö.Ç. 3 Literatür Tarama ve Değerlendirme Becerisi 4
D.Ö.Ç. 4 Literatür Tarama ve Değerlendirme Becerisi 4
D.Ö.Ç. 5 Deney Tasarlama,Yapma, Verileri Analiz Edebilme ve Değerlendirebilme Becerisi 4
D.Ö.Ç. 6 Deneysel Araç ve Gereç Tanıma ve 4
D.Ö.Ç. 7 Disiplinler-arası Takım Çalışması Yapabilme Becerisi 3
D.Ö.Ç. 8 Medikal Problemleri Tanıma, Formülize etme ve Çözme Becerisi 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20