SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
tibbi_laboratuvar_bilimleri Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Dersin Adı   Temel Biyokimya
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 3275001024 3 / 0 3
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Fatih SEVGİ
Koordinator E-mail fasevgi gmail.com
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Biyokimyanın ana amacı canlı hücrelerle ilgili kimyasal olayların moleküler düzeyde incelenmesidir. Bu amaca ulaşmak için hücrelerde bulunan çok sayıdaki moleküllerin yapılarını ve metabolizmalarını incelemek ve bunların enzimler ve hormonlar aracılığı ile düzenlenmesini öğrenciye aktarmaktır
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
40 0 0 0 0 60 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Biyokimyaya giriş. Lehninger Principles of Biochemistry (Dave Nelson and Mike Cox)
2 Karbonhidratların Kimyasal Yapısı Lehninger Principles of Biochemistry (Dave Nelson and Mike Cox)
3 Lipidlerin Sınıflandırılması ve Kimyasal Yapısı Lehninger Principles of Biochemistry (Dave Nelson and Mike Cox)
4 Amino Asitler ve Protein Yapısı , Sınıflandırılması. Lehninger Principles of Biochemistry (Dave Nelson and Mike Cox)
5 Enzim Yapısı, Kinetiği ve Kontrol Mekanizmaları Lehninger Principles of Biochemistry (Dave Nelson and Mike Cox)
6 Vitamin ve Mineraller Lehninger Principles of Biochemistry (Dave Nelson and Mike Cox)
7 Biyoenerjetik, Oksidatif Fosforilasyon, Karbonhidrat Sindirim ve Emilimi. Lehninger Principles of Biochemistry (Dave Nelson and Mike Cox)
8 Glikojenez, Glikoliz, Glikojenoliz, Glikoneogenez, Kreps, Heksoz Monofosfat Yolu Lehninger Principles of Biochemistry (Dave Nelson and Mike Cox)
9 Lipid Sindirimi Emilimi, Lipoprotein Yağ asidi Sentezi. Lehninger Principles of Biochemistry (Dave Nelson and Mike Cox)
10 Yağ asidi oksidasyonu ve Ketogenez. Lehninger Principles of Biochemistry (Dave Nelson and Mike Cox)
11 Nükleik Asit Yapısı ve Metabolizması. Lehninger Principles of Biochemistry (Dave Nelson and Mike Cox)
12 Protein Sentezi ve Protein Metabolizması. Lehninger Principles of Biochemistry (Dave Nelson and Mike Cox)
13 Hormonlar ve Etki Mekanizmaları. Lehninger Principles of Biochemistry (Dave Nelson and Mike Cox)
14 Hormonlar ve Etki Mekanizmaları. Lehninger Principles of Biochemistry (Dave Nelson and Mike Cox)
15 Final Sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 100
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 2 3
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 5 2
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 2 1
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Canlı organizmaları oluşturan temel yapıları kimyasal, biyokimyasal ve moleküler düzeyde bilir. 4
D.Ö.Ç. 2 Organizmanın normal işleyiş mekanizmalarını açıklar, patolojik durumlarını biyokimyasal temelde yorumlayabilir, sonuçlarını değerlendirerek elde ettiği verilere göre natifler sunabilir. 3
D.Ö.Ç. 3 Öğrenim sürecinde elde ettiği bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilir, bilgiye nasıl ulaşılacağını bilir. 4
D.Ö.Ç. 4 Biyokimyasal analizlerde kullanılan güncel teknoloji ve metodolojiyi kullanabilir. 3
D.Ö.Ç. 5 Hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda, biyokimya, bilim, teknoloji ve tıp hakkındaki yenilikleri izleyerek kendini geliştirebilme yeteneğini geliştirir ve bu bilgileri toplumun tüm katmanlarını kapsayacak şekilde kullanabilir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20