SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Spor Örgütlerinde Çatışma Yönetimi Ve Çözüm Yöntemleri-1
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 3262001038 3 / 0 6
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Erkan Faruk ŞİRİN
Koordinator E-mail
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Erkan Faruk ŞİRİN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Katılanların çatışma ve çatışma yönetimi alanında bilgi sahibi olmasını sağlayarak, spor yönetim sürecinde karşılaşılan bireysel ve örgütsel çatışmaları etkili bir biçimde yönetme ve çözüm yöntemleri yeterliği kazandırmak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
40 0 60 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Çatışmanın tanımı ve çatışmayla ilişkin yaklaşımlar Çatışma Yönetimi (KARİP E) 2003 Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi (EREN E) 2007.
2 Geleneksel yaklaşım (Klasik Yaklaşım) Çatışma Yönetimi (KARİP E) 2003 Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi (EREN E) 2007.
3 Davranışçı yaklaşım (İnsan İlişkileri Yaklaşımı) Çatışma Yönetimi (KARİP E) 2003 Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi (EREN E) 2007.
4 Modern yaklaşım (Etkileşimci Yaklaşım) Çatışma Yönetimi (KARİP E) 2003 Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi (EREN E) 2007.
5 Çatışma türleri Çatışma Yönetimi (KARİP E) 2003 Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi (EREN E) 2007.
6 Çatışmalara neden olan faktörler Çatışma Yönetimi (KARİP E) 2003 Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi (EREN E) 2007.
7 Çatışma evreleri Çatışma Yönetimi (KARİP E) 2003 Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi (EREN E) 2007.
8 Çatışmanın sonuçları Çatışma Yönetimi (KARİP E) 2003 Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi (EREN E) 2007.
9 Çatışma yönetimi Çatışma Yönetimi (KARİP E) 2003 Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi (EREN E) 2007.
10 Çatışma yönetimi stratejileri Çatışma Yönetimi (KARİP E) 2003 Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi (EREN E) 2007.
11 Spor örgütlerinde çatışmanın analizi Çatışma Yönetimi (KARİP E) 2003 Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi (EREN E) 2007.
12 Spor örgütlerinde çatışmanın azaltılması ve teşvik edilmesi Çatışma Yönetimi (KARİP E) 2003 Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi (EREN E) 2007.
13 Spor örgütlerinde çatışma yönetim stilleri ve çatışma yönetiminde kullanılan diğer yöntem ve teknikler Çatışma Yönetimi (KARİP E) 2003 Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi (EREN E) 2007.
14 Spor örgütlerinde çatışma çözme yöntemleri Çatışma Yönetimi (KARİP E) 2003 Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi (EREN E) 2007.
15 Final sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 100
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 10 5
Sunum ve Seminer Hazırlama : 8 4
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 11 5
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 6
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Öğrenciler çatışma ve çatışma yönetimi kavramlarını ve çatışma konusundaki yaklaşımları açıklar. 4
D.Ö.Ç. 2 Öğrenciler çatışma miktarı ile örgütsel performans arasındaki ilişkiyi açıklar. 4
D.Ö.Ç. 3 Öğrenciler çatışmaların bireysel ve örgütsel etkilerini, çatışmaya etki eden temel faktörleri ve çatışmanın teşhis edilmesini kavrar. 4
D.Ö.Ç. 4 Spor örgütlerinde bireysel çatışmalar ve yönetimini ve spor örgütlerinde grup içi-arası çatışmalar ve yönetimini analiz eder. 4
D.Ö.Ç. 5 Öğrenciler çatışma Yönetiminde Müzakere ve arabuluculuk Teknikleri ve Uygulamasını 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20