SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 3272001007 3 / 0 6
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Şebnem ASLAN
Koordinator E-mail sebnemas hotmail.com
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Araştırma yöntemleri dersinin amacı, öğrencilere, toplumsal araştırmaya ilişkin temel kavram, yöntem ve yaklaşımları öğretmektir. Ders sonunda öğrencilerin araştırma yapma, bilimsel metinleri değerlendirme ve eleştirel bir bakış ortaya koyma yetilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Bu ders, lisans düzeyinde öğrencilere sosyal bilimler (sağlık yönetimi) ile ilgili araştırma yöntemleri konusunda temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 70 0 0 30 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Araştırma Yöntemlerine Giriş ve Temel Kavramlar Bas Türker, Anket, Seçkin Yayınları, Ankara, 2010. ? Bas Türker, Akturan Ulun, Seçkin Yayınları, Ankara, 2008. Coşkun Recai, Bayraktaroğlu Serkan, Yıldırım Engin, Altunışık Remzi, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Kitabevi, 2008. ? Karasar, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, 2012. ? Remzi ALTUNIŞIK vd., Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 2. Basım, Adapazarı: Sakarya Kitabevi, 2002.
2 Bilimsel Araştırmanın Önemi Bas Türker, Anket, Seçkin Yayınları, Ankara, 2010. ? Bas Türker, Akturan Ulun, Seçkin Yayınları, Ankara, 2008. Coşkun Recai, Bayraktaroğlu Serkan, Yıldırım Engin, Altunışık Remzi, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Kitabevi, 2008. ? Karasar, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, 2012. ? Remzi ALTUNIŞIK vd., Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 2. Basım, Adapazarı: Sakarya Kitabevi, 2002.
3 Bilimsel Araştırmaya Giriş: Problem, Amaç, Önem, Varsayımlar, Sınırlılıklar, Tanımlar Bas Türker, Anket, Seçkin Yayınları, Ankara, 2010. ? Bas Türker, Akturan Ulun, Seçkin Yayınları, Ankara, 2008. Coşkun Recai, Bayraktaroğlu Serkan, Yıldırım Engin, Altunışık Remzi, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Kitabevi, 2008. ? Karasar, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, 2012. ? Remzi ALTUNIŞIK vd., Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 2. Basım, Adapazarı: Sakarya Kitabevi, 2002.
4 Bilimsel Araştırmada Literatür Taraması: Kuramsal Boyut, İlgili Kaynaklar Bas Türker, Anket, Seçkin Yayınları, Ankara, 2010. ? Bas Türker, Akturan Ulun, Seçkin Yayınları, Ankara, 2008. Coşkun Recai, Bayraktaroğlu Serkan, Yıldırım Engin, Altunışık Remzi, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Kitabevi, 2008. ? Karasar, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, 2012. ? Remzi ALTUNIŞIK vd., Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 2. Basım, Adapazarı: Sakarya Kitabevi, 2002.
5 Bilimsel Araştırmada Yöntem: Araştırma Modeli ve Türleri Bas Türker, Anket, Seçkin Yayınları, Ankara, 2010. ? Bas Türker, Akturan Ulun, Seçkin Yayınları, Ankara, 2008. Coşkun Recai, Bayraktaroğlu Serkan, Yıldırım Engin, Altunışık Remzi, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Kitabevi, 2008. ? Karasar, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, 2012. ? Remzi ALTUNIŞIK vd., Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 2. Basım, Adapazarı: Sakarya Kitabevi, 2002.
6 Bilimsel Araştırmada Yöntem: Evren ve Örneklem Bas Türker, Anket, Seçkin Yayınları, Ankara, 2010. ? Bas Türker, Akturan Ulun, Seçkin Yayınları, Ankara, 2008. Coşkun Recai, Bayraktaroğlu Serkan, Yıldırım Engin, Altunışık Remzi, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Kitabevi, 2008. ? Karasar, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, 2012. ? Remzi ALTUNIŞIK vd., Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 2. Basım, Adapazarı: Sakarya Kitabevi, 2002.
7 Bilimsel Araştırmada Yöntem Bas Türker, Anket, Seçkin Yayınları, Ankara, 2010. ? Bas Türker, Akturan Ulun, Seçkin Yayınları, Ankara, 2008. Coşkun Recai, Bayraktaroğlu Serkan, Yıldırım Engin, Altunışık Remzi, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Kitabevi, 2008. ? Karasar, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, 2012. ? Remzi ALTUNIŞIK vd., Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 2. Basım, Adapazarı: Sakarya Kitabevi, 2002.
8 Bilimsel Araştırmada Yöntem Bas Türker, Anket, Seçkin Yayınları, Ankara, 2010. ? Bas Türker, Akturan Ulun, Seçkin Yayınları, Ankara, 2008. Coşkun Recai, Bayraktaroğlu Serkan, Yıldırım Engin, Altunışık Remzi, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Kitabevi, 2008. ? Karasar, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, 2012. ? Remzi ALTUNIŞIK vd., Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 2. Basım, Adapazarı: Sakarya Kitabevi, 2002.
9 Bilimsel Araştırmada Yöntem: Verilerin Toplanması, Nitel, Nicel Veri Toplama Yöntemleri, Ölçme ve Ölçme Aracı Bas Türker, Anket, Seçkin Yayınları, Ankara, 2010. ? Bas Türker, Akturan Ulun, Seçkin Yayınları, Ankara, 2008. Coşkun Recai, Bayraktaroğlu Serkan, Yıldırım Engin, Altunışık Remzi, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Kitabevi, 2008. ? Karasar, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, 2012. ? Remzi ALTUNIŞIK vd., Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 2. Basım, Adapazarı: Sakarya Kitabevi, 2002.
10 İstatistikte Temel Kavramlar Bas Türker, Anket, Seçkin Yayınları, Ankara, 2010. ? Bas Türker, Akturan Ulun, Seçkin Yayınları, Ankara, 2008. Coşkun Recai, Bayraktaroğlu Serkan, Yıldırım Engin, Altunışık Remzi, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Kitabevi, 2008. ? Karasar, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, 2012. ? Remzi ALTUNIŞIK vd., Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 2. Basım, Adapazarı: Sakarya Kitabevi, 2002.
11 Normal Dağılım Eğrisi, Standart Puanlar Bas Türker, Anket, Seçkin Yayınları, Ankara, 2010. ? Bas Türker, Akturan Ulun, Seçkin Yayınları, Ankara, 2008. Coşkun Recai, Bayraktaroğlu Serkan, Yıldırım Engin, Altunışık Remzi, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Kitabevi, 2008. ? Karasar, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, 2012. ? Remzi ALTUNIŞIK vd., Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 2. Basım, Adapazarı: Sakarya Kitabevi, 2002.
12 İstatistiksel Hipotezler, Doğrusal İlişkinin Ölçülmesi Bas Türker, Anket, Seçkin Yayınları, Ankara, 2010. ? Bas Türker, Akturan Ulun, Seçkin Yayınları, Ankara, 2008. Coşkun Recai, Bayraktaroğlu Serkan, Yıldırım Engin, Altunışık Remzi, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Kitabevi, 2008. ? Karasar, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, 2012. ? Remzi ALTUNIŞIK vd., Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 2. Basım, Adapazarı: Sakarya Kitabevi, 2002.
13 Parametrik, Non- parametrik Testler Bas Türker, Anket, Seçkin Yayınları, Ankara, 2010. ? Bas Türker, Akturan Ulun, Seçkin Yayınları, Ankara, 2008. Coşkun Recai, Bayraktaroğlu Serkan, Yıldırım Engin, Altunışık Remzi, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Kitabevi, 2008. ? Karasar, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, 2012. ? Remzi ALTUNIŞIK vd., Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 2. Basım, Adapazarı: Sakarya Kitabevi, 2002.
14 Parametrik, Non- parametrik Testler Bas Türker, Anket, Seçkin Yayınları, Ankara, 2010. ? Bas Türker, Akturan Ulun, Seçkin Yayınları, Ankara, 2008. Coşkun Recai, Bayraktaroğlu Serkan, Yıldırım Engin, Altunışık Remzi, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Kitabevi, 2008. ? Karasar, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, 2012. ? Remzi ALTUNIŞIK vd., Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 2. Basım, Adapazarı: Sakarya Kitabevi, 2002.
15 Final sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : 1 20
Sunum ve Seminer : 1 20
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 3 5
Sunum ve Seminer Hazırlama : 3 20
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 2 7
Ödev : 1 6
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 40
DERSİN AKTS KREDİSİ 6
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Sağlık yönetiminde araştırmanın önemini bilir, 4
D.Ö.Ç. 2 2. Nitel ve nicel araştırma yaklaşımları arasındaki temel farkları açıklar, 4
D.Ö.Ç. 3 3. Nicel araştırma sürecinin temel adımlarını sıralar, 4
D.Ö.Ç. 4 4. Literatür tarama ve inceleme yol ve yöntemlerini bilir, 4
D.Ö.Ç. 5 5. Araştırma konusunu belirlemek için gerekli olan kaynakları kullanır, 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20