SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Spor İşletmelerinde Örgütsel Davranış-1
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 3262001036 3 / 0 6
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Erkan Faruk ŞİRİN
Koordinator E-mail
Öğretim Elemanı
Doç.Dr. Erkan Faruk ŞİRİN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Dünyada ve Türkiyede spor endüstrisi ekonomik açıdan önemli bir araç durumundadır. Bu araçtan yararlanmada, uluslararasılaşma, teknolojik gelişmeler, siyasal yaklaşımlar, stratejik vurgular ancak insan gerçeğini, emeğini, davranışlarını ve kültürünü dikkate alarak anlam ve başarı kazanabilir. Zira, spor işletmelerinin emek yoğun, eş zamanlı üretim-tüketim sürecinde insan faktörünün çok önemli olması, bu tür işletmelerde çalışan insanların davranışlarını anlamayı ve yakından analiz etmeyi zorunlu kılmaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
60 0 40 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Örgütsel davranış Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış (ŞİMŞEK Ş, AKGEMCİ T, ÇELİK A) 2001 Organizational Behavior (ROBBINS SP, and JUDGE TA) 2006.
2 Yönetsel davranış ve performans Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış (ŞİMŞEK Ş, AKGEMCİ T, ÇELİK A) 2001 Organizational Behavior (ROBBINS SP, and JUDGE TA) 2006.
3 Davranışın uluslararası boyutları Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış (ŞİMŞEK Ş, AKGEMCİ T, ÇELİK A) 2001 Organizational Behavior (ROBBINS SP, and JUDGE TA) 2006.
4 Birey ve nitelikleri Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış (ŞİMŞEK Ş, AKGEMCİ T, ÇELİK A) 2001 Organizational Behavior (ROBBINS SP, and JUDGE TA) 2006.
5 İsteklendirme teorileri Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış (ŞİMŞEK Ş, AKGEMCİ T, ÇELİK A) 2001 Organizational Behavior (ROBBINS SP, and JUDGE TA) 2006.
6 Örgütsel öğrenme ve ödüller Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış (ŞİMŞEK Ş, AKGEMCİ T, ÇELİK A) 2001 Organizational Behavior (ROBBINS SP, and JUDGE TA) 2006.
7 Görev tanımları-amaç belirleme-iş planlama Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış (ŞİMŞEK Ş, AKGEMCİ T, ÇELİK A) 2001 Organizational Behavior (ROBBINS SP, and JUDGE TA) 2006.
8 Grup ve özellikleri Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış (ŞİMŞEK Ş, AKGEMCİ T, ÇELİK A) 2001 Organizational Behavior (ROBBINS SP, and JUDGE TA) 2006.
9 Grup dinamiği örgütlerin genel özellikleri Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış (ŞİMŞEK Ş, AKGEMCİ T, ÇELİK A) 2001 Organizational Behavior (ROBBINS SP, and JUDGE TA) 2006.
10 Örgüt kültürü Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış (ŞİMŞEK Ş, AKGEMCİ T, ÇELİK A) 2001 Organizational Behavior (ROBBINS SP, and JUDGE TA) 2006.
11 Karar verme ve çatışmaların yönetimi Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış (ŞİMŞEK Ş, AKGEMCİ T, ÇELİK A) 2001 Organizational Behavior (ROBBINS SP, and JUDGE TA) 2006.
12 İletişim ve çatışma Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış (ŞİMŞEK Ş, AKGEMCİ T, ÇELİK A) 2001 Organizational Behavior (ROBBINS SP, and JUDGE TA) 2006.
13 Güç ve siyaset Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış (ŞİMŞEK Ş, AKGEMCİ T, ÇELİK A) 2001 Organizational Behavior (ROBBINS SP, and JUDGE TA) 2006.
14 Liderlik, değişme, stres ve yönetimi Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış (ŞİMŞEK Ş, AKGEMCİ T, ÇELİK A) 2001 Organizational Behavior (ROBBINS SP, and JUDGE TA) 2006.
15 Final sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 100
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 13 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : 11 5
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 9 4
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 6
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Öğrenciler örgütsel davranış alanı, örgütsel yaklaşımlar, örgüt içindeki grupları ve bireylerin davranışlarını etkileyen, kişilik, motivasyon, örgütsel iklim, iletişim, liderlik, iş doyumu, moral, çalışma, problem çözme ve stresle başa çıkma yöntemleri hakkında bilgi kazanır. 4
D.Ö.Ç. 2 Öğrenciler örgütsel etkililik ile örgütsel değişme kavramları üzerinde tartışmalar ve spor örgütlerinin davranış boyutunda incelenmesi (Motivasyon, tutum, davranış, iş doyumu, örgütlenme, çatışma, grup dinamiği vb.) gibi konuları kavrar. 4
D.Ö.Ç. 3 Öğrenciler birey, grup ve örgüt davranışını etkileyen faktörleri doğru olarak tespit etmek ve farklı durumların davranışa dair içeriğini çeşitli perspektiflerden analiz edebilir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20