SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Sporda Sosyal Güvenlik
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3262001014 3 / 0 6
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. İ. Bülent Fişekçioğlu
Koordinator E-mail bfisekcioglu selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. İ. Bülent FİŞEKCİOĞLU
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı İş hukukuna yönelik temel kavramları açıklayabilecektir. İş sözleşmesinin yapılmasını, içeriğini, sona ermesini ve sona ermesinin sonuçlarını açıklayabilecektir. İşin zaman bakımından düzenlenmesini açıklayabilecektir. Sosyal güvenlikteki gelişmeleri değerlendirebilecektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
1.Teorik
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Dersin tanıtılması ve iş hukuku hakkında genel bilgiler Çağlayan R. Spor Hukuku (Spor Hukuku Temel Metinleri). 1. Baskı. Ankara. Asil Yayın Dağıtım.
2 İş hukukunun uygulama alanı Çağlayan R. Spor Hukuku (Spor Hukuku Temel Metinleri). 1. Baskı. Ankara. Asil Yayın Dağıtım.
3 İş sözleşmesi, türleri ve yapılması Çağlayan R. Spor Hukuku (Spor Hukuku Temel Metinleri). 1. Baskı. Ankara. Asil Yayın Dağıtım.
4 İş sözleşmesinden doğan borçlar Çağlayan R. Spor Hukuku (Spor Hukuku Temel Metinleri). 1. Baskı. Ankara. Asil Yayın Dağıtım.
5 İş sözleşmesinin sona ermesi Çağlayan R. Spor Hukuku (Spor Hukuku Temel Metinleri). 1. Baskı. Ankara. Asil Yayın Dağıtım.
6 İş sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları Çağlayan R. Spor Hukuku (Spor Hukuku Temel Metinleri). 1. Baskı. Ankara. Asil Yayın Dağıtım.
7 Çalışma süreleri Çağlayan R. Spor Hukuku (Spor Hukuku Temel Metinleri). 1. Baskı. Ankara. Asil Yayın Dağıtım.
8 Tatil ve izinler Çağlayan R. Spor Hukuku (Spor Hukuku Temel Metinleri). 1. Baskı. Ankara. Asil Yayın Dağıtım.
9 Sosyal güvenlik kavramı, sosyal güvenliğin doğuşu ve gelişimi Çağlayan R. Spor Hukuku (Spor Hukuku Temel Metinleri). 1. Baskı. Ankara. Asil Yayın Dağıtım.
10 Türkiyede sosyal güvenliğin doğuşu ve gelişimi Çağlayan R. Spor Hukuku (Spor Hukuku Temel Metinleri). 1. Baskı. Ankara. Asil Yayın Dağıtım.
11 Sosyal sigortaların yönetimi Çağlayan R. Spor Hukuku (Spor Hukuku Temel Metinleri). 1. Baskı. Ankara. Asil Yayın Dağıtım.
12 Sosyal sigortaların uygulama alanı vefinansmanı Çağlayan R. Spor Hukuku (Spor Hukuku Temel Metinleri). 1. Baskı. Ankara. Asil Yayın Dağıtım.
13 Kısa dönemli sigorta kolları Çağlayan R. Spor Hukuku (Spor Hukuku Temel Metinleri). 1. Baskı. Ankara. Asil Yayın Dağıtım.
14 Uzun dönemli sigorta kolları Çağlayan R. Spor Hukuku (Spor Hukuku Temel Metinleri). 1. Baskı. Ankara. Asil Yayın Dağıtım.
15 Final Sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 100
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 10 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 10 10
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 6
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Sosyal güvenlikteki gelişmeleri değerlendirebilecektir. 4
D.Ö.Ç. 2 Türk sosyal güvenlik sistemini analiz edebilecektir. 4
D.Ö.Ç. 3 Sosyal güvenlik kavramını ve temel özelliklerini açıklayabilecektir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20