SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Nitel ve Nicel Araştırma
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 3271001012 3 / 0 8
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Doğa BAŞER
Koordinator E-mail dogabaser selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrenci, nicel ve nitel araştırma yöntemilerinin kavramsal çerçevesini,özelliklerini, yöntemin uygulanma sürecini öğrenecek ve uygulayabilecektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, Tartışma
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Alan Araştırma Yöntemlerine Giriş ve Temel Kavramlar BALCI, Ali, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Teknikleri İlkeler, Pegem Akademi,
2 Araştırmanın Boyutları BALCI, Ali, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Teknikleri İlkeler, Pegem Akademi,
3 Kuramlar ve Araştırma BALCI, Ali, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Teknikleri İlkeler, Pegem Akademi,
4 Alan Araştırmalarında Metodoloji BALCI, Ali, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Teknikleri İlkeler, Pegem Akademi,
5 Literatür Değerlendirilmesi ve Etik Kaygılar NEUMAN, W. Lawrance, Toplumsal Araştırma Yöntemleri?1 Yayın Odas
6 Nitel ve Nicel Araştırma Tasarımları NEUMAN, W. Lawrance, Toplumsal Araştırma Yöntemleri?1 Yayın Odası
7 Nitel - Nicel Ölçüm ve Örneklem PUNCH, Keith F. ,Sosyal Araştırmalara Giriş/Nicel ve Nitel Yaklaşımlar,
8 Nicel Veri Toplama ve Analiz BALCI, Ali, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Teknikleri İlkeler, Pegem Akademi,
9 Nitel Veri Toplama ve Analiz BALCI, Ali, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Teknikleri İlkeler, Pegem Akademi,
10 Araştırma Raporunun Yazılması BALCI, Ali, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Teknikleri İlkeler, Pegem Akademi,
11 Araştırma Raporunun Yazılması BALCI, Ali, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Teknikleri İlkeler, Pegem Akademi,
12 Araştırma Raporunun Yazılması BALCI, Ali, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Teknikleri İlkeler, Pegem Akademi,
13 Genel Değerlendirme BALCI, Ali, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Teknikleri İlkeler, Pegem Akademi,
14 Sınav
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   - 100
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : - -
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 3 20
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 2 60
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 60
DERSİN AKTS KREDİSİ 8
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Sosyal bilimlerde araştırmalara konu olan araştırma alanlarını bilir. 4
D.Ö.Ç. 2 Nicel ve nitel araştırma yönteminin kavramlarını, özelliklerini, tarihçesini bilir. 4
D.Ö.Ç. 3 Pozitivist ve yorumsamacı paradigma ışığında bir araştırma sürecini sistemli bir şekilde açıklayabilir. 4
D.Ö.Ç. 4 Nicel yöntemi nitel yöntem ile karşılaştırabilir. 4
D.Ö.Ç. 5 Sistematik bir nicel ve nitel araştırma taslağını bireysel ve grup çalışması içinde hazırlayabilir 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20