SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Hücrelerarası İlişkiler
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 3216001043 2 / 4
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Esma MENEVŞE
Koordinator E-mail emenevse selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Hücrelerarası matriks ilişkileri, hücre ?hücre bağlantıları ve sinyal iletimi konusunda bilgilendirmek ve yorumlanmasını sağlamak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
40 0 0 0 0 60 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
TEORİK ANLATIM
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Hücrelerarası ilişkiler ve doku spesifik tanıma molekülleri Molecular Biology of the CELL, Bruce Alberts Lehninger biochemistry, David Nelson. Biology, Raven Peter, 10 th ed.
2 Glikoproteinler, MHC Molecular Biology of the CELL, Bruce Alberts Lehninger biochemistry, David Nelson. Biology, Raven Peter, 10 th ed.
3 İntersellüler adezyon, bağlantılar Molecular Biology of the CELL, Bruce Alberts Lehninger biochemistry, David Nelson. Biology, Raven Peter, 10 th ed.
4 İntersellüler adezyon, bağlantılar Molecular Biology of the CELL, Bruce Alberts Lehninger biochemistry, David Nelson. Biology, Raven Peter, 10 th ed.
5 Cadherin ve aktin filamentler, integrin Molecular Biology of the CELL, Bruce Alberts Lehninger biochemistry, David Nelson. Biology, Raven Peter, 10 th ed.
6 Sinyal iletiminin moleküler mekanizması Molecular Biology of the CELL, Bruce Alberts Lehninger biochemistry, David Nelson. Biology, Raven Peter, 10 th ed.
7 Hücre sinyal tipleri Molecular Biology of the CELL, Bruce Alberts Lehninger biochemistry, David Nelson. Biology, Raven Peter, 10 th ed.
8 İntrasellüler sinyal Molecular Biology of the CELL, Bruce Alberts Lehninger biochemistry, David Nelson. Biology, Raven Peter, 10 th ed.
9 cAMP sinyal Molecular Biology of the CELL, Bruce Alberts Lehninger biochemistry, David Nelson. Biology, Raven Peter, 10 th ed.
10 Kalsiyum sinyal Molecular Biology of the CELL, Bruce Alberts Lehninger biochemistry, David Nelson. Biology, Raven Peter, 10 th ed.
11 Protein kinaz kaskatları Molecular Biology of the CELL, Bruce Alberts Lehninger biochemistry, David Nelson. Biology, Raven Peter, 10 th ed.
12 Hücrelerarası sinyaller ve reseptör proteinler Molecular Biology of the CELL, Bruce Alberts Lehninger biochemistry, David Nelson. Biology, Raven Peter, 10 th ed.
13 Hücre yüzeyi reseptörleri Molecular Biology of the CELL, Bruce Alberts Lehninger biochemistry, David Nelson. Biology, Raven Peter, 10 th ed.
14 G protein reseptörleri Molecular Biology of the CELL, Bruce Alberts Lehninger biochemistry, David Nelson. Biology, Raven Peter, 10 th ed.
15 SINAV
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : 1 10
Sunum ve Seminer : 1 10
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 80
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : 2 10
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 0 0
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 2 10
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 10
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. 1. Sinyal iletim yolaklarının hücresel faaliyetlerde ve hücrenin canlılığındaki önemini kavrayabilir. 4
D.Ö.Ç. 2 2. Kinaz reseptörleri aracılı sinyal yolaklarını metabolizmada ilişkilendirebilir. 4
D.Ö.Ç. 3 3. 3. Hücrenin temel sinyal iletim mekanizmalarından Sitokin, G protein-aracılı sinyal yolaklarını inceleyebilir. 3
D.Ö.Ç. 4 4. Hücre içi sinyal yolakları yanı sıra hücreler arası sinyal iletim yolaklarının varlığını kavrayabilir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20