SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
psikiyatri_hemsireligi Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Dersin Adı   Ruh Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği-1
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3270061008 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Deniz KOÇOĞLU
Koordinator E-mail deniz.kocoglu selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencinin psikiyatri hemşireliği kuramları, felsefesi, ilkeleri, standartları ve rollerine ilişkin gelişmiş bir bilgi birikimine sahip olması, araştırmaları analiz etmesi, bireylerin ruh sağlığını etkileyen faktörleri tanımlama ve ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi, hastalıklarda uygun bakımın sunulması ve rehabilitasyona ilişkin beceri kazanmasıdır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, tartışma, soru-yanıt
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliğinin tarihsel süreci 4- Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Mental Health Nursing. Mosby Company, Boston, 1996.
2 Ruh Sağlığı ve hastalıkları Hemşireliğinde Temel Kavramlar 4- Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Mental Health Nursing. Mosby Company, Boston, 1996.
3 Temel Kuramlar ve Ruh Sağlığı ve hastalıkları Hemşireliği 5- Janosik EH, Davies JL. Psychiatric and Mental Health Nursing. Second Edition, Jones and Bartlett Publishers, United States of America, 1989.
4 Ruh Sağlığı Bozukluklarında Tanı Kriterleri ve Hemşirelik Süreci 3- Cook JJ, Fontaine KL. Essentials of Mental Health Nursing. Addison-Wesley, California, 1991.
5 Ruhsal Bozukluklara Giriş Duygulanım Bozukluğu Olan Bireyler ve Hemşirelik Yaklaşımı 5- Janosik EH, Davies JL. Psychiatric and Mental Health Nursing. Second Edition, Jones and Bartlett Publishers, United States of America, 1989.
6 Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozuklukları ve Hemşirelik Yaklaşımı 3- Cook JJ, Fontaine KL. Essentials of Mental Health Nursing. Addison-Wesley, California, 1991.
7 Somotoform ve Disosiyatif Bozukluğu olan Bireyler ve Hemşirelik Yaklaşımı Psikosomatik Bozukluklar ve Hemşirelik Yaklaşımı 2- Carson VB, Arnold EN. Mental Health Nursing. Saunders Company, London, 1996.
8 Kişilik Bozukluğu olan Bireyler ve Hemşirelik Yaklaşımı Cinsel İşlev Bozukluğu ve Hemşirelik Yaklaşımı 1- Birckhead LM. Psychiatric Mental Health Nursing. JB. Lippincott Company, Pennsylvania, 1989.
9 Madde Kullanım Bozukluğu ve Hemşirelik Yaklaşımı Organik Ruhsal Bozukluğu Olan Bireyler ve Hemşirelik Yaklaşımı 4- Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Mental Health Nursing. Mosby Company, Boston, 1996.
10 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Alanında Uygulanan Tedavi Yöntemleri ve Hemşirenin Sorumlulukları Terapötik Ortam ve Çevre 6- Johnson BS. Adaptation and Growth Psychiatric Mental Health Nursing. Lippincott Company, Newyork, 1997.
11 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Alanında Uygulanan Tedavi Yöntemleri ve Hemşirenin Sorumlulukları Terapötik Ortam ve Çevre 4- Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Mental Health Nursing. Mosby Company, Boston, 1996.
12 Psikiyatrik Rehabilitasyon 10- Videbeck SL, Psychiatric Mental Health Nursing. 2nd Ed. Lippincott Williams&Wilkins, Philadelphia, 2004
13 Kriz ve krize müdahale yaklaşımı 4- Fortinash KM, Holoday-Worret PA. Psychiatric Mental Health Nursing. Mosby Company, Boston, 1996.
14 Psikiyatride Acil Durumlar ve Acil Psikiyatri Hemşireliği 8- Kaplan & Sadock, Klinik Psikiyatri, Çev: Aydın H, Bozkurt A. Güneş Kitabevi, İstanbul, 2005
15 Final
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : 1 30
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : 1 30
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 40
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 14 4
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 24
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1- Psikiyatri hemşireliğinin tarihçesini tartışabilir 2
D.Ö.Ç. 2 2- Psikiyatri hemşireliği alanındaki kuramcıları ve kuramlarını tartışabilir 2
D.Ö.Ç. 3 3- Psikiyatrideki ekolleri ve akımları tartışabilir 2
D.Ö.Ç. 4 4- Sistem teorileri, gelişim teorileri, öğrenme teorilerini ifade eder. 2
D.Ö.Ç. 5 5- Danışmanlık ve yardım becerilerini kullanabilir 4
D.Ö.Ç. 6 6- Ruhsal sorunu olan bireyi değerlendirebilir 3
D.Ö.Ç. 7 7- Psikiyatride kullanılan tanı ve tedavi yöntemlerini sıralayabilir 1
D.Ö.Ç. 8 8- Hastanın hastalıklara uyumunu ve rehabilitasyonunu sağlar 3
D.Ö.Ç. 9 9- Kriz, krize müdahale ve stresle baş etme yöntemlerini tartışabilir 3
D.Ö.Ç. 10 10- Ruh sağlığını koruyucu, geliştirici, tedavi edici yöntemleri gereksinimi olan bireylere uygulayabilir. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20