SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Sporda Grup Dinamiği ve Liderlik -1
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3262001037 3 / 0 6
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Erkan Faruk ŞİRİN
Koordinator E-mail efsirin selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Erkan Faruk ŞİRİN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Liderin, liderliğin ve yöneticinin tanımı, temel liderlik yaklaşımları, liderin yönetim süreçlerindeki rolü, spor organizasyonlarında liderlik kavramı, sporda lider tipleri ve liderlik yaklaşımları, sporda liderlik kavramının önemi yönetici ile lider arasındaki farklar liderin işlevleri ve görevleri dönüştürücü liderlik kavramı. dönüştürücü liderlik süreci dönüştürücü liderliği etkileyen örgütsel faaliyetlerin değerlendirilmesi.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 60 40 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Grup dinamiği ile ilgili temel kavramlar ÇELİK, V. (2008). Yönetim ve Liderlik Kuramları. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Çelik, V. (Ed.). Ankara: Pegem A yayıncılık.
2 Sporda grup dinamiği ve performans DUBRIN, A.J. (2004). Leadership: Research findings, Practice, and Skills. New York: Houghton Mifflin.
3 Grup dinamiğinin geliştirilmesi ÇELİK, V. (2008). Yönetim ve Liderlik Kuramları. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Çelik, V. (Ed.). Ankara: Pegem A yayıncılık.
4 Liderlik Kavram ve Kuramları ÇELİK, V. (2008). Yönetim ve Liderlik Kuramları. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Çelik, V. (Ed.). Ankara: Pegem A yayıncılık.
5 Özellikler Kuramı ÇELİK, V. (2008). Yönetim ve Liderlik Kuramları. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Çelik, V. (Ed.). Ankara: Pegem A yayıncılık.
6 Davranışsal Liderlik Kuramı ÇELİK, V. (2008). Yönetim ve Liderlik Kuramları. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Çelik, V. (Ed.). Ankara: Pegem A yayıncılık.
7 Durumsallık Kuramı ÇELİK, V. (2008). Yönetim ve Liderlik Kuramları. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Çelik, V. (Ed.). Ankara: Pegem A yayıncılık.
8 Yeni Liderlik Kuramları CELEP, C. (2004). Dönüşümsel Liderlik. Ankara: Anı Yayıncılık
9 Dönüşümcü liderlik CELEP, C. (2004). Dönüşümsel Liderlik. Ankara: Anı Yayıncılık
10 Etkileşimci liderlik CELEP, C. (2004). Dönüşümsel Liderlik. Ankara: Anı Yayıncılık
11 Spor organizasyonlarında liderlik kavramı ÇALIŞKAN, G ve GÖRAL M (2013) Antrenörün Liderliği, Ankara, NOBEL Akademik Yayıncılık
12 Spor organizasyonlarında lider tipleri ve liderlik yaklaşımları ÇALIŞKAN, G ve GÖRAL M (2013) Antrenörün Liderliği, Ankara, NOBEL Akademik Yayıncılık
13 Etkileşimci Liderlik Kuramı ve Sporda Liderlik ÇALIŞKAN, G ve GÖRAL M (2013) Antrenörün Liderliği, Ankara, NOBEL Akademik Yayıncılık
14 Dönüşümcü Liderlik Kuramı ve Sporda Liderlik ÇALIŞKAN, G ve GÖRAL M (2013) Antrenörün Liderliği, Ankara, NOBEL Akademik Yayıncılık
15 Final sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 100
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 3 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : 6 6
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 15 4
Ödev : 11 3
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 6
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Liderlikle ilgili tanım ve kavramlar ışığında spor örgütlerinde liderin önemi ve spor ortamlarında lideri değerlendirmeyi bilme. 4
D.Ö.Ç. 2 Spor örgütlerinde çağdaş liderlik teknikleri (dönüşümcü liderlik) hakkında bilgi sahibi olma ve çözüm önerileri geliştirebilme. 4
D.Ö.Ç. 3 Liderliğin bir süreç olarak ve bireysel yeterlilik olarak değişik görünümleri hakkında fikir yürütebilme 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20