SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Sosyal Politika Ve Sosyal Hizmet Yönetimi
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3271001005 3 / 0 7
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Doğa BAŞER
Koordinator E-mail dogabaser selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Sosyal politikanın doğuşu ve gelişmesini tarihsel bir bakış açısıyla vermek, sosyal politika kavram ve kapsamı üzerindeki tartışmaları gözden geçirmek, sosyal politikaların oluşturulmasında etkili olan ulusal ve uluslar arası güçleri Türkiye örneğinde tartışmak, sosyal politikaların oluşturulması ve uygulanmasında bir meslek ve disiplin olarak sosyal hizmetin katkısını tartışmak, sosyal refah alanının düzenlenmesi ve işleyişinde planlama ve yönetime ilişkin kuram ve uygulama modellerini gözden geçirmektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 85 0 0 15 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, Tartışma
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Sosyal Politikanın Doğuşu ve Gelişimi (Tarihsel Bakış) Temel Kavramlar, Tanımı ve Kapsamı Gülmez, Mesut. Uluslararası Sosyal Politika. Ankara: TODAİE Yayınları, 2000.
2 Liberal Devletten Sosyal Devlete: Devlet Anlayışındaki Değişimler ve Sosyal Devlet Sezen, Seriye. Devletçilikten Özelleştirmeye Türkiyede Planlama. Ankara: TODAİE Yayın no: 293, 1999, ss. 6-141.
3 Türkiye Örneğinde Sosyal Politikaların Oluşturulmasında Etkili Olan Ulusal Güçler Sezen, Seriye. Devletçilikten Özelleştirmeye Türkiyede Planlama. Ankara: TODAİE Yayın no: 293, 1999, ss. 6-141.
4 Türkiye Örneğinde Sosyal Politikaların Oluşturulmasında Etkili Olan Kamusal Kurumlar Karataş, Kasım. ?Türkiyede Afet Politikası Üzerine Kısa Bir Değerlendirme?, Travma Tedavisi Uzman Eğitimi, ed. B. Tufan, A. Aktaş ve V. Duyan, 96-104, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayını, No. : 005, Ankara, 2000.
5 Sosyal Politikaları Görünür Kılan Ulusal Mevzuat ve Araçlar Karataş, Kasım. "Sosyal Devlet ve Sosyal Hizmetler?, 2000li Yıllara Doğru Sosyal Devletin Gerçekleştirilmesinde Sosyal Hizmetlerin Yeri ve Önemi: 4. Ulusal Sosyal Hizmetler Konferans,. 349-352, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Yayını, Yayın No: 3,Ankara, 1997.
6 Türkiye Örneğinde Sosyal Politikaların Oluşturulmasında Etkili Olan Uluslararası Güçler Karataş, Kasım ?Yoksullukla Mücadelede Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Sosyal Yardımlar? Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansı 2002 Bildirileri, Yayına Hazırlayan: Gül Erdost. Ankara, 2003, s. 120-138.
7 Türkiye Örneğinde Sosyal Politikaların Oluşturulmasında Etkili Olan Uluslararası Mevzuat ve Araçlar Gülmez, Mesut. Uluslararası Sosyal Politika. Ankara: TODAİE Yayınları, 2000.
8 Sosyal refah alanının düzenlenmesi ve işleyişinde planlama ve yönetime ilişkin kuram ve uygulama modelleri Gülmez, Mesut. Uluslararası Sosyal Politika. Ankara: TODAİE Yayınları, 2000.
9 Türkiyede Planlama Uygulamasının Gelişimi/Değişimi, Planlama Anlayışında Yeni Yönelimler Sezen, Seriye. Devletçilikten Özelleştirmeye Türkiyede Planlama. Ankara: TODAİE Yayın no: 293, 1999, ss. 6-141.
10 Sosyal Politikanın Uygulama Alanları Colton, Matthew (edited by). Special İssue: Social Work and Social Justice, The British Journal of Social Work, 32, 6, September 2002.
11 Sosyal Politikanın Uygulama Alanları Karataş, Kasım. "Sosyal Devlet ve Sosyal Hizmetler?, 2000li Yıllara Doğru Sosyal Devletin Gerçekleştirilmesinde Sosyal Hizmetlerin Yeri ve Önemi: 4. Ulusal Sosyal Hizmetler Konferans,. 349-352, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Yayını, Yayın No: 3,Ankara, 1997.
12 Sosyal politikaların oluşturulması ve uygulanmasında bir meslek ve disiplin olarak sosyal hizmetin katkısı Adams, Robert. Social Policy for Social Work. New York: Palgrave, 2002.
13 Çağdaş Yönetim Yaklaşımları Colton, Matthew (edited by). Special İssue: Social Work and Social Justice, The British Journal of Social Work, 32, 6, September 2002.
14 Çağdaş Yönetim Yaklaşımları Colton, Matthew (edited by). Special İssue: Social Work and Social Justice, The British Journal of Social Work, 32, 6, September 2002.
15 Final sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : 1 20
Ödev : 1 20
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 5
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 36
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 25
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 40
DERSİN AKTS KREDİSİ 7
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Öğrenci, Sosyal politikanın doğuşu ve gelişimini tarihsel bakış açısıyla kavrar, ilgili temel kavramları öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 2 Öğrenci, günümüzde sosyal politikanın tanımı ve kapsamı üzerindeki tartışmaları gözden geçirir 3
D.Ö.Ç. 3 Tarihsel süreç içerisinde devlet anlayışındaki değişimleri ve sosyal devlet anlayışının göstergelerini öğrenir 4
D.Ö.Ç. 4 Türkiye örneğinde sosyal politikaların oluşturulmasında etkili olan ulusal ve uluslararası güçler, kurumlar, mevzuat ve araçları öğrenir. 3
D.Ö.Ç. 5 Bir sosyal politika aracı olarak planlama kavramı, örgütlenmesi, uygulamaları ile planlama anlayışında yeni yönelimleri öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 6 Seçilmiş Çeşitli örnekler üzerinde sosyal politika analizi yapar. 4
D.Ö.Ç. 7 Sosyal politikaların oluşturulması ve uygulanmasında bir meslek ve disiplin olarak sosyal hizmetin katkısını tartışır. 4
D.Ö.Ç. 8 Sosyal refah alanının düzenlenmesi ve işleyişinde yönetime ilişkin kuram ve uygulama modelleri ile çağdaş Yönetim Yaklaşımlarını gözden geçirir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20