SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Sosyal Hizmet Kuram ve Uygulamaları
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 3271001004 3 / 0 9
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Serap DAŞBAŞ
Koordinator E-mail gserap gmail.com
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Temel sosyal hizmet kuramlarının öğrenilmesi ve teorik derslerin pratikte uygulanabilirliğinin sağlanması.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
30 0 30 0 0 40 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yüz yüze öğrenme tekniği kullanılacak, teorik okumaların ardından pratik uygulamalar gerçekleştirilecektir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Genelci sosyal hizmetin tanımı ve kapsamı Zastrow, C.(2013). Sosyal Hizmete Giriş, Çev. Editörü: D. B. Çiftçi,Nika Yayınevi, Ankara.
2 Genelci sosyal hizmette eklektik bilgi temeli: Sistem Teorisi Zastrow, C.(2013). Sosyal Hizmete Giriş, Çev. Editörü: D. B. Çiftçi,Nika Yayınevi, Ankara.
3 Genelci sosyal hizmette eklektik bilgi temeli: Ekolojik perspektif. Sistem teorisi ile ekolojik perspektifin benzer ve farklı yönleri Zastrow, C.(2013). Sosyal Hizmete Giriş, Çev. Editörü: D. B. Çiftçi,Nika Yayınevi, Ankara.
4 Genelci sosyal hizmette uygulama alanları, insan davranışı ve sosyal çevre sosyal politika araştırma insanlar arası farklılık risk altındaki nüfus Zastrow, C.(2013). Sosyal Hizmete Giriş, Çev. Editörü: D. B. Çiftçi,Nika Yayınevi, Ankara.
5 Sosyal hizmetin değerleri ve etik ilkeleri ve etik ikilemler Zastrow, C.(2013). Sosyal Hizmete Giriş, Çev. Editörü: D. B. Çiftçi,Nika Yayınevi, Ankara.
6 Sosyal hizmetin değerleri ve etik ilkeleri ve etik ikilemler Zastrow, C.(2013). Sosyal Hizmete Giriş, Çev. Editörü: D. B. Çiftçi,Nika Yayınevi, Ankara.
7 Sosyal hizmetin değerleri ve etik ilkeleri ve etik ikilemler Zastrow, C.(2013). Sosyal Hizmete Giriş, Çev. Editörü: D. B. Çiftçi,Nika Yayınevi, Ankara.
8 Uygulama
9 Genelci sosyal hizmet uzmanının mesleki rolleri ve sahip olması gereken beceriler Acar, H., Negiz, N., Akman, E. (2013). Sosyal Hizmet Temelleri ve Uygulama Alanları, Maya Akademi, Ankara
10 Genelci sosyal hizmette sıkça kullanılan yaklaşımlar: Güçler perspektifi ve güçlendirme yaklaşımı Acar, H., Negiz, N., Akman, E. (2013). Sosyal Hizmet Temelleri ve Uygulama Alanları, Maya Akademi, Ankara
11 Genelci uygulamada sıkça kullanılan yaklaşımlar: Hak temelli yaklaşım, baskı karşıtı yaklaşımlar, görev odaklı yaklaşım Acar, H., Negiz, N., Akman, E. (2013). Sosyal Hizmet Temelleri ve Uygulama Alanları, Maya Akademi, Ankara
12 Genelci uygulamada sıkça kullanılan yaklaşımlar: Feminist yaklaşım, postmodernizm Zastrow, C.(2013). Sosyal Hizmete Giriş, Çev. Editörü: D. B. Çiftçi,Nika Yayınevi, Ankara.
13 Genelci sosyal hizmette planlı değişim süreci Zastrow, C.(2013). Sosyal Hizmete Giriş, Çev. Editörü: D. B. Çiftçi,Nika Yayınevi, Ankara.
14 Değerlendirme Zastrow, C.(2013). Sosyal Hizmete Giriş, Çev. Editörü: D. B. Çiftçi,Nika Yayınevi, Ankara.
15 Final Sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : 1 20
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : 1 20
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 10
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 40
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 60
DERSİN AKTS KREDİSİ 9
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Genelci sosyal hizmet yaklaşımını ve dayandığı kuramsal temelleri öğrenilmesi 4
D.Ö.Ç. 2 Genelci sosyal hizmet müdahalesinin mikro, mezzo ve makro boyutlarını örneklendirebilmek 4
D.Ö.Ç. 3 Genelci sosyal hizmet uygulamasının müdahale aşamaları ve bu süreçte sosyal hizmet uzmanının rolleri hakkında bilgi sahibi olunması 4
D.Ö.Ç. 4 Sosyal hizmet mesleğinin etik değerlerini öğrenilmesi 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20