SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Temel Genetik
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3211001017 2 / 0 4
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Hilal Arıkoğlu
Koordinator E-mail harikoglu selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Hilal Arıkoğlu
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dudu Erkoç Kaya
Dersin Amacı Temel genetik mekanizmaların anşlaşılması, mitoz ve mayoz bölünmelerin öğrenilmesi ve populasyon genetiğinin anlaşılması
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
50 0 0 0 0 50 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Bilgisayar sunumları, ödev
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Genetiğe giriş ve tarihçe Konu ile ilgili tüm kitaplar ve internet siteleri
2 Nukleus ve kalıtsal materyal DNA Konu ile ilgili tüm kitaplar ve internet siteleri
3 Kromozomlar ve yapısal özellikleri Konu ile ilgili tüm kitaplar ve internet siteleri
4 İnsanda kromozom grupları Konu ile ilgili tüm kitaplar ve internet siteleri
5 Mitoz bölünme
6 Mayoz bölünme
7 Genler arasındaki etkileşimler (dominant, resesif, eşbaskın,çoklu allellik vs.)
8 Otozomal kalıtım
9 Eşeye bağlı kalıtım
10 Lyon hipotezi ve X kromozomu inaktivasyonu
11 Kromozom haritaları
12 Mutasyonlar
13 Sayısal ve kromozomal anomaliler
14 Popülasyon genetiği
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - 1 20
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   - - - -
Final   - - 1 80
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 1
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 1 26
Sunum ve Seminer Hazırlama : 2 25
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 22
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 8
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Temel gentik mekanizmaları kavrar 4
D.Ö.Ç. 2 Genetik mejanizmaların düzenlenmesini öğrenir 4
D.Ö.Ç. 3 Populasyon genetiğinin temellerini öğrenir 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20