SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm Başkanı: Doç.Dr. Hayri DEMİR

Erasmus Koordinatör: Doç.Dr. Hayri DEMİR

Farabi Koordinatör: Doç.Dr. İbrahim Bülent FİŞEKÇİOĞLU

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Doç.Dr. Hayri DEMİR

Amacı: Spor Yöneticiliği Bölümü spor endüstrisi ve rekreasyon hizmetler sunan organizasyonlarla birlikte, kamu ya da Özel sektördeki sporla ilgili kurumlara, okullara ve üniversitelere hizmet verebilecek kalifiye elemanları yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Vizyon: Spor kültürünün kazanılması, spor ve sporla ilgili organizasyonların belli bir alanında uzmanlaşmak ve bunun topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olma becerisi kazandırabilmek.

Misyon: Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapabilme, problemlerini çözme ve değişen koşullara uygun kararlar alabilmek ve uygulayabilmek.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: lisans üstü düzeyde eğitim vererek, spor hizmet ve faaliyetlerinin yönetiminden sorumlu kişiler yetiştirmek.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Dönem başında ilan edilen yeterliliklere sahip olmak

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Öğrencilerimiz lisans öğrenimlerinden edinmiş oldukları, bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanları ile ilgili yeterliklere sahiptir.

Mezuniyet Şartları: Öğrencilerimizin programdan mezun olabilmeleri için programda belirtilen AKTS miktarını almaları ve programda daha önceden belirtilen yeterlikleri başarmaları halinde mezun olma hakkına sahip olabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Lisans üstü sınavlarının yapılış kriterleri, programda yer alan derslerin AKTS lerinde daha önceden belirtilmiş olmalıdır.

İstihdam Olanakları: Ülke genelinde yaygın olan Beden Eğitimi ve Spor eğitimi veren okullara akademisyen olabilmek veMezun olan öğrencilerimiz, mesleki kariyerlerine Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve il teşkilatları, amatör ve profesyonel liglerdeki spor kulüplerinde, belediyelerin kültür ve spor daire başkanlıkları, turizm sektörü, özel spor tesisleri, sportif danışmanlık, sporcu eğitim merkezlerin, özel spor kurslarında ve medya hizmetleri alanlarında görev almaktadırlar

Üst Derece Programlara Geçiş: Öğrenciler doktora yapıp akademik eğitimine devam edebilir.