SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Spor Yönetiminde İstatistik
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3262001002 3 / 0 6
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Hakan Salim ÇAĞLAYAN
Koordinator E-mail hcaglayan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Hakan Salim ÇAĞLAYAN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilere temel istatistik bilgileri verilerek paket programlarda uygulamalı istatistik yapabilme becerisinin oluşturulması amaçlanmaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
100 0 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 İstatistiğe ilişkin temel kavramları öğrenme 1. Alpar R. Spor bilimlerinde uygulamalı istatistik, Seçkin Yayıncılık, 2006 2. Büyüköztürk Ş. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. 7. Baskı, Ankara, Pegem Yayıncılık, 2007.
2 Veri toplama çeşitleri ve araçlarını öğrenme 1. Alpar R. Spor bilimlerinde uygulamalı istatistik, Seçkin Yayıncılık, 2006 2. Büyüköztürk Ş. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. 7. Baskı, Ankara, Pegem Yayıncılık, 2007.
3 Veri sınıflandırılması ve merkezilik ölçütlerini öğrenme 1. Alpar R. Spor bilimlerinde uygulamalı istatistik, Seçkin Yayıncılık, 2006 2. Büyüköztürk Ş. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. 7. Baskı, Ankara, Pegem Yayıncılık, 2007.
4 Veri Sınıflandırması ve yaygınlık ölçütlerini öğrenme 1. Alpar R. Spor bilimlerinde uygulamalı istatistik, Seçkin Yayıncılık, 2006 2. Büyüköztürk Ş. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. 7. Baskı, Ankara, Pegem Yayıncılık, 2007.
5 Normal dağılım ve fonksiyonlarını öğrenme 1. Alpar R. Spor bilimlerinde uygulamalı istatistik, Seçkin Yayıncılık, 2006 2. Büyüköztürk Ş. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. 7. Baskı, Ankara, Pegem Yayıncılık, 2007.
6 Parametriklik ve Non-parametriklik kavramlarını öğrenme 1. Alpar R. Spor bilimlerinde uygulamalı istatistik, Seçkin Yayıncılık, 2006 2. Büyüköztürk Ş. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. 7. Baskı, Ankara, Pegem Yayıncılık, 2007.
7 SPSSde veri tanımlanması 1. Alpar R. Spor bilimlerinde uygulamalı istatistik, Seçkin Yayıncılık, 2006 2. Büyüköztürk Ş. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. 7. Baskı, Ankara, Pegem Yayıncılık, 2007.
8 SPSS tanımlayıcı istatistik analizi 1. Alpar R. Spor bilimlerinde uygulamalı istatistik, Seçkin Yayıncılık, 2006 2. Büyüköztürk Ş. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. 7. Baskı, Ankara, Pegem Yayıncılık, 2007.
9 SPSS parametrik testler 1. Alpar R. Spor bilimlerinde uygulamalı istatistik, Seçkin Yayıncılık, 2006 2. Büyüköztürk Ş. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. 7. Baskı, Ankara, Pegem Yayıncılık, 2007.
10 SPSS parametrik testler 1. Alpar R. Spor bilimlerinde uygulamalı istatistik, Seçkin Yayıncılık, 2006 2. Büyüköztürk Ş. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. 7. Baskı, Ankara, Pegem Yayıncılık, 2007.
11 SPSS parametrik testler 1. Alpar R. Spor bilimlerinde uygulamalı istatistik, Seçkin Yayıncılık, 2006 2. Büyüköztürk Ş. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. 7. Baskı, Ankara, Pegem Yayıncılık, 2007.
12 SPSS Nonparametrik testler 1. Alpar R. Spor bilimlerinde uygulamalı istatistik, Seçkin Yayıncılık, 2006 2. Büyüköztürk Ş. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. 7. Baskı, Ankara, Pegem Yayıncılık, 2007.
13 Korelasyon ve regresyon analizi 1. Alpar R. Spor bilimlerinde uygulamalı istatistik, Seçkin Yayıncılık, 2006 2. Büyüköztürk Ş. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. 7. Baskı, Ankara, Pegem Yayıncılık, 2007.
14 Grafik çizimi 1. Alpar R. Spor bilimlerinde uygulamalı istatistik, Seçkin Yayıncılık, 2006 2. Büyüköztürk Ş. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. 7. Baskı, Ankara, Pegem Yayıncılık, 2007.
15 Final Sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 100
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 8 6
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 35
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 25
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 30
DERSİN AKTS KREDİSİ 6
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 İstatistiğe ilişkin temel kavramları öğrenme 3
D.Ö.Ç. 2 Veri toplama çeşitleri ve araçlarını öğrenme 3
D.Ö.Ç. 3 SPSS de veri tanımlanmasını öğrenme 3
D.Ö.Ç. 4 Parametrik ve parametrik olmayan testleri öğrenme 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20