SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   ÇOCUK İHMALİ VE İSTİSMARI VE SOSYAL HİZMET
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 3271001011 3 / 0 7
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç.Dr.Özlem KARAKUŞ
Koordinator E-mail ozlemkarakus selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin çocukluk döneminde karşılaşabilecekleri istismar nedenlerini, çocuk istismarında etkili olan faktörleri öğrenmeleri ve çocuk alanındaki sosyal hizmet uygulamalarında kullanabilmeleri amaçlar ve ileri düzeyde bilgi verir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 70 0 0 30 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yüz yüze anlatım
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş Johnson, C.F. (2000). Abuse and Neglect of Children. Behrman, R.E., Kliegman,R.M., Arvin, A.M. (eds), Nelson Textbook of Pediatrics, 16th ed., WB Saunders, Philadelphia.
2 Çocukluk Kavramının Ele Alınması, Tarihsel Süreç İçinde Çocukluk Kavramının Gelişimi Johnson, C.F. (2000). Abuse and Neglect of Children. Behrman, R.E., Kliegman,R.M., Arvin, A.M. (eds), Nelson Textbook of Pediatrics, 16th ed., WB Saunders, Philadelphia.
3 Çocukluk Döneminin Gelişimsel Açıdan Ele Alınması: Çocukluk Döneminde Psikososyal Gelişim Özellikleri Johnson, C.F. (2000). Abuse and Neglect of Children. Behrman, R.E., Kliegman,R.M., Arvin, A.M. (eds), Nelson Textbook of Pediatrics, 16th ed., WB Saunders, Philadelphia.
4 Çocuklarla Çalışma İlkeleri ve Gerekli Beceriler Johnson, C.F. (2000). Abuse and Neglect of Children. Behrman, R.E., Kliegman,R.M., Arvin, A.M. (eds), Nelson Textbook of Pediatrics, 16th ed., WB Saunders, Philadelphia.
5 Çocuk Hakları ve Sosyal Hizmet: Katılım, Çocuğun Yararı ve Çocuk Odaklı Bakış Kavramları Polat, O. (2007). Çocuk istismarı. Ankara: Seçkin yayıncılık.
6 Çocuklara Yönelik Hizmetlere Kısa Bir Bakış: Ülkemizde Çocuklara Yönelik Hizmet Sunan Kuruluşların Gözden Geçirilmesi Polat, O. (2007). Çocuk istismarı. Anklara: Seçkin yayıncılık.
7 Çocuk İstismarı ve İhmali Polat, O. (2007). Çocuk istismarı. Anklara: Seçkin yayıncılık.
8 Ödev Teslimi ve Sunumu Sözen, Ş., Uğur Baysal, S., Arıcan, N. (2005). Adli Tıp, Çocuk Hakları, Çocuk İstismarı ve İhmali, Devecioğlu Ö, Öneş Ü, Ünüvar E. (Editörler), Pediatride Rutinler. İstanbul: Medikal Yayıncılık.
9 Çocuk İstismarının Nedenleri Polat, O. (2007). Çocuk istismarı. Anklara: Seçkin yayıncılık.
10 Ensest, pedofili Polat, O. (2007). Çocuk istismarı. Anklara: Seçkin yayıncılık.
11 Şiddete Maruz Kalmış Çocuklarla Çalışma: Hizmetler, Sorunlar ve Sosyal Hizmet Müdahalesi Sözen, Ş., Uğur Baysal, S., Arıcan, N. (2005). Adli Tıp, Çocuk Hakları, Çocuk İstismarı ve İhmali, Devecioğlu Ö, Öneş Ü, Ünüvar E. (Editörler), Pediatride Rutinler. İstanbul: Medikal Yayıncılık.
12 Risk Altında ve Suça Sürüklenmiş Çocukların Korunması İhtiyacı I Sözen, Ş., Uğur Baysal, S., Arıcan, N. (2005). Adli Tıp, Çocuk Hakları, Çocuk İstismarı ve İhmali, Devecioğlu Ö, Öneş Ü, Ünüvar E. (Editörler), Pediatride Rutinler. İstanbul: Medikal Yayıncılık.
13 Risk Altında ve Suça Sürüklenmiş Çocukların Korunması İhtiyacı II Sözen, Ş., Uğur Baysal, S., Arıcan, N. (2005). Adli Tıp, Çocuk Hakları, Çocuk İstismarı ve İhmali, Devecioğlu Ö, Öneş Ü, Ünüvar E. (Editörler), Pediatride Rutinler. İstanbul: Medikal Yayıncılık.
14 Değerlendirme Sözen, Ş., Uğur Baysal, S., Arıcan, N. (2005). Adli Tıp, Çocuk Hakları, Çocuk İstismarı ve İhmali, Devecioğlu Ö, Öneş Ü, Ünüvar E. (Editörler), Pediatride Rutinler. İstanbul: Medikal Yayıncılık.
15 Final Sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - 1 20
Sunum ve Seminer : - - 1 20
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   - - - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 46
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 30
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 50
DERSİN AKTS KREDİSİ 7
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Çocukta ekonomik istismarı ve ihmali tanılar. 4
D.Ö.Ç. 2 Çocukta duygusal istismarı ve ihmali tanılar. 4
D.Ö.Ç. 3 Çocukta fiziksel istismarı ve ihmali tanılar. 4
D.Ö.Ç. 4 Çocuk istismarı - ihmalindeki risk faktörlerini bilir. 4
D.Ö.Ç. 5 Çocuk istismarı - ihmalinin Dünyadaki ve Ülkemizdeki durumunu bilir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20