SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Türkiyede Yönetim Yapısı ve Spor Teşkilatlanması
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 3262001004 3 / 0 6
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Ahmet SANİOĞLU
Koordinator E-mail asanioglu selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd.Doç.Dr.Ahmet Sanioğlu
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Spor yönetimi, uluslararası hukuk ve spor mevzuatı hakkında bilgi vermek ve Türk Spor Teşkilatı ile ilintili kavram ve uygulamaları açıklayabilmek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
10 0 90 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Türkiye yönetim yapısının genel nitelikleri Gözübüyük, A.Ş. Yönetim Hukuku, Turhan Kitapevi, 9. Baskı, Ankara 1996.
2 Türk Kamu Yönetimi ile Anayasal İlkeler Gözübüyük, A.Ş. Yönetim Hukuku, Turhan Kitapevi, 9. Baskı, Ankara 1996.
3 Türk Kamu Yönetiminin teşkilat yapısı Gözübüyük, A.Ş. Yönetim Hukuku, Turhan Kitapevi, 9. Baskı, Ankara 1996.
4 Yönetimin yetkileri Gözübüyük, A.Ş. Yönetim Hukuku, Turhan Kitapevi, 9. Baskı, Ankara 1996.
5 Yönetsel kuruluşlarla ilgili ilkeler Gözübüyük, A.Ş. Yönetim Hukuku, Turhan Kitapevi, 9. Baskı, Ankara 1996.
6 Yönetsel teşkilatla ilgili Anayasal İlkeler Gözübüyük, A.Ş. Yönetim Hukuku, Turhan Kitapevi, 9. Baskı, Ankara 1996.
7 Merkezden ve yerinden yönetim ilkeleri Gözübüyük, A.Ş. Yönetim Hukuku, Turhan Kitapevi, 9. Baskı, Ankara 1996.
8 Genel yönetimin merkez teşkilatı Gözübüyük, A.Ş. Yönetim Hukuku, Turhan Kitapevi, 9. Baskı, Ankara 1996.
9 Başbakan, Bakan, Bakanlar Kurulu Gözübüyük, A.Ş. Yönetim Hukuku, Turhan Kitapevi, 9. Baskı, Ankara 1996.
10 Yardımcı kuruluşlar Gözübüyük, A.Ş. Yönetim Hukuku, Turhan Kitapevi, 9. Baskı, Ankara 1996.
11 Taşra teşkilatı ve Anayasal İlkeler Gözübüyük, A.Ş. Yönetim Hukuku, Turhan Kitapevi, 9. Baskı, Ankara 1996.
12 Yerel yönetimler Gözübüyük, A.Ş. Yönetim Hukuku, Turhan Kitapevi, 9. Baskı, Ankara 1996.
13 Hizmet yerinden yönetim kuruluşları Gözübüyük, A.Ş. Yönetim Hukuku, Turhan Kitapevi, 9. Baskı, Ankara 1996.
14 Hizmet yerinden yönetim kuruluşları Gözübüyük, A.Ş. Yönetim Hukuku, Turhan Kitapevi, 9. Baskı, Ankara 1996.
15 Final Sınavı Gözübüyük, A.Ş. Yönetim Hukuku, Turhan Kitapevi, 9. Baskı, Ankara 1996.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 100
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 10 10
Sunum ve Seminer Hazırlama : 5 2
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 5 5
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 4
DERSİN AKTS KREDİSİ 6
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Ulusal ve uluslararası spor yönetimi spor mevzuatı öğrenilecek. 3
D.Ö.Ç. 2 Spor örgütleri gönüllü birlikler ve devlet yönetimi bilinecek. 4
D.Ö.Ç. 3 Örgütlenme tipleri Türkiye´ de spor yönetimi ögeleriyle maddi teknik temellerinin oluşmasını inceleyebilecek 3
D.Ö.Ç. 4 Spor hizmetlerinin üretilmesi ve yönetim süreçlerini analiz eder ve öz-değerlendirme yapar planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet verme süreçlerini yeniden yapılandırır. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20