SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm Başkanı:

Erasmus Koordinatör:

Farabi Koordinatör:

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör:

Amacı: Tıbbi Genetik alanında akademik yeterliliğe sahip bireylerin yetişmesini sağlamak.

Vizyon: Tıbbi genetik sahasında eğitim ve araştıma faaliyetlerinde ileri düzeye ulaşabilmek.

Misyon: Tıbbi Genetik alanında bilgi, araştırma ve eğitiminde güncel düzeyi yakalamak için akademik faliyetlerde bulunmak.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Hastalıkların genetik ve moleküler temellerinin anlaşılması ve araştırılması ve bunun medikal sahaya taşınmasına dönük araştırma ve eğitim faaliyetlerinde bulunan bir bilim dalıdır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: YÖK tarafından belirlenen kabul ve katyıt koşullaına tabidir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması:

Mezuniyet Şartları: YÖK tarafından belirlenen kabul ve katyıt koşullaına tabidir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Yazılı ve sözlü değerlendirme

İstihdam Olanakları: Üniverisite, Tıp fakültesi, Araştırma merkezleri, Sağlık ve Medikal Merkezlerde istihdam olanakları vardır.

Üst Derece Programlara Geçiş: