SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3272001003 3 / 0 6
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Fatma Özlem YILMAZ
Koordinator E-mail fatmaozlemyilmaz selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Temel finans kavram ve prensipleri, finansal tablolar, finansal analiz, firmaların ihtiyaç duyduğu çalışma sermayesinin yönetimi ve sermaye bütçeleme teknikleri, sermaye maliyeti, sermaye yapısı, kısa, orta ve uzun dönemli finansman kararları hakkında bilgi sahibi olup finansal problem çözme tekniklerine hakim olmak. Finansal yönetici gibi mevcut sorunlara çözüm getirebilme becerisi kazandırmaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
5 0 85 0 5 5 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
1. Anlatım, 2.Gözlem, 3.Tartışma, 4.Uygulama-Alıştırma
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Finansman, finansmanla ilgili temel kavramlar Ağırbaş, İsmail. Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim ve Maliyet Analizi, Siyasal Kitabevi.
2 Finansal yönetimin amacı ve diğer disiplinlerle ilişkisi, finansal yöneticinin görevleri Ağırbaş, İsmail. Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim ve Maliyet Analizi, Siyasal Kitabevi.
3 Finansal tablolar, amortismanlar Ağırbaş, İsmail. Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim ve Maliyet Analizi, Siyasal Kitabevi.
4 Faiz, faiz çeşitleri Ağırbaş, İsmail. Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim ve Maliyet Analizi, Siyasal Kitabevi.
5 Paranın zaman değeri Ağırbaş, İsmail. Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim ve Maliyet Analizi, Siyasal Kitabevi.
6 Finansal analiz ve kontrol (vaka çalışması) Ağırbaş, İsmail. Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim ve Maliyet Analizi, Siyasal Kitabevi.
7 Finansal planlama Ağırbaş, İsmail. Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim ve Maliyet Analizi, Siyasal Kitabevi.
8 Finansal kaldıraç ve faaliyet kaldıracı Ağırbaş, İsmail. Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim ve Maliyet Analizi, Siyasal Kitabevi.
9 Başa baş analizi Ağırbaş, İsmail. Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim ve Maliyet Analizi, Siyasal Kitabevi.
10 Çalışma sermayesi yönetiminin tanımı, türleri, özellikleri Ağırbaş, İsmail. Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim ve Maliyet Analizi, Siyasal Kitabevi.
11 Hisse senedive tahvil türleri, özellikleri Ağırbaş, İsmail. Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim ve Maliyet Analizi, Siyasal Kitabevi.
12 Risk ve getiri analizi Ağırbaş, İsmail. Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim ve Maliyet Analizi, Siyasal Kitabevi.
13 Sermaye maliyeti, borç ve özsermaye maliyetinin hesaplanması Ağırbaş, İsmail. Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim ve Maliyet Analizi, Siyasal Kitabevi.
14 Kısa ve uzun vadeli finansman kaynakları Ağırbaş, İsmail. Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim ve Maliyet Analizi, Siyasal Kitabevi.
15 Final Sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : 1 20
Sunum ve Seminer : 1 20
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 10 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : 10 4
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 55
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 0 0
DERSİN AKTS KREDİSİ 6
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Finans alanında gerekli bilgilere yeterli düzeyde sahip olmak. 4
D.Ö.Ç. 2 Finans fonksiyonunda görev aldığı konularda ekip çalışması yapmak. 4
D.Ö.Ç. 3 Finansman ve ekonomi bilgisini kullanarak yatırım projelerini hazırlamak ve analiz etmek. 4
D.Ö.Ç. 4 Finansal analiz ve kontrol yapabilme becerisine sahip olmak. 4
D.Ö.Ç. 5 Finansal yönetimin amacı ve diğer disiplinlerle ilişkisini anlamak. 4
D.Ö.Ç. 6 Finansal yöneticinin görevlerini kavramak ve finansal yönetici gibi davranabilme becerisine erişmek. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20