SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Sporda İnsan Kaynakları Yönetimi
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 3262001034 3 / 0 6
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Hakan Salim ÇAĞLAYAN
Koordinator E-mail hcaglayan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Hakan Salim ÇAĞLAYAN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Spor örgütlerinde insan kaynaklarının ve önemli insan gücünün planlanması, sağlanması ve kullanılmasını öğretme.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
50 0 50 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 İnsan kaynakları kavramı, önemi ve özellikleri 1. Aykaç B. İnsan Kaynakları Yönetimi ve İnsan Kaynaklarının Stratejik Planlanması. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 1999. 2. Stredwick J. Human Resource Management, Elsevier, UK, 2005. 3. Bratton J, Gold J. Human Resource Management: Theory and Practice. N.Y.: Palgrav, 2007. 4. Tortop N, Aykaç B, Yayman H, Özer MA. İnsan Kaynakları Yönetimi. 3. Baskı. Nobel Yayınları, Ankara, 2010. 5. Şimşek MŞ, Öge HS. İnsan Kaynakları Yönetimi. 4. Baskı. Eğitim Kitabevi, Konya, 2011.
2 İnsan kaynakları yönetiminin tanımı, amacı, konusu, önemi ve fonksiyonları 1. Aykaç B. İnsan Kaynakları Yönetimi ve İnsan Kaynaklarının Stratejik Planlanması. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 1999. 2. Stredwick J. Human Resource Management, Elsevier, UK, 2005. 3. Bratton J, Gold J. Human Resource Management: Theory and Practice. N.Y.: Palgrav, 2007. 4. Tortop N, Aykaç B, Yayman H, Özer MA. İnsan Kaynakları Yönetimi. 3. Baskı. Nobel Yayınları, Ankara, 2010. 5. Şimşek MŞ, Öge HS. İnsan Kaynakları Yönetimi. 4. Baskı. Eğitim Kitabevi, Konya, 2011.
3 İnsan kaynakları yönetiminin çevresi ve etkilendiği unsurlar 1. Aykaç B. İnsan Kaynakları Yönetimi ve İnsan Kaynaklarının Stratejik Planlanması. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 1999. 2. Stredwick J. Human Resource Management, Elsevier, UK, 2005. 3. Bratton J, Gold J. Human Resource Management: Theory and Practice. N.Y.: Palgrav, 2007. 4. Tortop N, Aykaç B, Yayman H, Özer MA. İnsan Kaynakları Yönetimi. 3. Baskı. Nobel Yayınları, Ankara, 2010. 5. Şimşek MŞ, Öge HS. İnsan Kaynakları Yönetimi. 4. Baskı. Eğitim Kitabevi, Konya, 2011.
4 İnsan kaynakları yönetiminin temel ilkeleri 1. Aykaç B. İnsan Kaynakları Yönetimi ve İnsan Kaynaklarının Stratejik Planlanması. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 1999. 2. Stredwick J. Human Resource Management, Elsevier, UK, 2005. 3. Bratton J, Gold J. Human Resource Management: Theory and Practice. N.Y.: Palgrav, 2007. 4. Tortop N, Aykaç B, Yayman H, Özer MA. İnsan Kaynakları Yönetimi. 3. Baskı. Nobel Yayınları, Ankara, 2010. 5. Şimşek MŞ, Öge HS. İnsan Kaynakları Yönetimi. 4. Baskı. Eğitim Kitabevi, Konya, 2011.
5 İnsan kaynakları yönetiminin teknik işlevleri 1. Aykaç B. İnsan Kaynakları Yönetimi ve İnsan Kaynaklarının Stratejik Planlanması. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 1999. 2. Stredwick J. Human Resource Management, Elsevier, UK, 2005. 3. Bratton J, Gold J. Human Resource Management: Theory and Practice. N.Y.: Palgrav, 2007. 4. Tortop N, Aykaç B, Yayman H, Özer MA. İnsan Kaynakları Yönetimi. 3. Baskı. Nobel Yayınları, Ankara, 2010. 5. Şimşek MŞ, Öge HS. İnsan Kaynakları Yönetimi. 4. Baskı. Eğitim Kitabevi, Konya, 2011.
6 İnsan kaynaklarının planlanması 1. Aykaç B. İnsan Kaynakları Yönetimi ve İnsan Kaynaklarının Stratejik Planlanması. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 1999. 2. Stredwick J. Human Resource Management, Elsevier, UK, 2005. 3. Bratton J, Gold J. Human Resource Management: Theory and Practice. N.Y.: Palgrav, 2007. 4. Tortop N, Aykaç B, Yayman H, Özer MA. İnsan Kaynakları Yönetimi. 3. Baskı. Nobel Yayınları, Ankara, 2010. 5. Şimşek MŞ, Öge HS. İnsan Kaynakları Yönetimi. 4. Baskı. Eğitim Kitabevi, Konya, 2011.
7 İnsan kaynaklarını bulma süreci 1. Aykaç B. İnsan Kaynakları Yönetimi ve İnsan Kaynaklarının Stratejik Planlanması. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 1999. 2. Stredwick J. Human Resource Management, Elsevier, UK, 2005. 3. Bratton J, Gold J. Human Resource Management: Theory and Practice. N.Y.: Palgrav, 2007. 4. Tortop N, Aykaç B, Yayman H, Özer MA. İnsan Kaynakları Yönetimi. 3. Baskı. Nobel Yayınları, Ankara, 2010. 5. Şimşek MŞ, Öge HS. İnsan Kaynakları Yönetimi. 4. Baskı. Eğitim Kitabevi, Konya, 2011.
8 İnsan kaynakları yönetiminde işe alma 1. Aykaç B. İnsan Kaynakları Yönetimi ve İnsan Kaynaklarının Stratejik Planlanması. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 1999. 2. Stredwick J. Human Resource Management, Elsevier, UK, 2005. 3. Bratton J, Gold J. Human Resource Management: Theory and Practice. N.Y.: Palgrav, 2007. 4. Tortop N, Aykaç B, Yayman H, Özer MA. İnsan Kaynakları Yönetimi. 3. Baskı. Nobel Yayınları, Ankara, 2010. 5. Şimşek MŞ, Öge HS. İnsan Kaynakları Yönetimi. 4. Baskı. Eğitim Kitabevi, Konya, 2011.
9 İnsan kaynaklarını yönlendirme ve motivasyon 1. Aykaç B. İnsan Kaynakları Yönetimi ve İnsan Kaynaklarının Stratejik Planlanması. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 1999. 2. Stredwick J. Human Resource Management, Elsevier, UK, 2005. 3. Bratton J, Gold J. Human Resource Management: Theory and Practice. N.Y.: Palgrav, 2007. 4. Tortop N, Aykaç B, Yayman H, Özer MA. İnsan Kaynakları Yönetimi. 3. Baskı. Nobel Yayınları, Ankara, 2010. 5. Şimşek MŞ, Öge HS. İnsan Kaynakları Yönetimi. 4. Baskı. Eğitim Kitabevi, Konya, 2011.
10 Motivasyon teorileri ve insan kaynakları yönetimi 1. Aykaç B. İnsan Kaynakları Yönetimi ve İnsan Kaynaklarının Stratejik Planlanması. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 1999. 2. Stredwick J. Human Resource Management, Elsevier, UK, 2005. 3. Bratton J, Gold J. Human Resource Management: Theory and Practice. N.Y.: Palgrav, 2007. 4. Tortop N, Aykaç B, Yayman H, Özer MA. İnsan Kaynakları Yönetimi. 3. Baskı. Nobel Yayınları, Ankara, 2010. 5. Şimşek MŞ, Öge HS. İnsan Kaynakları Yönetimi. 4. Baskı. Eğitim Kitabevi, Konya, 2011.
11 İnsan kaynaklarının eğitimi ve geliştirilmesi 1. Aykaç B. İnsan Kaynakları Yönetimi ve İnsan Kaynaklarının Stratejik Planlanması. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 1999. 2. Stredwick J. Human Resource Management, Elsevier, UK, 2005. 3. Bratton J, Gold J. Human Resource Management: Theory and Practice. N.Y.: Palgrav, 2007. 4. Tortop N, Aykaç B, Yayman H, Özer MA. İnsan Kaynakları Yönetimi. 3. Baskı. Nobel Yayınları, Ankara, 2010. 5. Şimşek MŞ, Öge HS. İnsan Kaynakları Yönetimi. 4. Baskı. Eğitim Kitabevi, Konya, 2011.
12 İnsan kaynakları yönetiminde sistemler 1. Aykaç B. İnsan Kaynakları Yönetimi ve İnsan Kaynaklarının Stratejik Planlanması. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 1999. 2. Stredwick J. Human Resource Management, Elsevier, UK, 2005. 3. Bratton J, Gold J. Human Resource Management: Theory and Practice. N.Y.: Palgrav, 2007. 4. Tortop N, Aykaç B, Yayman H, Özer MA. İnsan Kaynakları Yönetimi. 3. Baskı. Nobel Yayınları, Ankara, 2010. 5. Şimşek MŞ, Öge HS. İnsan Kaynakları Yönetimi. 4. Baskı. Eğitim Kitabevi, Konya, 2011.
13 İnsan kaynakları yönetiminde ücret sistemi 1. Aykaç B. İnsan Kaynakları Yönetimi ve İnsan Kaynaklarının Stratejik Planlanması. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 1999. 2. Stredwick J. Human Resource Management, Elsevier, UK, 2005. 3. Bratton J, Gold J. Human Resource Management: Theory and Practice. N.Y.: Palgrav, 2007. 4. Tortop N, Aykaç B, Yayman H, Özer MA. İnsan Kaynakları Yönetimi. 3. Baskı. Nobel Yayınları, Ankara, 2010. 5. Şimşek MŞ, Öge HS. İnsan Kaynakları Yönetimi. 4. Baskı. Eğitim Kitabevi, Konya, 2011.
14 Sporda insan kaynakları yönetimi 1. Dolaşir S, Sunay H ve İmamoğlu AF. Türk spor yönetiminde insan kaynakları yönetimi anlayışı. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2002 7(1): 40-55. 2. Bratton J, Gold J. Human Resource Management: Theory and Practice. N.Y.: Palgrav, 2007. 3. Tortop N, Aykaç B, Yayman H, Özer MA. İnsan Kaynakları Yönetimi. 3. Baskı. Nobel Yayınları, Ankara, 2010. 4. Şimşek MŞ, Öge HS. İnsan Kaynakları Yönetimi. 4. Baskı. Eğitim Kitabevi, Konya, 2011.
15 Final Sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   - - - -
Final   - - 1 100
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 8 6
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 35
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 25
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 30
DERSİN AKTS KREDİSİ 6
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 İnsan kaynakları yönetimi (İKY) kavramını açıklayabilecektir 4
D.Ö.Ç. 2 İnsan kaynakları planlamasını açıklayabilecektir 4
D.Ö.Ç. 3 İnsan kaynağı bulma ve seçme sürecini açıklayabilecektir 4
D.Ö.Ç. 4 İnsan kaynağı eğitimini açıklayabilecektir 4
D.Ö.Ç. 5 İnsan kaynakları yönetiminde sistemleri açıklayabilecektir 4
D.Ö.Ç. 6 Sporda insan kaynakları yönetimini açıklayabilecektir 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20