SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Karşılaştırmalı Aile Politikaları ve Hizmetler
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3271001007 3 / 0 8
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Serap DAŞBAŞ
Koordinator E-mail gserap gmail.com
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilerin sosyal hizmet, Türkiyede ve Dünyadaki aile politikaları ve ailelere yönelik hizmetleri karşılaştırmalı ve örnekler verilerek öğrenmeleridir. Öğrencilerin değerlendirme ve tartışmalarının bakış açısı ile küreselleşme bağlamına dikkat ederek aile politikaları kapsamında aile ihtiyaç ve sorunlarını tespit edebilmeleri aile sorunlarının tarihsel süreç içinde aldıkları yeni şekiller ve aile politikalarını etkileyen faktörleri, açık ve kapalı aile politikalarını görebilmeleri aileleri etkileyen sosyo-demografik verileri inceleyebilmeleri ve gerekli hizmetler hakkında bilgi sahibi olmaları beklenmektedir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 85 0 0 15 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, Tartışma, Rapor hazırlama Sunum yapma ve soru sorma, bilgi alışverişi yapma.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Aile Politikası ve aile hizmetleri konusunun tartışılması, analiz yapabilme ortamı hazırlama .
2 Aile Politikalarına giriş Deney, David (1998). Social Policy and Social Work. Oxford Publication.
3 Dünyada ve Türkiyede Aile politikaları tarihçesi Families in Society: The Journal of Contemporary Human Services? adlı derginin tüm sayıları.
4 Dünyada ve Türkiyede Aile politikaları tarihçesi Families in Society: The Journal of Contemporary Human Services? adlı derginin tüm sayıları.
5 Dünyada ve Türkiyede Aile politikaları içerikleri Families in Society: The Journal of Contemporary Human Services? adlı derginin tüm sayıları.
6 Aile Hakkında konu araştırması verilmesi
7 Aile politikaları açısından Türkiye ve Dünya örnekleri Makale tartışması Social Work: Journal of the National Association of Social Workers ? adlı derginin tüm sayıları
8 Aile politikaları açısından Türkiye ve Dünya örnekleri Makale tartışması Social Work: Journal of the National Association of Social Workers ? adlı derginin tüm sayıları
9 Aile politikaları Türkiye örnek çalışması, yasal düzenlemeler Avrupa Topluluğu Ülkelerinde Aile Politikası. (1991) Derleyen: W. Dumon. Ankara: T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayını.
10 Kadın ve çocuk açısından Yasal Düzenlemelerin Tartışılması Families in Society: The Journal of Contemporary Human Services? adlı derginin tüm sayıları.
11 Dünya Örnekleri İle Türkiyedaki Aile politikaları tartışması sunum ve tartışma, Örn: Aile içi şiddet yasal düzenlemeleri Avrupa Topluluğu Ülkelerinde Aile Politikası. (1991) Derleyen: W. Dumon. Ankara: T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayını.
12 Verilen araştırma konuları hakkında tartışmaların yapılması
13 Dünya Örnekleri İle Türkiyedeki Aile politikaları tartışması sunum ve tartışma, Örn: Annelik izinleri ve Feminizm açısından tartışma Avrupa Topluluğu Ülkelerinde Aile Politikası. (1991) Derleyen: W. Dumon. Ankara: T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayını.
14 Dünya Örnekleri İle Türkiye?deki Aile politikaları tartışması sunum ve tartışma, Örn: Yapısalcılık açısından sığınma evlerinin yapılanma tartışması Social Work: Journal of the National Association of Social Workers ? adlı derginin tüm sayıları
15 Final Sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : 1 40
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 70
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 90
DERSİN AKTS KREDİSİ 8
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Bu dersin sonunda öğrenci Türkiye ve Dünyadaki aile ve ailelere yönelik politikaları öğrenir ve analiz eder. 4
D.Ö.Ç. 2 Bu dersin sonunda öğrenci küreselleşmenin bütün toplumlardaki aile politikaları üzerine etkisini değerlendirir. 3
D.Ö.Ç. 3 Bu dersin sonunda öğrenci aile politikalarına ilişkin ihtiyaç, sorun ve önerileri kavrar ve analiz eder. 4
D.Ö.Ç. 4 Bu dersin sonunda öğrenci aileleri etkileyen bireysel, sosyal ve çevresel etkenleri tespit eder. 3
D.Ö.Ç. 5 Bu dersin sonunda öğrenci ailelerin ihtiyaç duyacağı bütün hizmetleri tespit eder. 4
D.Ö.Ç. 6 Bu dersin sonunda öğrenci aile politikalarına ilişkin daha da kapsamlı ve tutarlı düşünür analiz etme gücünü artırır. 4
D.Ö.Ç. 7 Yapılan araştırmaların sunumların yapılması 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20