SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Sporda Toplam Kalite Yönetimi
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3262001031 3 / 0 6
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Hakan Salim ÇAĞLAYAN
Koordinator E-mail hcaglayan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Hakan Salim ÇAĞLAYAN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Toplam kalite yönetimi anlayışı ve spor hizmetlerine uygulanmasını öğretme.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
50 0 50 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Toplam kalite yönetiminin tanımlanması 1. Yatkin A. Toplam Kalite Yönetimi. Nobel Yayınları, Ankara, 2003. 2. Serarslan MZ, Kepoğlu A. Spor Örgütlerinde Toplam Kalite Yönetimi. Morpa Yayınları, İstanbul, 2005. 3. Kıngır S. Toplam Kalite Yönetimi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2006. 4. Çimen Z, Gürbüz B. Spor Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi. Alp Yayınevi, Ankara, 2007. 5. Biçer T. Sporda Toplam Kalite Yönetimi ve Futbol Uygulamaları, Beyaz Yayınları, İstanbul ,2008.
2 Toplam kalite yönetimi sistemi ve boyutları 1. Yatkin A. Toplam Kalite Yönetimi. Nobel Yayınları, Ankara, 2003. 2. Serarslan MZ, Kepoğlu A. Spor Örgütlerinde Toplam Kalite Yönetimi. Morpa Yayınları, İstanbul, 2005. 3. Kıngır S. Toplam Kalite Yönetimi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2006. 4. Çimen Z, Gürbüz B. Spor Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi. Alp Yayınevi, Ankara, 2007. 5. Biçer T. Sporda Toplam Kalite Yönetimi ve Futbol Uygulamaları, Beyaz Yayınları, İstanbul ,2008.
3 Toplam kalite yönetimine duyulan ihtiyaç 1. Yatkin A. Toplam Kalite Yönetimi. Nobel Yayınları, Ankara, 2003. 2. Serarslan MZ, Kepoğlu A. Spor Örgütlerinde Toplam Kalite Yönetimi. Morpa Yayınları, İstanbul, 2005. 3. Kıngır S. Toplam Kalite Yönetimi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2006. 4. Çimen Z, Gürbüz B. Spor Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi. Alp Yayınevi, Ankara, 2007. 5. Biçer T. Sporda Toplam Kalite Yönetimi ve Futbol Uygulamaları, Beyaz Yayınları, İstanbul ,2008.
4 Toplam kalite yönetimi ve geleneksel yönetim arasındaki farklılıklar 1. Yatkin A. Toplam Kalite Yönetimi. Nobel Yayınları, Ankara, 2003. 2. Serarslan MZ, Kepoğlu A. Spor Örgütlerinde Toplam Kalite Yönetimi. Morpa Yayınları, İstanbul, 2005. 3. Kıngır S. Toplam Kalite Yönetimi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2006. 4. Çimen Z, Gürbüz B. Spor Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi. Alp Yayınevi, Ankara, 2007. 5. Biçer T. Sporda Toplam Kalite Yönetimi ve Futbol Uygulamaları, Beyaz Yayınları, İstanbul ,2008.
5 Toplam kalite yönetiminin temel öğeleri (kalitenin önceliği, üst yönetimin liderliği, takım çalışması, müşteri odaklılık, iç müşteri, eğitim) 1. Yatkin A. Toplam Kalite Yönetimi. Nobel Yayınları, Ankara, 2003. 2. Serarslan MZ, Kepoğlu A. Spor Örgütlerinde Toplam Kalite Yönetimi. Morpa Yayınları, İstanbul, 2005. 3. Kıngır S. Toplam Kalite Yönetimi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2006. 4. Çimen Z, Gürbüz B. Spor Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi. Alp Yayınevi, Ankara, 2007. 5. Biçer T. Sporda Toplam Kalite Yönetimi ve Futbol Uygulamaları, Beyaz Yayınları, İstanbul ,2008.
6 Toplam kalite yönetiminin temel öğeleri (kaizen, kalite kontrol çemberleri, sürekli ölçme ve değerlendirme, katılımcı yönetim ve çalışanların katılımı, tedarikçilerle olan ilişkiler 1. Yatkin A. Toplam Kalite Yönetimi. Nobel Yayınları, Ankara, 2003. 2. Serarslan MZ, Kepoğlu A. Spor Örgütlerinde Toplam Kalite Yönetimi. Morpa Yayınları, İstanbul, 2005. 3. Kıngır S. Toplam Kalite Yönetimi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2006. 4. Çimen Z, Gürbüz B. Spor Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi. Alp Yayınevi, Ankara, 2007. 5. Biçer T. Sporda Toplam Kalite Yönetimi ve Futbol Uygulamaları, Beyaz Yayınları, İstanbul ,2008.
7 Toplam kalite yönetiminin öncüleri 1. Yatkin A. Toplam Kalite Yönetimi. Nobel Yayınları, Ankara, 2003. 2. Serarslan MZ, Kepoğlu A. Spor Örgütlerinde Toplam Kalite Yönetimi. Morpa Yayınları, İstanbul, 2005. 3. Kıngır S. Toplam Kalite Yönetimi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2006. 4. Çimen Z, Gürbüz B. Spor Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi. Alp Yayınevi, Ankara, 2007. 5. Biçer T. Sporda Toplam Kalite Yönetimi ve Futbol Uygulamaları, Beyaz Yayınları, İstanbul ,2008.
8 Toplam kalite yönetimini etkileyen faktörler (iç ve dış faktörler) 1. Yatkin A. Toplam Kalite Yönetimi. Nobel Yayınları, Ankara, 2003. 2. Serarslan MZ, Kepoğlu A. Spor Örgütlerinde Toplam Kalite Yönetimi. Morpa Yayınları, İstanbul, 2005. 3. Kıngır S. Toplam Kalite Yönetimi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2006. 4. Çimen Z, Gürbüz B. Spor Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi. Alp Yayınevi, Ankara, 2007. 5. Biçer T. Sporda Toplam Kalite Yönetimi ve Futbol Uygulamaları, Beyaz Yayınları, İstanbul ,2008.
9 Toplam kalite yönetimin uygulanmasında yararlanılan temel araçlar 1. Yatkin A. Toplam Kalite Yönetimi. Nobel Yayınları, Ankara, 2003. 2. Serarslan MZ, Kepoğlu A. Spor Örgütlerinde Toplam Kalite Yönetimi. Morpa Yayınları, İstanbul, 2005. 3. Kıngır S. Toplam Kalite Yönetimi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2006. 4. Çimen Z, Gürbüz B. Spor Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi. Alp Yayınevi, Ankara, 2007. 5. Biçer T. Sporda Toplam Kalite Yönetimi ve Futbol Uygulamaları, Beyaz Yayınları, İstanbul ,2008.
10 Hizmet sektöründe toplam kalite yönetimi (hizmetin tanımı, özellikleri ve sınıflandırılması) 1. Yatkin A. Toplam Kalite Yönetimi. Nobel Yayınları, Ankara, 2003. 2. Serarslan MZ, Kepoğlu A. Spor Örgütlerinde Toplam Kalite Yönetimi. Morpa Yayınları, İstanbul, 2005. 3. Kıngır S. Toplam Kalite Yönetimi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2006. 4. Çimen Z, Gürbüz B. Spor Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi. Alp Yayınevi, Ankara, 2007. 5. Biçer T. Sporda Toplam Kalite Yönetimi ve Futbol Uygulamaları, Beyaz Yayınları, İstanbul ,2008.
11 Hizmet kalitesi tanımı, özellikleri, boyutları ve ölçümü 1. Yatkin A. Toplam Kalite Yönetimi. Nobel Yayınları, Ankara, 2003. 2. Serarslan MZ, Kepoğlu A. Spor Örgütlerinde Toplam Kalite Yönetimi. Morpa Yayınları, İstanbul, 2005. 3. Kıngır S. Toplam Kalite Yönetimi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2006. 4. Çimen Z, Gürbüz B. Spor Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi. Alp Yayınevi, Ankara, 2007. 5. Biçer T. Sporda Toplam Kalite Yönetimi ve Futbol Uygulamaları, Beyaz Yayınları, İstanbul ,2008.
12 Hizmet kalitesini etkileyen unsurlar 1. Yatkin A. Toplam Kalite Yönetimi. Nobel Yayınları, Ankara, 2003. 2. Serarslan MZ, Kepoğlu A. Spor Örgütlerinde Toplam Kalite Yönetimi. Morpa Yayınları, İstanbul, 2005. 3. Kıngır S. Toplam Kalite Yönetimi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2006. 4. Çimen Z, Gürbüz B. Spor Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi. Alp Yayınevi, Ankara, 2007. 5. Biçer T. Sporda Toplam Kalite Yönetimi ve Futbol Uygulamaları, Beyaz Yayınları, İstanbul ,2008.
13 Spor hizmetlerinde toplam kalite yönetimi 1. İmamoğlu AF. Toplam Kalite Yönetimi Anlayışı Açısından Spor Hizmetleri. G.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1998 3(2):51-62. 2. Ekenci G. Türkiyedeki Spor Kulüplerinin Kurumsal Kültürlerinin Toplam Kalite Yönetimine Uygunluğu. G.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2000 5(4): 43-54.
14 Spor hizmetlerinde toplam kalite boyutları ve çeşitli yaklaşımlar 1. İmamoğlu AF. Toplam Kalite Yönetimi Anlayışı Açısından Spor Hizmetleri. G.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1998 3(2):51-62. 2. Ekenci G. Türkiyedeki Spor Kulüplerinin Kurumsal Kültürlerinin Toplam Kalite Yönetimine Uygunluğu. G.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2000 5(4): 43-54.
15 Final Sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   - - - -
Final   - - 1 100
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 8 6
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 35
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 25
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 30
DERSİN AKTS KREDİSİ 6
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Kalite ve toplam kalite yönetimini açıklayabilecektir 4
D.Ö.Ç. 2 Toplam kalite yönetiminin temel öğelerini açıklayabilecektir 4
D.Ö.Ç. 3 Hizmet sektöründe toplam kalite yönetimini açıklayabilecektir 4
D.Ö.Ç. 4 Spor hizmetlerinde toplam kalite yönetimini açıklayabilecektir 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20