SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Şebnem ASLAN

Erasmus Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Fatma Özlem YILMAZ

Farabi Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Emel FİLİZ

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Handan ERTAŞ

Amacı: Yüksek Lisans programının amacı tıp, halk sağlığı ve sağlık yönetimi ile ilgili olan fen ve sosyal bilimlerden lisans düzeyindeki mezunların, sağlık hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirmesi ile sağlık mevzuatı ve sağlık insan gücü konularında gerekli bilgi edinmelerini ve bu alanda bilimsel araştırma yapabilecek beceriyi kazanmalarını sağlamaktır. Sağlık yönetimi alanında uzman insan gücü yetiştirmeyi hedefleyen bu programda dersler zorunlu ve seçmeli olarak sunulmuştur. Öğrencinin yükleneceği dersler Anabilim Dalı Başkanı ve danışmanın yönlendirmeleri ile belirlenmektedir.

Vizyon: Türkiye sağlık sisteminin gelişimine güçlü ve yapıcı etkide bulunan, öğretim ve bilimsel araştırma ve gelişmeyi teşvik eden, günümüz gereksinimleri ve geleceğin öngörüleri doğrultusunda, yüksek lisans öğretim programlarını evrensel değerlere ve çağdaş bilgilere dayalı biçimde sürekli geliştiren, sağlık yönetimi alanında saygı ve güvenle anılan lider bir birim olmaktır.

Misyon: Evrensel ölçütlere uygun eğitim sistemiyle, araştırma ve sorun çözme becerisine sahip, sürekli kendini geliştirebilen ve toplum yararına çalışan sağlık yöneticileri yetiştirmeyi hedefler.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Sağlık Yönetimi yüksek lisans programı 2 yıllık eğitim veren bir lisansüstü programdır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Sağlık Yönetimi, Tezli Yüksek lisans programına temel olarak sağlık yönetimi, sağlık idaresi, sağlık kurumları işletmeciliği, işletme, iktisat, istatistik, hemşirelik, ebelik, tıp fakültesi mezunları kabul edilecektir. Ayrıca benzer programlardan mezun olan öğrenciler, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığının uygun görmesi şartı ile programa kabul edilebilir. Öğrenci kabulünde Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Öğrencilerin ALES sınavındaki eşit ağırlık (EA) puanı dikkate alınır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Yüksek lisans öğrencileri yatay geçiş ile gelen öğrenciler daha önceden aldıkları ve başarılı oldukları derslerden Sağlık Yönetimi Anabilim Dalının öngördüğü koşullarda Sağlık Bilimleri Enstitüsü yönetim kurulu tarafından muaf tutulur.

Mezuniyet Şartları: Tezli yüksek lisans programında kayıtlı öğrenciler, anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 27 kredilik (60 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı (100 üzerinden en az 70 puan) olmalıdır. Ayrıca bir bitirme tezi (60 AKTS) hazırlamak ve jüri önünde savunarak başarılı olmalıdır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

İstihdam Olanakları: Mezunlar, yüksek öğretim kurumlarında öğretim elemanı, sağlık kurumlarında yönetici olarak istihdam edilebilmektedir.

Üst Derece Programlara Geçiş: Tezli yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlar doktora programına başlayabilir.