SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Tıbbi biyokimya alanında lisans ve lisansüstü öğretim programlarında edindiği teorik bilgileri kullanır.
P.Ç.2 Tanımlanmış bir standartta ve belirli yöntemlerde pratik bilgiye sahiptir.
P.Ç.3 Temel biyokimya, klinik biyokimya ve moleküler biyokimya alanında bilgi sahibidir.
P.Ç.4 Uygun bilgi kaynaklarına ulaşır ve bilgi teknolojilerinden etkin biçimde yararlanır.
P.Ç.5 Araştırma ilgi alanına yönelik laboratuvar yöntemleri ve ilkeleri ile ilgili kuramsal bilgiye sahiptir.
P.Ç.6 Laboratuvar kullanma etiğine ve sorumluğuna sahip olur.
P.Ç.7 Tıbbi biyokimya ile ilgili araştırmaları oluşturabilme, yürütebilme ve sonuçları değerlendirme becerisine sahip olur.
P.Ç.8 Güncel araştırmaları takip edebilir, gelişmeleri yazılı ve sözlü olarak sistemli bir şekilde aktarır.
P.Ç.9 Belirli biyokimyasal metodları laboratuvar ortamında uygular.
P.Ç.10 Temel bilimler ile tıbbi biyokimya bilimini ilişkilendirir ve sentezler.
P.Ç.11 Biyokimya analiz tekniklerini laboratuvarda uygular.
P.Ç.12 Laboratuvarda güvenli çalışma prensip ve ilkelerini bilinçli uygular.
P.Ç.13 Tıbbi biyokimya ile ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar ve multidisipliner çalışmalara zemin hazırlar.
P.Ç.14 Belirli biyokimyasal analiz metodlarını disiplinlerarası çalışmada bağımsız uygular.
P.Ç.15 Laboratuvarda güvenli, etkin ve verimli çalışma yetisini gösterir.
P.Ç.16 Yaşam boyu öğrenme sorumluluğunu üstlenir ve öz değerlendirme yapar.
P.Ç.17 Mesleğini uygularken etkin iletişim kurar.