SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
tibbi_laboratuvar_bilimleri Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Dersin Adı   Mikroorganizmalarda Anti Mikrobiyal Duyarlılık Testleri ve D.M.
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 3275001001 3 / 0 3
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör.Dr.İlknur Karalezli
Koordinator E-mail
Öğretim Elemanı
Öğr.Gör.Dr.İlknur Karalezli
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Yaygın patojenlere karşı yapılan anti mikrobiyal duyarlılık testleri hakkında bilgilendirme ve patojenlere karşı oluşan dirençler konusunda bilgi edinilmesinin sağlanması.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yüz Yüze, Seminer, Ödev, Laboratuvar Çalışmaları
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Mikroorganizmalar ve anti mikrobiyal duyarlılıklara giriş GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE GIDA MİKROBİYOLOJİSİ
2 Mikro organizmaları kontrolü ve metotları GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE GIDA MİKROBİYOLOJİSİ
3 Anti viraller ve testleri GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE GIDA MİKROBİYOLOJİSİ
4 Anti mikrobiyoller GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE GIDA MİKROBİYOLOJİSİ
5 Difüzyon Metotları GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE GIDA MİKROBİYOLOJİSİ
6 Disk Difüzyon metotları GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE GIDA MİKROBİYOLOJİSİ
7 Anti mikrobiyal duyarlılık testlerde kullanılan besiyerler GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE GIDA MİKROBİYOLOJİSİ
8 Cihazlarla yapılan A.M.Duyarlık Testleri GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE GIDA MİKROBİYOLOJİSİ
9 Anti Viraller karşı direnç metotları GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE GIDA MİKROBİYOLOJİSİ
10 Anti parazitlere karşı direnç metotları GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE GIDA MİKROBİYOLOJİSİ
11 Anti fungallara karşı direnç metotları GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE GIDA MİKROBİYOLOJİSİ
12 Anti bakterilere karşı direnç metotları GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE GIDA MİKROBİYOLOJİSİ
13 Pirionlar ve anti pirionlar GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE GIDA MİKROBİYOLOJİSİ
14 Mikroorganizma sayım yöntemleri GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE GIDA MİKROBİYOLOJİSİ
15 GENEL SINAV
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 100
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 2
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 4
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Sağlık Bilimlerine İlişkin Bilgi Toplama ve 4
D.Ö.Ç. 2 Bilimsel Sorgulama ve Hipotez Oluşturma Becerisi 4
D.Ö.Ç. 3 Literatür Tarama ve Değerlendirme Becerisi 4
D.Ö.Ç. 4 Deney Tasarlama,Yapma, Verileri Analiz Edebilme ve Değerlendirebilme Becerisi 4
D.Ö.Ç. 5 Deneysel Araç ve Gereç Tanıma ve Uygun Şekilde Kullanma Becerisi 4
D.Ö.Ç. 6 Disiplinler-arası Takım Çalışması Yapabilme Becerisi 4
D.Ö.Ç. 7 Medikal Problemleri Tanıma, Formülize etme ve Çözme Becerisi 4
D.Ö.Ç. 8 Bilgisayarı Araştırmalarda ve Veri Analizlerinde Etkin Kullanabilme Becerisi 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20