SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
tibbi_laboratuvar_bilimleri Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Dersin Adı   Anaerobik Bakteriler ve Teşhis Metotları
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 3275001023 3 / 0 3
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Onur ALADAĞ
Koordinator E-mail moaladag selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Anaerobik Bakteriler ile ilgili bilgi edinme ve bu bakterileri laboratuvar koşullarında teşhis edebilme yeteneğini kazandırmak
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik ve Uygulamalı olarak anlatılacaktır
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Anaerop, Sporlu, gram pozitif basiller Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Cumhur Çökmüş, Palme Yayınları. Klinik Mikrobiyoloji, Şemsettin Ustaçelebi, Güneş Kitapevi. Bergeys manual of systematic bacteriology, George M. Garrity, Springer.
2 Clostridium cinsi bakteriler hakkında genel bilgiler Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Cumhur Çökmüş, Palme Yayınları. Klinik Mikrobiyoloji, Şemsettin Ustaçelebi, Güneş Kitapevi. Bergeys manual of systematic bacteriology, George M. Garrity, Springer.
3 Clostridium tetani, Clostridium botulinum morfolojisi, boyanma özellikleri, toksinleri, Patojenite Laboratuvar tanısı, tedavisi ve korunma. Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Cumhur Çökmüş, Palme Yayınları. Klinik Mikrobiyoloji, Şemsettin Ustaçelebi, Güneş Kitapevi. Bergeys manual of systematic bacteriology, George M. Garrity, Springer.
4 Clostridium perfringens Clostridium septicum, Clostridium histolyticum morfolojisi, boyanma özellikleri, toksinleri, patojenite Laboratuvar tanısı, tedavisi ve korunma. Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Cumhur Çökmüş, Palme Yayınları. Klinik Mikrobiyoloji, Şemsettin Ustaçelebi, Güneş Kitapevi. Bergeys manual of systematic bacteriology, George M. Garrity, Springer.
5 Diğer Clostridium türlerinin morfolojisi, boyanma özellikleri, toksinleri, patojenite Laboratuvar tanısı, tedavisi ve korunma. Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Cumhur Çökmüş, Palme Yayınları. Klinik Mikrobiyoloji, Şemsettin Ustaçelebi, Güneş Kitapevi. Bergeys manual of systematic bacteriology, George M. Garrity, Springer.
6 Anaerop, Sporsuz, gram pozitif basiller Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Cumhur Çökmüş, Palme Yayınları. Klinik Mikrobiyoloji, Şemsettin Ustaçelebi, Güneş Kitapevi. Bergeys manual of systematic bacteriology, George M. Garrity, Springer.
7 Lactobacillus, Propionibacterium Eubacterium, morfolojisi, boyanma özellikleri, toksinleri, patojenite Laboratuvar tanısı, tedavisi ve korunma. Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Cumhur Çökmüş, Palme Yayınları. Klinik Mikrobiyoloji, Şemsettin Ustaçelebi, Güneş Kitapevi. Bergeys manual of systematic bacteriology, George M. Garrity, Springer.
8 Rothia, Arachia, Mobiluncus morfolojisi, boyanma özellikleri, toksinleri, patojenite Laboratuvar tanısı, tedavisi ve korunma. Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Cumhur Çökmüş, Palme Yayınları. Klinik Mikrobiyoloji, Şemsettin Ustaçelebi, Güneş Kitapevi. Bergeys manual of systematic bacteriology, George M. Garrity, Springer.
9 Anaerop sporsuz gram pozitif koklar Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Cumhur Çökmüş, Palme Yayınları. Klinik Mikrobiyoloji, Şemsettin Ustaçelebi, Güneş Kitapevi. Bergeys manual of systematic bacteriology, George M. Garrity, Springer.
10 Peptostreptococcus, Peptococcus morfolojisi, boyanma özellikleri, toksinleri, patojenite Laboratuvar tanısı, tedavisi ve korunma. Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Cumhur Çökmüş, Palme Yayınları. Klinik Mikrobiyoloji, Şemsettin Ustaçelebi, Güneş Kitapevi. Bergeys manual of systematic bacteriology, George M. Garrity, Springer.
11 Anaerop, gram negatif basiller Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Cumhur Çökmüş, Palme Yayınları. Klinik Mikrobiyoloji, Şemsettin Ustaçelebi, Güneş Kitapevi. Bergeys manual of systematic bacteriology, George M. Garrity, Springer.
12 Bacteriodes, Pretovella, Fusobacterium morfolojisi, boyanma özellikleri, toksinleri, patojenite Laboratuvar tanısı, tedavisi ve korunma. Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Cumhur Çökmüş, Palme Yayınları. Klinik Mikrobiyoloji, Şemsettin Ustaçelebi, Güneş Kitapevi. Bergeys manual of systematic bacteriology, George M. Garrity, Springer.
13 Leptotrichia, ve anaerop vibrioların morfolojisi, boyanma özellikleri, toksinleri, patojenite Laboratuvar tanısı, tedavisi ve korunma. Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Cumhur Çökmüş, Palme Yayınları. Klinik Mikrobiyoloji, Şemsettin Ustaçelebi, Güneş Kitapevi. Bergeys manual of systematic bacteriology, George M. Garrity, Springer.
14 Anaerop gram negatif koklar. Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Cumhur Çökmüş, Palme Yayınları. Klinik Mikrobiyoloji, Şemsettin Ustaçelebi, Güneş Kitapevi. Bergeys manual of systematic bacteriology, George M. Garrity, Springer.
15 Genel Sınav
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - 1 20
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : 1 20 - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 1 20 - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   - - - -
Final   - - 1 40
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : 13 2
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 12 3
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Anaerobik Bakterilerin genel özellikleri, morfolojileri ve patojeniteleri hakkında bilgi edinme 4
D.Ö.Ç. 2 Anaerobik bakterilerin insan sağlığı üzerine etkileri hakkında bilgi edinme 3
D.Ö.Ç. 3 Anaerobik bakterileri laboratuvarda izole edebilme 3
D.Ö.Ç. 4 Anaerobik bakterileri laboratuvarda teşhis edebilme 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20