GRADUATE SCHOOL OF HEALTH SCIENCES
BASIC SCIENCES
BASIC SCIENCES
 
 Name and Surname: PROF.DR. HASAN HÜSEYİN DÖNMEZ
Name of the Faculty:   FACULTY OF VETERİNARY MEDICINE DEPARTMENT OF BASIC SCIENCES PROGRAM OF
 
E-Mail  hdonmez selcuk.edu.tr
Phone
Address
Url:
 
  Professional Background:
InstitutionStart DateFinish Date
Yüzüncü Yıl Üniversitesi19911992
Selçuk Üniversitesi19921997
Yüzüncü Yıl Üniversitesi19972005
Selçuk Üniversitesi2005 

  Publications:
1. Dönmez N., Dönmez HH., Keskin E., Kısadere İ, " Effects of Aflatoxin on Some Haematological Parameters and Protective Effectiveness of Esterified Glucomannan in Merino Rams ", The Scientific World Journal, 2012, , 4, 2012,( SCI )
2. Dirik D, Dönmez HH, " Light Microscopic Changes observed in Bursa of Fabricius of Rock Partridges (Alectoris graeca) at Posthatching Twelwe Weeks Period ", The First International Biology Congress, Kyrgyzstan, 1, , 222-223, 2012,( Konferans )
3. Kadıralieva, N, Sur E, Dönmez HH, Boydak M, Ataman MB , " Ameliorative effects of glucomannan on the sacculus rotundus and peripheral blood lymphocytes in New Zealand rabbits during aflatoxicosis ", The First International Biology Congress, Kyrgyzstan, 1, , 122, 2012,( Konferans )
4. Ü Akar, HH Dönmez, " Light Microscopic Structure of Esophageal Tonsils in Broilers ", The First International Biology Congress, Kyrgyzstan, 1, , 120-121, 2012,( Konferans )
5. Dönmez N, Dönmez HH, Keskin E, Kısadere İ, " Effects of Aflatoxin on Some Haematological Parameters and Protective Effectiveness of Esterified Glucomannan in Merino Rams ", The First International Biology Congress, Kyrgyzstan, 1, , 118, 2012,( Konferans )
6. Ü Akar, HH Dönmez, " Light Microscopic Structure of Esophageal Tonsils in Broilers ", The First International Biology Congress, Kyrgyzstan, 1, , 129-130, 2012,( Konferans )
7. Mihmanlı A., Dolanmaz D., Tuz H., Pampu A., Dönmez HH., " Histomorphometric examination of long-term changes in temporomandibular joints after mandibular lengthening by distraction osteogenesis in rabbits ", Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol , 113, , 600-603, 2012,( SCI )
8. Çolakoğlu F, Dönmez HH., " Effects of Aflatoxin on Liver and Protective Effectiveness of Esterified Glucomannan in Merino Rams ", The Scientific World Journal, 2012, , 5, 2012,( SCI )
9. Dönmez HH., E. Eken, K. Beşoluk, E. Sur. , " The histological characteristics and localization of ACP and ANAE positive lymphocytes in the oesophageal tonsil of the duck (Anas platyrhynchos) ", Avian Biology Research, 5, , 11-15, 2012,( SCI )
10. Sur E., Dönmez HH., Boydak M., Ataman MB., " Ameliorative effects of glucomannan on the sacculus rotundus and peripheral blood lymphocytes in New Zealand rabbits during aflatoxicosis ", The Scientific World Journal, 2012, , 5, 2012,( SCI )
11. M Uraloğlu, H Orbay, G Ayyıldız, F Tekin, HH Dönmez, Ö Şensöz, " Effects of mitomycin on microvascular anastomosis ", Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 30, , 239-242, 2010,( SCI )
12. Dönmez HH., E. Sur, " Hematology and Enzyme Histochemistry of the Peripheral Blood Leucocytes in Rock Partridges (Alectoris graeca) ", Poultry Science, 87, , 56-60, 2008,( SCI )
13. Dönmez HH, Eken E, Beşoluk K, Sur E, " Ördeğin Esophageal Tonsil'inin Enzim Histokimyasal ve Histolojik Özellikleri ", V. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, Van, 5, , 83-84, 2008,( Konferans )
14. Tuz HH, Mihmanlı A, Dolanmaz D, Pampu A, Isık K, Dönmez HH, " Histomorphometric Examination of Long-Term Changes in Temporomandibular Joints after Mandibular Lengthening by Distraction Osteogenesis in Rabbits ", 90th Annual Meeting of AAOMS in conjunction with the Chinese Society of Oral and Maxillofacial Surgeons, Washington, 90, , 35-36, 2008,( Konferans )
15. Eken E, Beşoluk K, Dönmez HH, Boydak M, " Ankara Tavşanının Glomus Caroticum'u Üzerinde Morfolojik Bir Çalışma ", V. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, Van, 5, , 81-82, 2008,( Konferans )
16. Dönmez HH, Sur E, Boydak M, " Sıcaklık stresi olusturulan broylerlerde rasyona bitki ekstraktı ilavesinin perifer kan lenfositlerindeki alfa naftil asetat esteraz ve asit fosfataz aktivitesi üzerine etkileri ", IX. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Adana, 9, , 1, 2008,( Konferans )
17. E Eken, K Beşoluk, HH Dönmez, M Boydak, " A morphological study on the carotid body of the Angora rabbit ", International Journal of Experimental and Clinical Anatomy, 2, , 49-54, 2008,( Üniversite Dersgisi )
18. Temur A., M Atlı, H Karadağ, HH Dönmez, F Askerov, " Biochemichal and histochemical study on the hypothalamus at some periods of starvation and refeeding after starvation ", Asian Journal of Chemistry, 19, , 4135-4142, 2007,( SCI )
19. Dönmez, HH, E Sur, M Boydak, " Sıcaklık stresi oluşturulan broylerlerde rasyona bitki ekstraktı (Herbromix®) ilavesinin perifer kan lenfositlerindeki alfa naftil asetat esteraz ve asit fosfataz aktivitesi üzerine etkileri ", Veterinarium, 18, , 24-31, 2007,( Kurum Dergisi )
20. Karslı MA., HH. Dönmez, " Sıcaklık Stresi Oluşturulan Broylerlerde Rasyona İlave Edilen Bitki Ekstraktının Büyüme Performansı ve İnce Bağırsak Villusları Üzerine Etkisi ", Atatürk University Journal of Veterinary sciences, 2, , 141-146, 2007,( Üniversite Dersgisi )
21. Dönmez HH, M Yörük, A Çınar, N Dönmez, " ACTH ile stres oluşturulan tavuklarda Vitamin C'nin ANAE pozitivitesi ve kan hücreleri üzerine etkisi ", III. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Konya, 3, , 1, 2007,( Konferans )
22. Karaca F, HH Dönmez, MA Karslı, " Gelişmekte olan ratlarda protein eksikliğinin testosteron seviyesi sperma kalitesi ve testiküler histoloji üzerine etkisi ", IV. Ulusal reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Antalya, 4, , 1, 2007,( Konferans )
23. Ataman MB, HH Dönmez, E Keskin, N Dönmez, M Boydak, F Karaca, NC Lehimcioğlu, " Yeni Zelanda tavşanlarına oral yolla verilen aflatoksinin spermatolojik özellikler, testis histolojisi ve semen hyaluronidaz enzim aktivitesi üzerine etkileri ", IV. Ulusal reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Antalya., 4, , 1, 2007,( Konferans )
24. Dönmez HH., E. Sur, " Ergin Evcil Ördeklerin (Anas Platryhynchos) Perifer Kan Lenfositlerinde Alfa-Naftil Asetat Esteraz ve Asit Fosfataz Aktivitesinin Belirlenmesi ", Atatürk University Journal of Veterinary sciences, 2, , 121-126, 2007,( Üniversite Dersgisi )
25. Dönmez HH., E. Sur, M. Boydak, " Kangal balıklarının (garra rufa) perifer kan lökositlerinde alfa-naftil asetat esteraz aktivitesinin belirlenmesi ", Eurasian Journal of Veterinary sciences, 21, , 81-84, 2007,( Üniversite Dersgisi )
26. Dönmez HH., M. Yörük, A. Çınar, N. Dönmez, " Effects of vitamin C on ANAE positivity and blood cells in ACTH induced stres in chicken ", Indian Veterinary Journal, 84, , 1135-1138, 2007,( SCI )
27. Karaca T, Yörük, M., Dönmez, HH., Uslu S., " Effects of protein restriction on number of mast cells in the intestine of mature and immature rats ", Asian Journal of Cell Biology, 1, , 29-33, 2006,( Diğer )
28. Uraloğlu M, H Orbay, RE Ünlü, AD Yılmaz, HH Dönmez, Ö Şensöz, " Mitomycine C'nin mikrovasküler anastomoz üzerine etkisi ", 10. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Antalya, 10, , 171-173, 2006,( Konferans )
29. Temur A., H. Karadağ, F. Askerov, HH. Dönmez, " A biochemichal and histochemical study on the activity of acid peptide hydrolase in the hypothalamus at some periods of starvation and refeeding after starvation ", Asian Journal of Chemistry, 17, , 2479-2486, 2005,( SCI )
30. Dönmez, HH., M. Yörük, N. Şimşek, " Effects of Zinc Toxicity on Thymus in Broilers ", Indian Veterinary Journal, 80, , 632-634, 2003,( SCI )
31. Karaca, F., HH. Dönmez, MA. Karslı, " Effects of Protein Deficiency on Testosterone Levels, Semen Quality and Testicular Histology in the Developing Male Rats ", Scandinavian Journal of Laboratory Animal Science, 30, , 7-13, 2003,( SCI )
32. Dönmez, HH., MA. Karslı, İ. Meral, N. Dönmez, N. Şimşek, " Effects of İncreasing Zinc Supplementation on Growth and Thyroid Gland Function and Histology in Broiler Chicks ", Deutsche Tierarztliche Wochenschrift, 109, , 438-442, 2002,( SCI )
33. Şimşek N., HH Dönmez, " Postnatal Dönemde Ratların İnce Barsaklarındaki Paneth Hücrelerinin Dağılımı ", Eurasian Journal of Veterinary sciences, 14, , 19-24, 2002,( Üniversite Dersgisi )
34. Dönmez, N., H.H. Dönmez, E. Keskin, İ. Çelik, " Effects of Zinc Supplementation to Ration on Some Hemathological Parameters in Broiler Chicks ", Biological Trace Element Research, 87, , 125-131, 2001,( SCI )
35. Askerov F, HH Dönmez, A Temur, " Açlık ve Susuzluğun Farklı Zamanlarında Hipotalamusun Bazı Çekirdeklerindeki Nöron ve Gliya Hücrelerindeki Protein Konsantrasyonunda Meydana Gelen Histokimyasal Değişiklikler ", 15. Ulusal Kimya Kongresi İstanbul, 15, , 28, 2001,( Konferans )
36. Baykan M., İ. Çelik, M. Gezici, H.H. Dönmez, E. Eken, E. Sur, Y. Özkan, " A Light Microscopic Study on the Uptake and Transportation Route of Carbon Particles in the Canine Palatine Tonsil ", Revue de Medecine Veterinaire, 152, , 709-715, 2001,( SCI )
37. Çelik İ., H. Oğuz, Ö. Demet, M. Boydak, H.H. Dönmez, E. Sur, F. Nizamlıoğlu, " Embryotoxicity Assay of Aflatoxin Produced by Aspergillus parasiticus NRRL 2999 ", British Poultry Science, 41, , 401-409, 2000,( SCI )
38. Çelik İ., H. Oğuz, Ö. Demet, H.H. Dönmez, M. Boydak, E. Sur, " Efficacy of Polyvinylpolypyrrolidone in Reducing the İmmunotoxicity of Aflatoxin in Growing Broilers ", British Poultry Science, 41, , 430-439, 2000,( SCI )
39. Çelik İ, H Oğuz, Ö Demet, M Boydak, HH Dönmez, E Sur, F Nizamlıoğlu, " Embryotoxicity Assay of Aflatoxin Produced by Aspergillus parasiticus NRRL 2999 ", The Workshop on Metabolic Disorders in Poultry, İzmir, , , 93-98, 1999,( Konferans )
40. Çelik, İ., M. Boydak, HH. Dönmez, " Işık Mikroskobunda Üçüncü Boyut: Eşodaklı Tarama Lazer Mikroskobu ", Bilim ve Teknik, 365, , 94-97, 1998,( Kurum Dergisi )
41. Dönmez, HH., İ. Çelik, " Erken Embriyonal Dönemde Yumurtaya Verilen Testosteron Propiyonatın Tavuk Bursa Fabricii'si Üzerindeki Etkileri ", Eurasian Journal of Veterinary sciences, 1998, , 119-132, 1998,( Üniversite Dersgisi )
42. Keskin E., Z. Durgun, HH. Dönmez, N. Dönmez, " Hormonal Bursektominin Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi ", Eurasian Journal of Veterinary sciences, 13, , 53-54, 1997,( Üniversite Dersgisi )
43. Çelik İ., Ünsal, N., Dönmez, HH., Yiğit K., " Manyetik alanın bıldırcın embriyoları üzerindeki etkisi: Makroskopik bulgular ", Journal of Scientific Research Foundation, 1, , 165-173, 1996,( Üniversite Dersgisi )
44. Çelik İ., Ö. Demet, HH. Dönmez, H. Oğuz M. Boydak, " Aflatoksin ve Aflatoksin Bağlayıcısı Olan Polivinil Polipirolidon (PVPP) Verilen Broylerlerde Peritoneal Makrofajların Fagositik ve Mikrobisidal Aktivitelerinin Belirlenmesi ", Eurasian Journal of Veterinary sciences, 12, , 145-151, 1996,( Üniversite Dersgisi )
45. Çelik İ, Ünsal N, Dönmez HH, Yiğit K, " Manyetik alanın bıldırcın embriyoları üzerindeki etkisi: Makroskopik bulgular ", 3. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Eskişehir, 13, , 1, 1996,( Konferans )
46. Çelik İ., HH. Dönmez, Ö. Demet, " Işık ve Hayatımız ", İnsan ve Kainat, 114, , 52-57, 1995,( Diğer )
47. Karadağ H., HH. Arı, S. Yılmaz, HH. Dönmez, İH. Nur, " Tavşanda Ovariektominin Adrenal Bez Üzerinde Morfolojik Etkileri ", Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 9, , 165-173, 1995,( Üniversite Dersgisi )
48. Dönmez HH., İ. Çelik, " Sindirim Kanalındaki Lokal Savunma Sisteminin Hücresel Faktörleri: Derleme ", Hayvancılık Araştırma Dergisi, 4, , 57-61, 1994,( Kurum Dergisi )
49. Karadağ H., E. Özmen, S. Yılmaz, HH. Dönmez, H. Timurkan, " Tavşanda Ovariektominin Uterus ve Tuba Uterina Üzerinde Histolojik Etkileri ", Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 8, , 13-22, 1994,( Üniversite Dersgisi )
50. Dönmez HH., İ. Çelik, " Sindirim Kanalındaki Lokal Savunma Sisteminin Hücresel Faktörleri: Derleme ", EuraHayvancılık Araştırma Dergisi, 4, , 57-61, 1994,( Kurum Dergisi )
51. Çelik İ., Ö. Vural, HH. Dönmez, M. Sandıkçı, " Determination of Percentages in Peripheral Blood and Tissue Localization of T-Lymphocytes in Fetal and Adult Lymphoid Tissues of Cattle by the Histochemical Demonstration of Alpha-naphthyl Asetate Esterase ", Veterinarium, 4, , 10-14, 1993,( Kurum Dergisi )
52. Karadağ H., Gül Y., Dönmez HH., " İlginç bir Polymelia (Thoracomelia ve Pelvomelia) Olgusu ", Eurasian Journal of Veterinary sciences, 8, , 77-79, 1992,( Üniversite Dersgisi )


  Theses
1. Nariste Kadıraliyeva, " Puberte öncesi ve sonrası dönemlerde kekliklerde genital kanal organlarında Mast hücrelerinin dağılımı ve heterojenitesi ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Histoloji ve Embriyoloji, 2015 - 2018, Tamamlandı
2. Mustafa Ünal BOYRAZ, " Nandrolonun erkek ve dişi ratların tibial büyüme plakaları üzerine etkileri ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Histoloji ve Embriyoloji, 2010 - 2015, Tamamlandı
3. Deniz DİRİK, " Kaya Keklikleri (Alectoris graeca)'nde Kuluçka sonrası 12 Haftalık Dönemde Bursa Fabriciide Görülen Işık Mikroskopik Değişiklikler ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Histoloji ve Embriyoloji, 2008 - 2011, Tamamlandı
4. Fatma KAYIKÇI ÇOLAKOĞLU, " Koçlarda aflatoksinin karaciğer ile böbrek üzerine etkileri ve glukomannanın koruyucu etkinliği ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Histoloji ve Embriyoloji, 2006 - 2012, Tamamlandı
5. Ülker AYTÜRK AKAR, " Broylerlerde Özefageal Tonsillerin Işık Mikroskopik Yapısı ", Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Histoloji ve Embriyoloji, 2006 - 2008, Tamamlandı
6. Nejdet ŞİMŞEK, " Postnatal Dönemde Ratların İnce Bağırsaklarındaki Paneth Hücrelerinin Dağılımı ", Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Histoloji ve Embriyoloji, 1999 - 2001, Tamamlandı

  Administrative Positions:
InstitutionStart DateFinish Date
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Temel Bilimler Bölüm Bşk. Yard.20012003
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı2012 
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü20142016
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı20162019

 Internal Management Tasks:
InstitutionPositionStart DateFinish Date
S.Ü. Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Veterinerlik Histoloji Ve Embriyoloji A.B.D.Anabilim Dali Bşk.12/11/201212/11/2021
S.Ü. Sağlik Bilimleri EnstitüsüEnstitü Müd.06/05/201429/07/2016
S.Ü. Sağlik Bilimleri FakültesiDekan Vekili27/06/201622/07/2016
S.Ü. Sağlik Bilimleri FakültesiDekan Vekili09/08/201607/05/2019
S.Ü. Sağlik Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon BölümüBölüm Başkan V.09/03/2017 
S.Ü. Sağlik Bilimleri Fakültesi Acil Yardim Ve Afet Yönetimi BölümüBölüm Başkan V.18/07/2018 
S.Ü. Sağlik Bilimleri Fakültesi Odyoloji BölümüBölüm Başkan V.18/07/2018 
S.Ü. Sağlik Bilimleri EnstitüsüEnstitü Müd.08/05/201907/05/2022

 Additional Information

 The Courses