SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
tibbi_laboratuvar_bilimleri Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Dersin Adı   Mutajenler ve Bakteriyel Mutajenite Testleri
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 3275001005 3 / 0 3
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Ahmet UYSAL
Koordinator E-mail ahuysal selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Mutasyonlar ve çeşitleri, Mutajenlerin sınıflandırılması, DNA tamir mekanizmaları, Ames testi, SOS chromo test, Vibrio harveyi testi, Bacillus subtilis testi hakkında bilgi edinmek
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
30 0 0 0 0 70 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yüz Yüze, Seminer, Ödev, Laboratuvar Çalışmaları
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Mutasyonların tanımı, mutasyon çeşitleri, kromozom sayısı ve yapısı mutasyonları, Temel Mikrobiyoloji, Mustafa Arda
2 Gen mutasyonları Temel Mikrobiyoloji, Mustafa Arda
3 Mutajenlere giriş, fiziksel mutajenler ve etki mekanizmaları Temel Mikrobiyoloji, Mustafa Arda
4 Kimyasal mutajenler ve etki mekanizmaları Temel Mikrobiyoloji, Mustafa Arda
5 DNA tamir mekanizmaları Temel Mikrobiyoloji, Mustafa Arda
6 Bakteriyel mutajenite testleri Revised methods for the Salmonella mutagenicity test (Maron and Ames)
7 Salmonella/mikrozom test sistemi (Ames testi) Revised methods for the Salmonella mutagenicity test (Maron and Ames)
8 Çalışmada kullanılan önemli tamponlar, çözeltiler ve besiyerleri Revised methods for the Salmonella mutagenicity test (Maron and Ames)
9 Suşların genetik göstergelerinin kontrol edilmesi Revised methods for the Salmonella mutagenicity test (Maron and Ames)
10 Bakteri kültürlerinin yoğunluğunun ayarlanması Revised methods for the Salmonella mutagenicity test (Maron and Ames)
11 Metabolik aktivasyon varlığında ve yokluğunda Ames testinin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi Revised methods for the Salmonella mutagenicity test (Maron and Ames)
12 Escherichia coli SOS chromo test metodu SHORT-TERM TESTS FOR CARCINOGENS AND MUTAGENS, Hollstein and McCAnn
13 Vibrio harveyi mutajenite testi SHORT-TERM TESTS FOR CARCINOGENS AND MUTAGENS, Hollstein and McCAnn
14 Bacillus subtilis sporlanma testi SHORT-TERM TESTS FOR CARCINOGENS AND MUTAGENS, Hollstein and McCAnn
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - 1 20
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : 1 10 - -
Ödev : 1 20 - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 1 20 - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   - - - -
Final   - - 1 30
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 0 -
Derse Özgü Staj : 0 -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 10 3
Arazi Çalışmaları : 0 -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : 1 2
Ara Sınav : - -
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Mutasyona neden olan mutajenlerin kavranması 3
D.Ö.Ç. 2 DNA tamir mekanizmalarının öğrenilmesi 3
D.Ö.Ç. 3 Bakterilerle yapılan kısa zamanlı bazı mutajenite testlerinin uygulanması 3
D.Ö.Ç. 4 besiyeri ve çözelti hazırlama kabiliyetinin kazanılması 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20