SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Psikiyatrik Sosyal Hizmet
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3271001013 3 / 0 8
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Sinan AKÇAY
Koordinator E-mail sinan.akcay selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Psikiyatrik sosyal hizmetin temelleri, gelişimi, vakalar üzerinden ruh sağlığı sorunlarının ve sosyal hizmet müdahalelerinin öğrenilmesi.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
30 0 0 0 0 70 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Psikiyatrik sosyal hizmet alanına giriş: Tanımlar ve kavramlar Pritd, C. (2006). Mental Health Social Work: Evidence-Based Practice. New York: Routledge
2 Ruh sağlığı ve bozukluğunun tanımlanması Öztürk, M. O. ve Uluşahin, A. (2014). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları I. Ankara: Nobel Tıp Kitapevleri.
3 Psikiyatrik sosyal hizmetin tarihsel gelişimi Özdemir, Uğur (2000) Türkiyede Psikiyatrik Sosyal Hizmet, Ankara:Aydınlar Matbaası.
4 Psikiyatrik sosyal hizmetin temel dayanakları Pritd, C. (2006). Mental Health Social Work: Evidence-Based Practice. New York: Routledge
5 Psikiyatrik sosyal hizmet uzmanının rol ve sorumlulukları Oral, M. ve Tuncay, T. (2012). Ruh Sağlığı Alanında Sosyal Hizmet Uzmanının Rol ve Sorumlulukları. Toplum ve Sosyal Hizmet, 23(2), 93-114.
6 Psikiyatrik tedavide ekip çalışması Bland, R. ve Renouf, N. (2001). Social work and the mental health team. Australasian Psychiatry, 9(3), 238-241
7 Psikiyatrik sosyal hizmette iyi uygulama örnekleri Pritd, C. (2006). Mental Health Social Work: Evidence-Based Practice. New York: Routledge
8 Psikiyatrik sosyal hizmette güncel yaklaşımlar Francis, A. P. (2014). Social Work in Mental Health:Contexts and Theories for Practice. California: Sage Publications.
9 Psikiyatrik sosyal hizmette güncel yaklaşımlar Francis, A. P. (2014). Social Work in Mental Health:Contexts and Theories for Practice. California: Sage Publications.
10 Koruyucu ruh sağlığı hizmetleri Tilbury, D. (2002). Working with Mental Illness: A Community-based Approach. London:Palgrave
11 Psikiyatrik sosyal hizmette bireyle çalışma Pritd, C. (2006). Mental Health Social Work: Evidence-Based Practice. New York: Routledge
12 Psikiyatrik sosyal hizmette grupla çalışma Pritd, C. (2006). Mental Health Social Work: Evidence-Based Practice. New York: Routledge
13 Psikiyatrik sosyal hizmette toplumla çalışma Tilbury, D. (2002). Working with Mental Illness: A Community-based Approach. London:Palgrave
14 Farklı yaklaşımlara göre vaka çalışmaları Arıkan, Çiğdem ve Ladiper Dilek (1996) Ruh Hastalıklarının Tedavisinde Psiko-sosyal Bir Boyut. Ankara: Şafak Matbaacılık
15 Farklı yaklaşımlara göre vaka çalışmaları Arıkan, Çiğdem ve Ladiper Dilek (1996) Ruh Hastalıklarının Tedavisinde Psiko-sosyal Bir Boyut. Ankara: Şafak Matbaacılık
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : 1 10
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : 2 20
Projeler : 1 10
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : 1 10
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 50
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 2 20
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : 1 20
Projeler : 1 20
Ödev : 1 20
Küçük Sınavlar : 1 20
Ara Sınav : 0 -
Final : 1 50
DERSİN AKTS KREDİSİ 8
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Psikiyatrik sosyal hizmetin kapsamı ve tarihçesi hakkında bilgi sahibi olur 4
D.Ö.Ç. 2 Ruh sağlığı sorunu yaşayan bireylere yönelik sosyal hizmet müdahalesine dair bilgi sahibi olur 4
D.Ö.Ç. 3 Psikiyatrik sosyal hizmette ekip çalışmasına dair bilgi sahibi olur 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20