SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Temel Psikolojik Danışma Kuramları
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3271001026 3 / 0 7
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Özlem KARAKUŞ
Koordinator E-mail ozlemkarakus selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Psikolojik danışma teknikleri ve psikolojik danışma kuramlarının öğretilmesidir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 40 40 0 20 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik anlatım ve uygulama.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Psikolojik Danışmanın Temelleri Tan, H. (1995). Psikolojik Yardım Becerileri. İstanbul: MEB Yayınları.
2 Psikolojik Danışmanın Teknik Ve Yöntemleri Tan, H. (1995). Psikolojik Yardım Becerileri. İstanbul: MEB Yayınları.
3 Testler Ve Nasıl Kullanılacakları Hakkında Bilgi Verme Tan, H. (1995). Psikolojik Yardım Becerileri. İstanbul: MEB Yayınları.
4 Psikolojik Danışma Uygulamaları Yalom, I.D. (1992). Grup Psikoterapisinin Teori ve Pratiği. İstanbul: Nobel Tıp Yayınevi.
5 Psikolojik Danışma Uygulamaları Yalom, I.D. (1992). Grup Psikoterapisinin Teori ve Pratiği. İstanbul: Nobel Tıp Yayınevi.
6 Psikolojik Danışma Problemlerini Tanımlama Yalom, I.D. (1992). Grup Psikoterapisinin Teori ve Pratiği. İstanbul: Nobel Tıp Yayınevi.
7 Psikolojik Danışmanın Hedeflerini Tanımlama Yalom, I.D. (1992). Grup Psikoterapisinin Teori ve Pratiği. İstanbul: Nobel Tıp Yayınevi.
8 Davranışsal Terapi Altıntaş,E. & Gültekin, M. Psikolojik Danışma Kuramları. İstanbul: Alfa yayınları,2003
9 Strateji Ve Yöntem Seçimini Tanımlama Yalom, I.D. (1992). Grup Psikoterapisinin Teori ve Pratiği. İstanbul: Nobel Tıp Yayınevi.
10 Bilişsel Terapi Yalom, I.D. (1992). Grup Psikoterapisinin Teori ve Pratiği. İstanbul: Nobel Tıp Yayınevi.
11 Psikolojik Danışmanın Hedeflerini Tanımlama Altıntaş,E. & Gültekin, M. Psikolojik Danışma Kuramları. İstanbul: Alfa yayınları,2003
12 Bilişsel-davranışçı Terapi Nelson-Jones, R. (1982). Danışma Psikolojisi Kuramları. Ankara: TDFO Ltd. Şti.
13 Duyuşsal Terapi Nelson-Jones, R. (1982). Danışma Psikolojisi Kuramları. Ankara: TDFO Ltd. Şti.
14 Değerlendirme Altıntaş, E. ve Gültekin, M. (2003). Psikolojik Danışma Kuramları. İstanbul: Alfa yayınları.
15 Final Sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - 1 20
Sunum ve Seminer : - - 1 20
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   - - - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 40
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 30
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 56
DERSİN AKTS KREDİSİ 7
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Psikolojik danışma teknikleri ve psikolojik danışma kuramlar hakkında bilgi ve beceri kazanır 3
D.Ö.Ç. 2 Danışma Kuramlarını öğrenir 2
D.Ö.Ç. 3 Danışma teknik ve yöntemlerini öğrenir 4
D.Ö.Ç. 4 Öğrendiği teknik ve yöntemleri danışanlarına uygular 3
D.Ö.Ç. 5 Psikolojik danışma uygulamaları yapar 2
D.Ö.Ç. 6 İyileştirici ilşkiyi kullanmayı öğrenir 4
D.Ö.Ç. 7 Psikolojik danışma problemlerini tanır 1
D.Ö.Ç. 8 Psikolojik danışma hedflerini tanır 2
D.Ö.Ç. 9 Strateji ve yöntem uygulamaları yapar. 3
D.Ö.Ç. 10 Bilişsel terapi hakkında bilgi alır. 4
D.Ö.Ç. 11 Bilişsel ?Davranışsal terapi konusunda bilgi alır. 2
D.Ö.Ç. 12 Duyusal terapi konusunda bilgi alır. 3
D.Ö.Ç. 13 Davranışsal terapi konusunda bilgi alır. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20