SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Sosyal hizmetin mesleki etik ilke ve değerler bilgisini öğrenir.
P.Ç.2 Sosyal hizmet uygulama alanları ve sosyal hizmet kuramları bilgisini edinir.
P.Ç.3 İnsan davranışı ve sosyal çevre ile iletişim becerileri hakkında bilgi edinir.
P.Ç.4 Sosyal hizmette araştırma yöntem ve teknikleri bilgisi edinir.
P.Ç.5 Sosyal hizmet kuruluşlarında yönetimini öğrenir. Çalıştığı alan ile ilgili sosyal hizmete ilişkin bilgilere sahip olur, birey, grup, topluma sunulacak hizmete yönelik verileri yorumlayarak ortaya koyar ve uygular.
P.Ç.6 Çalışmak istediği alana yönelik araştırma konusu belirler, analiz eder, elde ettiği kazanımlar sonucu literatür bilgileri ile beraber uygun araştırma yöntemi seçer ve yaptığı araştırmada elde ettiği sonuçları analiz eder.
P.Ç.7 Etik ilkeler çerçevesinde uygulama yapar.
P.Ç.8 Sosyal hizmetin kuram bilgilerini farklı uygulama alanlarına aktarır.
P.Ç.9 İnsan gelişimini öğrenir ve sosyal çevreyi tanır. Birey, aile, grup, toplum ve kurumlarla iletişim kurar.
P.Ç.10 Sosyal hizmetin uygulama alanlarında araştırma yapar ve mesleki literatürü yorumlar.
P.Ç.11 Sosyal hizmet kuruluşlarını yönetme becerisi kazanır. Uygulamada birey, aile ve toplum bazındaki sosyal hizmet uygulamalarına yönelik lisans öğrencilerine olumlu rol modeli olacak şekilde hareket ederek kendi alanındaki sosyal hizmet uygulamalarını yerine getirir.
P.Ç.12 İş yaşamında, bağımsız sorumluluk alabilen bir meslek üyesi olur.
P.Ç.13 Bireysel olarak ödev hazırlar ve sunum yapar. Öğretim üyeleri tarafından verilen ödev çalışmaları, bilimsel projeler, makale sunumu ve öğrencilerin uygulamalarında görev alır.
P.Ç.14 Yüksek lisans tezinin uygulama kısmını bireysel olarak gerçekleştirir.
P.Ç.15 Farklı düzeydeki müracaatçılara yönelik uygulamalarını mesleki etik değer ve standartlara uygun olarak gerçekleştirir.
P.Ç.16 Farklı uygulama alanlarında sosyal hizmetin mesleki rollerini üstlenme ve müracaatçı sistemlerinin gereksinmeleri ile kaynakları bir araya getirme konusunda sorumluluk alır. Sosyal hizmet uygulamasına rehberlik eden kuramsal yaklaşımları ve modelleri kullanır.
P.Ç.17 Sosyal çevrenin insan davranışı üzerindeki etkisini bilir ve müdahalelerinde insanların gelişim dönemlerinin özelliklerine göre davranır. Birey, aile, grup, toplum ve kurumlarla mesleki uygulamalarında iletişim becerilerini en üst düzeyde kullanır.
P.Ç.18 Sosyal hizmetin uygulama alanlarına ve uygulanacak yeni hizmet modellerine ilişkin araştırmalar yapar ve sosyal hizmet literatüründeki çalışmaları takip etme sorumluluğunu alır.
P.Ç.19 Sosyal hizmet ile ilgili mesleki beceri gerektiren girişimleri uygular. Sosyal hizmet kuruluşlarının yönetimi ve işleyişi ile ilgili sorumluluk alırlar.
P.Ç.20 Bilgisayar ortamında literatür takip eder, tarama yapar, gerekli bilgisayar programlarını kullanır ve etkin şekilde uygular.