SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Biyoistatistik
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3272001001 3 / 0 6
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Musa ÖZATA
Koordinator E-mail musaozata gmail.com
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Öğrencinin temel istatistiksel sorunları kendi başına çözebilme, yorumlayabilme becerisini geliştirmesi, temel istatistiksel yöntemleri anlama ve irdeleme becerisine sahip olmasının sağlanmasıdır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
60 0 40 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım ve Laboratuar Uygulaması
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Sağlık Hizmetleri ve Biyoistatitik Kadir Sümbüloğlu ve Vildan Sümbüloğlu, Biyoistatistik, Hatipoğlu Yayınları Ankara, 2006.
2 Frekans Dağılımları ve Tanımlayıcı Ölçüler Kadir Sümbüloğlu ve Vildan Sümbüloğlu, Biyoistatistik, Hatipoğlu Yayınları Ankara, 2006.
3 Tablo ve Grafik Yapım Yönetimi Kadir Sümbüloğlu ve Vildan Sümbüloğlu, Biyoistatistik, Hatipoğlu Yayınları Ankara, 2006.
4 Teorik Dağılımlar Kadir Sümbüloğlu ve Vildan Sümbüloğlu, Biyoistatistik, Hatipoğlu Yayınları Ankara, 2006.
5 Önemlilik Testleri Kadir Sümbüloğlu ve Vildan Sümbüloğlu, Biyoistatistik, Hatipoğlu Yayınları Ankara, 2006.
6 Önemlilik Testleri Kadir Sümbüloğlu ve Vildan Sümbüloğlu, Biyoistatistik, Hatipoğlu Yayınları Ankara, 2006.
7 Önemlilik Testleri Kadir Sümbüloğlu ve Vildan Sümbüloğlu, Biyoistatistik, Hatipoğlu Yayınları Ankara, 2006.
8 Korelasyon ve Regresyon Analizi Kadir Sümbüloğlu ve Vildan Sümbüloğlu, Biyoistatistik, Hatipoğlu Yayınları Ankara, 2006.
9 Zaman Serileri Analizi Kadir Sümbüloğlu ve Vildan Sümbüloğlu, Biyoistatistik, Hatipoğlu Yayınları Ankara, 2006.
10 Biyomedikal Deneylerde İstatistiksel Yöntemler Kadir Sümbüloğlu ve Vildan Sümbüloğlu, Biyoistatistik, Hatipoğlu Yayınları Ankara, 2006.
11 Biyomedikal Deneylerde İstatistiksel Yöntemler Kadir Sümbüloğlu ve Vildan Sümbüloğlu, Biyoistatistik, Hatipoğlu Yayınları Ankara, 2006.
12 Örnekleme Kadir Sümbüloğlu ve Vildan Sümbüloğlu, Biyoistatistik, Hatipoğlu Yayınları Ankara, 2006.
13 Örnekleme Kadir Sümbüloğlu ve Vildan Sümbüloğlu, Biyoistatistik, Hatipoğlu Yayınları Ankara, 2006.
14 Örnekleme Kadir Sümbüloğlu ve Vildan Sümbüloğlu, Biyoistatistik, Hatipoğlu Yayınları Ankara, 2006.
15 Final Sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : 1 10
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : 1 10
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 80
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 14 3
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 1 49
Ödev : 1 2
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 3
DERSİN AKTS KREDİSİ 6
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 İstatistik kavramı, yönetsel kararların alınmasında istatistiğin yeri ile ilgili bilgileri öğrenir 4
D.Ö.Ç. 2 Veri özelliğine göre uygun ortalama değeri hesaplar. 3
D.Ö.Ç. 3 Sağlık alanındaki konularda elde edilen verileri tanımlar, özetler ve görsel olarak açıklar 4
D.Ö.Ç. 4 Derste işlenen konuların eş zamanlı olarak SPSS paket programında uygulamalarını yapar. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20