SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
psikiyatri_hemsireligi Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Dersin Adı   SAĞLIK ALANINDA UYGULAMALI İSTATİSTİK
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 3270061006 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Deniz KOÇOĞLU
Koordinator E-mail deniizkocoglu gmail.com
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Deniz KOÇOĞLU
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Sağlık alanındaki bilimsel araştırmaların planlama, yürütme ve analiz aşamalarında sıklıkla kullanılan biyoistatistik yöntemlerinin bilgisayar paket programları yardımıyla, uygulamalarla öğrenilmesi
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
50 0 0 30 0 20 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, tartışma, soru-cevap, grup etkinliği
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş- dersin tanıtımı Biyoistatistikte temel kavramlar 1.Serper, Ö. (2000). İstatistik I-II, Ezgi Kitapevi, Bursa. 2.Esin, A. ve Çelebioğlu, S. (1988). İstatistik, Nobel yayın Dağıtım, Ankara.
2 SPSS programı tanıtımı 1.Serper, Ö. (2000). İstatistik I-II, Ezgi Kitapevi, Bursa. 2.Esin, A. ve Çelebioğlu, S. (1988). İstatistik, Nobel yayın Dağıtım, Ankara.
3 Veri tabanı oluşturulması - Veri kontrolü ve temizliği 1.Serper, Ö. (2000). İstatistik I-II, Ezgi Kitapevi, Bursa. 2.Esin, A. ve Çelebioğlu, S. (1988). İstatistik, Nobel yayın Dağıtım, Ankara.
4 Tanımlayıcı istatistikler 1.Serper, Ö. (2000). İstatistik I-II, Ezgi Kitapevi, Bursa. 2.Esin, A. ve Çelebioğlu, S. (1988). İstatistik, Nobel yayın Dağıtım, Ankara.
5 Hipotez testleri ve kullanım alanları 3.Barlow, R. (1989). Statistics, John Wiley&Sons, UK. 4.Çömlekçi, N. (1994). Temel İstatistik, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul. 5.Apaydın, A., Kutsal, A.. ve Atakan C. (1995). Uygulamalı istatistik.
6 Ki-kare testleri uygulama ve yorumlaması 3.Barlow, R. (1989). Statistics, John Wiley&Sons, UK. 4.Çömlekçi, N. (1994). Temel İstatistik, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul. 5.Apaydın, A., Kutsal, A.. ve Atakan C. (1995). Uygulamalı istatistik.
7 T testleri uygulama ve yorumlaması 3.Barlow, R. (1989). Statistics, John Wiley&Sons, UK. 4.Çömlekçi, N. (1994). Temel İstatistik, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul. 5.Apaydın, A., Kutsal, A.. ve Atakan C. (1995). Uygulamalı istatistik.
8 Mann Whitney U testi uygulama ve yorumlaması Wilcoxon uygulama ve yorumlaması 2.Esin, A. ve Çelebioğlu, S. (1988). İstatistik, Nobel yayın Dağıtım, Ankara. 3.Barlow, R. (1989). Statistics, John Wiley&Sons, UK. 4.Çömlekçi, N. (1994). Temel İstatistik, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul.
9 Korelasyon ve Doğrusal regresyon uygulama ve yorumlaması 2.Esin, A. ve Çelebioğlu, S. (1988). İstatistik, Nobel yayın Dağıtım, Ankara. 3.Barlow, R. (1989). Statistics, John Wiley&Sons, UK. 4.Çömlekçi, N. (1994). Temel İstatistik, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul.
10 Varyans Analizi uygulama ve yorumlaması 2.Esin, A. ve Çelebioğlu, S. (1988). İstatistik, Nobel yayın Dağıtım, Ankara. 3.Barlow, R. (1989). Statistics, John Wiley&Sons, UK. 4.Çömlekçi, N. (1994). Temel İstatistik, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul.
11 Çok değişkenli analizler ve model oluşturma yöntemleri 2.Esin, A. ve Çelebioğlu, S. (1988). İstatistik, Nobel yayın Dağıtım, Ankara. 3.Barlow, R. (1989). Statistics, John Wiley&Sons, UK. 4.Çömlekçi, N. (1994). Temel İstatistik, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul.
12 Çoklu regresyon uygulama ve yorumlaması 1.Serper, Ö. (2000). İstatistik I-II, Ezgi Kitapevi, Bursa. 2.Esin, A. ve Çelebioğlu, S. (1988). İstatistik, Nobel yayın Dağıtım, Ankara. 3.Barlow, R. (1989). Statistics, John Wiley&Sons, UK.
13 Lojistik regresyon modeli uygulama ve yorumlaması 1.Serper, Ö. (2000). İstatistik I-II, Ezgi Kitapevi, Bursa. 2.Esin, A. ve Çelebioğlu, S. (1988). İstatistik, Nobel yayın Dağıtım, Ankara. 3.Barlow, R. (1989). Statistics, John Wiley&Sons, UK.
14 Örnek büyüklüğü ve Örnek seçme yöntemleri 1.Serper, Ö. (2000). İstatistik I-II, Ezgi Kitapevi, Bursa. 2.Esin, A. ve Çelebioğlu, S. (1988). İstatistik, Nobel yayın Dağıtım, Ankara. 3.Barlow, R. (1989). Statistics, John Wiley&Sons, UK.
15 Final
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : 1 40
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 6
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 3 7
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 3
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Veri tabanı hazırlar, veri tabanını kontrol eder ve hataları temizler 3
D.Ö.Ç. 2 Verilerin tanımlayıcı istatistiklerini hesaplar ve yorumlar 2
D.Ö.Ç. 3 Hipotez testlerini yapar, sonuçlarını yorumlar 32
D.Ö.Ç. 4 Regresyon analizi ve Lojistik Regresyon analizi yapar ve sonuçlarını yorumlar 3
D.Ö.Ç. 5 Araştırmalarda örnek büyüklüğü hesaplar ve güç analizi yapar 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20