SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Kan Analizleri
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 3216000014 0 / 4 4
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü PROF.DR.ALİ ÜNLÜ
Koordinator E-mail aunlu selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Kan biyokimyasına ait teorik anlatımların uygulamayla pekiştirilmesi. Kanın bileşimini laboratuvar uygulamaları ile ayırtedebilmenin, antikoagulanlar ve kan alınma teknikleri ve kurallarının kazanılmasının sağlanması, kanda biyokimyasal analiz metodlarının prensiplerinin kavranması ve verilerin klinik anlamlandırılması için zemin oluşturulması
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Pratik
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Kan alınımı ve dikkat edilmesi gereken kurallar
2 Antikoagulanlar İnsan Biyokimyası, Taner Onat, Kaya Emerk, Eser Sözmen., Tietz clinical Guide to Laboratory Tests
3 Plazma ve serum eldesi
4 Hemoliz
5 Kan hücrelerinin ayrılması
6 Kan hücrelerinin ayrılması
7 Eritrositlerin eldesi
8 Lökositlerin eldesi
9 Trombositlerin eldesi
10 Kan sayımı
11 Kan sayımı
12 Kanda glukoz tayini
13 Glukoz tolerans testi
14 Glukoz tolerans testi
15 Sınav
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : 1 100
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   - -
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 0 0
Sunum ve Seminer Hazırlama : 0 0
Derse Özgü Staj : 8 4
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 7 4
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : 0 0
Projeler : - -
Ödev : 0 0
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 4
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Klinik biyokimya laboratuvarında kan bileşimlerini ayırteder ve inceler. 4
D.Ö.Ç. 2 2. Klinik biyokimya laboratuvarında kanda yapılan analizleri öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 3 3. Antikoagulanların özellikleri ile biyokimyasal parametrelerde kullanımlarını ilişkilendirir. 4
D.Ö.Ç. 4 Klinik bakımdan kan sayımının önemini kavrar. 4
D.Ö.Ç. 5 Kan alınımında dikkat edilmesi gereken hususları öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 6 6. Kan glukoz tayini yapabilir ve glukoz tolerans testinin esasını kavrar. Kanda yapılan biyokimyasal test sonuçlarını yorumlar. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20