SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Tıbbi Sosyal Hizmet
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 3271001009 3 / 0 8
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Özlem KARAKUŞ
Koordinator E-mail ozikarakus gmail.com
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Sosyal bilimlerin sağlık ve hastalığa ilişkin temel bakış açısı, değişen sağlık sistemi içerisinde hastanın, sağlık çalışanın ve tedavi kuruluşlarının yeri netleştirildikten sonra, sağlık sistemi içerisinde sosyal hizmet uzmanının işlevi, sorumlulukları, tıbbi sosyal hizmetle ilgili yasal düzenlemeler, hastalıkların tanı, tedavisi ve rehabilitasyonunda tıbbi sosyal hizmet uygulamaları ele alınacaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
30 0 0 0 0 70 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Tanışma ve ders içeriğinin tartışılması Tıbbi Sosyal Hizmet. Ed. S. Attepe-Özden, E. Özcan. Nobel Yayınları, 2017
2 Sağlık ve hastalığa ilişkin genel bir bakış Hayran, O. Sağlık Hizmetleri. (Iç: Sağlık Hizmetleri El Kitabı. Yüce Yayım)
3 Sağlığın sosyal belirleyicileri, sağlık hakkı, sağlıkta eşitsizlik. Polat, G., A. İ. Çoban. (2015). 21.yyda Sağlıkta Eşitsizlikler ve Eşitsizliğin Aşılmasında Sosyal Hizmetin Rolü. Toplum ve Sosyal Hizmet. Cilt 26, Sayı 1, Nisan 2015
4 Tıbbi sosyal hizmet Özbesler, C. Tıbbi Sosyal Hizmete Giriş ve Tıbbi Sosyal Hizmet Uzmanının Rolleri. İç: Tıbbi Sosyal Hizmet Kitabı. Nobel Yayınevi
5 Hastalığa İlişkin Tepkiler, Hastaların Özellikleri, Sorunları. Duyan, V. Hastaların Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözümleri Odağında Tıbbi Sosyal Hizmet. C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 25 (4), 2003 Özel Eki.
6 Hastanelerde Sosyal Hizmet Uygulamaları-I Duyan, V. Tıbbi Sosyal Hizmet. Sağlıkta Psikososyal Boyut. Aydınlar Matbaası.
7 Hastanelerde Sosyal Hizmet Uygulamaları-I Saruç,S. Türkiyede Tıbbi Sosyal Hizmet Alanına Yönelik Genel Bir Değerlendirme. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care. 9(3), 2015.
8 Hastalıklar, Hastalara Yaklaşım ve Sosyal Hizmet Zengin, O. Nefrolojik Sosyal Hizmet: Kronik Böbrek Yetmezliğinde Sosyal Hizmet Müdahalesi. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 25 (3), 2016.
9 Hastalıklar, Hastalara Yaklaşım ve Sosyal Hizmet Altınova, H., Duyan, V. Onkolojik Sosyal Hizmet. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care. 7(3),2013
10 Hastalıklar, Hastalara Yaklaşım ve Sosyal Hizmet Tıbbi Sosyal Hizmet. Ed. S. Attepe-Özden, E. Özcan. Nobel Yayınları, 2017
11 Hastalıklar, Hastalara Yaklaşım ve Sosyal Hizmet Tıbbi Sosyal Hizmet. Ed. S. Attepe-Özden, E. Özcan. Nobel Yayınları, 2017
12 Yaşam Sonu Bakımı ve Ölüm Tuncay, T. Yaşam Sonu Bakımda Sosyal Hizmet Uzmanının Rolleri. Toplum ve Sosyal Hizmet, 24(2), 2013.
13 Yaşam Sonu Bakımı ve Ölüm Saruç,S. Palyatif Ve Yaşam Sonu Bakımda Sosyal Hizmet Uzmanının Rolleri Ve Sosyal Hizmet Mesleği Standartları. Toplum ve Sosyal Hizmet, 24(2), 2013.
14 Film Gösterimi Patch Adams
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : 1 5
Ödev : 1 5
Sunum ve Seminer : 2 20
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : 2 20
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 50
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 2 15
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : 2 15
Projeler : - -
Ödev : 1 30
Küçük Sınavlar : 1 30
Ara Sınav : - -
Final : 1 50
DERSİN AKTS KREDİSİ 8
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Tıbbi sosyal hizmetin konusu ve amacını öğrenir 4
D.Ö.Ç. 2 Tıbbi sosyal hizmet alanında yardım ilişkisi kurma ve destekleyici bir yaklaşımla sürdürme bilgi ve becerilerini öğrenir 4
D.Ö.Ç. 3 Farklı hastalıklara sahip kişilerle planlı değişim sürecini kullanma bilgisini edinir 4
D.Ö.Ç. 4 ) Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde sosyal hizmet uygulamalarını bilir 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20