SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Organik Kimya
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3216001044 2 / 4
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DOÇ.DR.ESMA MENEVŞE
Koordinator E-mail emenevse selcuk..edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Temel kimya ve organik kimya kavramları ile ilgili bilgilere sahip olmalarını ve temel biyokimya yapılarının kavranmasını sağlamak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 0 0 0 0 80 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik anlatım
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Asitler, bazlar ve tampon çözeltiler Raymond Chang - Chemistry Graham Solomons,Craig Frhle - Organic Chemistry Gürol Okay, Yılmaz Yıldırır- Organik Kimya (Çeviri-Solomons) Tahsin Uyar - Organik Kimya (Çeviri-Fessenden)
2 Suyun biyokimyasal önemi Raymond Chang - Chemistry Graham Solomons,Craig Frhle - Organic Chemistry Gürol Okay, Yılmaz Yıldırır- Organik Kimya (Çeviri-Solomons) Tahsin Uyar - Organik Kimya (Çeviri-Fessenden)
3 Atom, periyodik tablo, Kimyasal bağlar Raymond Chang - Chemistry Graham Solomons,Craig Frhle - Organic Chemistry Gürol Okay, Yılmaz Yıldırır- Organik Kimya (Çeviri-Solomons) Tahsin Uyar - Organik Kimya (Çeviri-Fessenden)
4 İzomer kavramı Raymond Chang - Chemistry Graham Solomons,Craig Frhle - Organic Chemistry Gürol Okay, Yılmaz Yıldırır- Organik Kimya (Çeviri-Solomons) Tahsin Uyar - Organik Kimya (Çeviri-Fessenden)
5 Alkanlar, alkenler Raymond Chang - Chemistry Graham Solomons,Craig Frhle - Organic Chemistry Gürol Okay, Yılmaz Yıldırır- Organik Kimya (Çeviri-Solomons) Tahsin Uyar - Organik Kimya (Çeviri-Fessenden)
6 Alkinler ve alkil halojenürler Raymond Chang - Chemistry Graham Solomons,Craig Frhle - Organic Chemistry Gürol Okay, Yılmaz Yıldırır- Organik Kimya (Çeviri-Solomons) Tahsin Uyar - Organik Kimya (Çeviri-Fessenden)
7 Alkoller Raymond Chang - Chemistry Graham Solomons,Craig Frhle - Organic Chemistry Gürol Okay, Yılmaz Yıldırır- Organik Kimya (Çeviri-Solomons) Tahsin Uyar - Organik Kimya (Çeviri-Fessenden)
8 Karbonil bileşikler Raymond Chang - Chemistry Graham Solomons,Craig Frhle - Organic Chemistry Gürol Okay, Yılmaz Yıldırır- Organik Kimya (Çeviri-Solomons) Tahsin Uyar - Organik Kimya (Çeviri-Fessenden)
9 Karboksilik Asitler Raymond Chang - Chemistry Graham Solomons,Craig Frhle - Organic Chemistry Gürol Okay, Yılmaz Yıldırır- Organik Kimya (Çeviri-Solomons) Tahsin Uyar - Organik Kimya (Çeviri-Fessenden)
10 Eterler, Esterler Raymond Chang - Chemistry Graham Solomons,Craig Frhle - Organic Chemistry Gürol Okay, Yılmaz Yıldırır- Organik Kimya (Çeviri-Solomons) Tahsin Uyar - Organik Kimya (Çeviri-Fessenden)
11 Amidler, Aminler Raymond Chang - Chemistry Graham Solomons,Craig Frhle - Organic Chemistry Gürol Okay, Yılmaz Yıldırır- Organik Kimya (Çeviri-Solomons) Tahsin Uyar - Organik Kimya (Çeviri-Fessenden)
12 Aromatik bileşikler Raymond Chang - Chemistry Graham Solomons,Craig Frhle - Organic Chemistry Gürol Okay, Yılmaz Yıldırır- Organik Kimya (Çeviri-Solomons) Tahsin Uyar - Organik Kimya (Çeviri-Fessenden)
13 Organik fosfor ve kükürt bileşikleri Raymond Chang - Chemistry Graham Solomons,Craig Frhle - Organic Chemistry Gürol Okay, Yılmaz Yıldırır- Organik Kimya (Çeviri-Solomons) Tahsin Uyar - Organik Kimya (Çeviri-Fessenden)
14 Heterosiklik bileşikler Raymond Chang - Chemistry Graham Solomons,Craig Frhle - Organic Chemistry Gürol Okay, Yılmaz Yıldırır- Organik Kimya (Çeviri-Solomons) Tahsin Uyar - Organik Kimya (Çeviri-Fessenden)
15 SINAV Raymond Chang - Chemistry Graham Solomons,Craig Frhle - Organic Chemistry Gürol Okay, Yılmaz Yıldırır- Organik Kimya (Çeviri-Solomons) Tahsin Uyar - Organik Kimya (Çeviri-Fessenden)
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : 3 10
Sunum ve Seminer : 2 20
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 70
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 2 12
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 3 10
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 10
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Temel kimya ile biyokimyayı ilişkilendirebilir. 4
D.Ö.Ç. 2 2. Biyokimyasal yapıları kavrayabilmede kimyasal bağlar, atom ve periyodik tablo bilgilerini etkin kullanabilir. 4
D.Ö.Ç. 3 3. Metabolizmada suyun biyolojik önemini biyokimya bakışıyla ilişkilendirebilir. 4
D.Ö.Ç. 4 4. Organik yapıların kimyasal ve fiziksel özellikleri ile biyokimya temel yapılarını kavrayabilir 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20