SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
(DÖNEM Güz)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
3212000003HÜCRE KÜLTÜRÜ YÖNTEMLERİ2
3212000008GENETİKTE İN SİTU HİBRİDİZASYON UYGULAMALAR2
3212000011MOLEKÜLER GENETİK TEKNİKLERİ2
3212000012DOKU KÜLTÜRÜ YÖNTEMLERİ1
3212001000MOLEKÜLER BİYOLOJİ  2
3212001004KALITSAL METABOLİK HASTALIKLAR2Yrd.Doç.Dr.Nadir Koçak
3212001009HÜCRE HABERLEŞME (SİNYALİZASYON) SİSTEMLERİ  2
3212001010GENETİK HASTALIKLARA YAKLAŞIM1Yrd.Doç.Dr.Nadir Koçak
3212001014HÜCRE SİNYALİZASYON TEMEL İLKELERİ  1
3212001020GEN İFADESİ VE REGÜLASYONU1
3212001021NÜKLEİK ASİTLERİN KLONLAMASI1
3212001022NÜKLEİK ASİTLERİ İŞARETLEME1
3212001026MAYOZ VE MİTOZ1
3212001030KALITIM MODELLERİ -I2
3212001032POLİMORFİZMLERİN VE MUTASYONLARIN KALITIMDAKİ ROLÜ2
3212001039GEN REGÜLASYONU2
3212001043MOLEKÜLER SİTOGENETİK YÖNTEMLER2
3212001046GENLERİN YAPI VE FONKSİYONU2Yrd.Doç.Dr. Nadir Koçak
3212001057KANSER GENETİĞİ2Yrd.Doç.Dr.Nadir Koçak
3212001060TEMEL TIBBİ GENETİK2
(DÖNEM Bahar)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
3212000003HÜCRE KÜLTÜRÜ YÖNTEMLERİ2
3212001002KROMOZOM VE KROMOZOM ANOMALİLERİ2Yrd.Doç.Dr. Nadir Koçak
3212001027GENETİK HASTALIKLAR VE KALITIM MODELLERİ2Yrd.Doç.Dr.Nadir Koçak
3212001030KALITIM MODELLERİ -I2
3212001045TEMEL SİTOGENETİK YÖNTEMLER2