SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Sağlık Kurumlarında Liderlik
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3272001014 3 / 0 6
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Şebnem ASLAN
Koordinator E-mail
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrenci liderlik kavramı, liderlikle ilgili yaklaşımları, liderlik kuramlarına tarihsel süreci, yönetimde liderlik boyutu ile ilgili konularda bilgi donanımını arttırabilecek ve tartışmalara katkıda bulunacaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
50 0 0 0 0 50 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Liderlik Kavramı İlgili Güncel Makale ve Kitaplar
2 Liderlikte Güç ve İnformal Güç Kavramı ve Kapsamı İlgili Güncel Makale ve Kitaplar
3 Formal ve İnformal Gücün Sonuçları İlgili Güncel Makale ve Kitaplar
4 Liderlik Yaklaşımları İlgili Güncel Makale ve Kitaplar
5 Liderlik Yaklaşımları İlgili Güncel Makale ve Kitaplar
6 Modern Liderlik Kuramları İlgili Güncel Makale ve Kitaplar
7 Modern Liderlik Kuramları İlgili Güncel Makale ve Kitaplar
8 Alternatif Liderlik Yaklaşımları İlgili Güncel Makale ve Kitaplar
9 Alternatif Liderlik Yaklaşımları İlgili Güncel Makale ve Kitaplar
10 Alternatif Liderlik Yaklaşımları İlgili Güncel Makale ve Kitaplar
11 Duygusal Zeka Kavramı İlgili Güncel Makale ve Kitaplar
12 Duygusal Zeka ile İlgili Yapılan Çalışmaları İlgili Güncel Makale ve Kitaplar
13 Özdenetim Becerileri İlgili Güncel Makale ve Kitaplar
14 Örgütsel Bilinç ve Hizmet Becerileri İlgili Güncel Makale ve Kitaplar
15 Final Sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : 1 50
Sunum ve Seminer : 1 50
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   - -
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 6
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 20
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 2 17
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : - -
DERSİN AKTS KREDİSİ 6
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Zeka Kavramı ve Tarihsel Gelişimi Hakkındaki Bilgileri İfade Etme 3
D.Ö.Ç. 2 Duyguları Anlama ve Yönetmenin Önemini Anlatma 4
D.Ö.Ç. 3 Örgütlerde Duygusal Zekâyı Geliştirmeyi Sorgulama 4
D.Ö.Ç. 4 Duygusal Zekâyı Geliştirmenin Gereğini Tartışma 3
D.Ö.Ç. 5 Örgütlerde Duygusal Zekâyı Geliştirme Uygulamalarına İlişkin Örnek Olaylar Söyleme 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20