SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   SAĞLIK KURUMLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3272001017 3 / 0 6
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre ÖZTÜRK
Koordinator E-mail yunuseozturk gmail.com
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç Dr. Yunus Emre ÖZTÜRK
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Öğrencileri İş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı bilgilendirmek, ilk yardım ve güvenlik önlemlerinin alınmasını kavratmak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
40 0 0 0 0 60 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
1: Anlatım, 2: Tartışma, 3: Bireysel Çalışma
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 İş güvenliğinin tanımı ve tarihçesi "İş Güvenliği", Ercüment DİZDAR, ABP Yayınevi"İş Güvenliği", Necdet AKYÜZ "İş Güvenliği ve Risk Değerlendirme Uygulamaları", M.Ergül
2 Devletin, işverenin ve işçinin görevleri, Hukuk kavramı ve çeşitleri "İş Güvenliği", Ercüment DİZDAR, ABP Yayınevi"İş Güvenliği", Necdet AKYÜZ "İş Güvenliği ve Risk Değerlendirme Uygulamaları", M.Ergül
3 İş kazası kavramı, oluş sebepleri ve iş kazası çeşitleri "İş Güvenliği", Ercüment DİZDAR, ABP Yayınevi"İş Güvenliği", Necdet AKYÜZ "İş Güvenliği ve Risk Değerlendirme Uygulamaları", M.Ergül
4 Meslek Hastalıkları kavramı, çeşitleri ve korunma yolları "İş Güvenliği", Ercüment DİZDAR, ABP Yayınevi"İş Güvenliği", Necdet AKYÜZ "İş Güvenliği ve Risk Değerlendirme Uygulamaları", M.Ergül
5 Ergonomi (İşçi ve işyeri yeri koşullarının işçi sağlığına etkisi) "İş Güvenliği", Ercüment DİZDAR, ABP Yayınevi"İş Güvenliği", Necdet AKYÜZ "İş Güvenliği ve Risk Değerlendirme Uygulamaları", M.Ergül
6 İş Sağlığı ve Güvenliği alanında işverenin görev ve sorumlulukları "İş Güvenliği", Ercüment DİZDAR, ABP Yayınevi"İş Güvenliği", Necdet AKYÜZ "İş Güvenliği ve Risk Değerlendirme Uygulamaları", M.Ergül
7 İş Sağlığı ve Güvenliği alanında işçinin hak ve sorumlulukları, sendikaların işlevleri "İş Güvenliği", Ercüment DİZDAR, ABP Yayınevi"İş Güvenliği", Necdet AKYÜZ "İş Güvenliği ve Risk Değerlendirme Uygulamaları", M.Ergül
8 Genel olarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu "İş Güvenliği", Ercüment DİZDAR, ABP Yayınevi"İş Güvenliği", Necdet AKYÜZ "İş Güvenliği ve Risk Değerlendirme Uygulamaları", M.Ergül
9 İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ILO(Uluslararası Çalışma Örgütü) Sözleşme ve Tavsiye Kararları "İş Güvenliği", Ercüment DİZDAR, ABP Yayınevi"İş Güvenliği", Necdet AKYÜZ "İş Güvenliği ve Risk Değerlendirme Uygulamaları", M.Ergül
10 WHO(Dünya Sağlık Örgütü) ve diğer uluslararası kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışma ve düzenlemeleri "İş Güvenliği", Ercüment DİZDAR, ABP Yayınevi"İş Güvenliği", Necdet AKYÜZ "İş Güvenliği ve Risk Değerlendirme Uygulamaları", M.Ergül
11 İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanmasında iş teftişinin önemi, İş Teftiş Örgütünün yapısı ve çalışmaları "İş Güvenliği", Ercüment DİZDAR, ABP Yayınevi"İş Güvenliği", Necdet AKYÜZ "İş Güvenliği ve Risk Değerlendirme Uygulamaları", M.Ergül
12 İş güvenliğinde Koruyucular (Makine ve Kişisel Koruyucular) "İş Güvenliği", Ercüment DİZDAR, ABP Yayınevi"İş Güvenliği", Necdet AKYÜZ "İş Güvenliği ve Risk Değerlendirme Uygulamaları", M.Ergül
13 Çalışma alanlarında elektriksiz aletlerle çalışmalarda iş güvenliği "İş Güvenliği", Ercüment DİZDAR, ABP Yayınevi"İş Güvenliği", Necdet AKYÜZ "İş Güvenliği ve Risk Değerlendirme Uygulamaları", M.Ergül
14 Çalışma alanlarında elektriksiz aletlerle çalışmalarda iş güvenliği "İş Güvenliği", Ercüment DİZDAR, ABP Yayınevi"İş Güvenliği", Necdet AKYÜZ "İş Güvenliği ve Risk Değerlendirme Uygulamaları", M.Ergül
15 Final Sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : 1 40 - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   - - - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : 14 3
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : 0 0
Projeler : 1 6
Ödev : 14 3
Küçük Sınavlar : 0 0
Ara Sınav : 1 3
Final : 1 3
DERSİN AKTS KREDİSİ 6
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 İş güvenliği ve işçi sağlığı kavramlarını tanımlayabilir ve analiz edebilir. 3
D.Ö.Ç. 2 İş kazalarını ve çeşitlerini analiz edebilir 4
D.Ö.Ç. 3 Meslek Hastalıkları ve korunma yollarını analiz edebilir 3
D.Ö.Ç. 4 Ergonomiyi tanımlayabilir, İşyerindeki çalışma ortamlarını ergonomiye uyarlayabilir. 3
D.Ö.Ç. 5 Çalışma ortamlarında kullanılan elektrikli ve elektriksiz el aletleriyle çalışmalarda iş güvenliği temel kurallarını analiz edebilir. 4
D.Ö.Ç. 6 Kişisel koruyucu donanımlarını tanımlayabilir ve KKD kullanımının önemini analiz edebilir. 4
D.Ö.Ç. 7 Yangın, Patlama, sabotaj ve doğal afetlerde güvenlik önlemlerini analiz edebilir. 3
D.Ö.Ç. 8 İş sağlığı ve güvenliğinde İsçi, işveren ve devletin görevlerini analiz edebilir. 3
D.Ö.Ç. 9 İşyeri sağlık ve güvenlik işaretlerini analiz edebilir. 3
D.Ö.Ç. 10 Bakım ve onarımlarda iş güvenlik kurallarını Analiz edebilir. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20