SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
tibbi_laboratuvar_bilimleri Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Dersin Adı   Bakteriyofajlar ve Faj Tiplendirme
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3275001009 3 / 0 3
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Ahmet UYSAL
Koordinator E-mail ahuysal selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bakteriyofajların yapı ve enfeksiyon mekanizmalarını öğrenmek, faj tipleme yöntemi ve değerlendirmesi hakkında bilgi edinmek
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
40 0 0 0 0 60 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yüz Yüze, Seminer, Ödev, Laboratuvar Çalışmaları
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Virüslerin morfolojik ve fizyolojik özellikleri Bakteriyofajlar, Mark H. Adams
2 Virüslerin sınıflandırılması, DNA ve RNA virüs familyaları Bakteriyofajlar, Mark H. Adams 1960
3 Bakteriyofajların genel özellikleri, şekil ve büyüklükleri, infeksiyon süreçleri Bakteriyofajlar, Mark H. Adams 1960
4 Faj partiküllerinin sayımı Bakteriyofajlar, Mark H. Adams 1960
5 Fiziksel ve kimyasal ajanların fajlar üzerine etkileri Bakteriyofajlar, Mark H. Adams 1960
6 Fajların antijenik özellikleri Bakteriyofajlar, Mark H. Adams 1960
7 Konak özgüllüğü ve fajların konak hücreye adsorbsiyonu Bakteriyofajlar, Mark H. Adams 1960
8 Faj çoğaltma basamakları Bakteriyofajlar, Mark H. Adams 1960
9 Fajlarda genotipik ve fenotipik varyasyonlar Bakteriyofajlar, Mark H. Adams 1960
10 Lizojeni Bakteriyofajlar, Mark H. Adams 1960
11 Faj stoklarının hazırlanması Bakteriyofajlar, Mark H. Adams 1960
12 Faj tipleme yöntemi Bakteriyofajlar, Mark H. Adams 1960
13 Faj tiplemede kullanılan besiyerleri ve ekipmanlar Bakteriyofajlar, Mark H. Adams 1960
14 Faj tiplerinin belirlenmesi Bakteriyofajlar, Mark H. Adams 1960
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : 2 40 - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : 1 30 - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   - - - -
Final   - - 1 30
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 10 3
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : 1 2
Ara Sınav : - -
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Bakteriyofajlar hakkında bilgi edinmek 3
D.Ö.Ç. 2 Bakteriyofajların fizyolojisini öğrenmek 3
D.Ö.Ç. 3 Faj tipleme yöntemini uygulamak 3
D.Ö.Ç. 4 fajları konak üzerinde çoğaltabilmek ve saflaştırmak 3
D.Ö.Ç. 5 Konağı tiplendirme kriterlerini öğrenmek 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20