SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. M. Kemal ÇİFTÇİ

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Mustafa ORTATATLI

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. Fatih HATİPOĞLU

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Doç. Dr. Özgür ÖZDEMİR

Amacı: Yüksek Lisans programı sonunda öğrenciler öncelikle patolojinin temel kavramlarını ve metotlarını öğrenirler. Ayrıca öğrenciler rutin doku takibi ve histopatolojik boyama yöntemlerini ve preparat hazırlamayı öğrenirler.

Vizyon: Mevcut bilimsel veriyi değerlendirip güncel ve çağın ihtiyaçlarını karşılayacak yeterlikte bilgi birikimine sahip uzmanlar ile problemi ortaya koyan ve çözüm üreten bireyler yetiştirmektir.

Misyon: Alanında uzman ve sürekli kendisini geliştiren öğretim üyeleri ile yetkin, bilgili, bilimsel etik kurallarını ön planda tutan ve ilkeli bilim uzmanları yetiştirmektir.

Program Dili: TÜRKÇE

Program Tanımı: Kurulduğu Ağustos 1984?den Kasım 2006 tarihine kadar Hastalıklar ve Klinik Bilimleri Bölümünde görev yapmış olan Patoloji Anabilim Dalı, Kasım 2006 tarihinden itibaren Klinik Öncesi Bilimler Bölümüne bağlı olarak akademik, rutin ve bilimsel çalışmalarını sürdürmektedir. Patoloji Anabilim Dalında gerek klinik bilimleri ve gerekse hayvan sahipleri tarafından getirilen canlı/ölü hayvanlar, iç organlar ve biyopsi materyalleri makroskobik ve mikroskobik yönden muayene edilmektedir. Ayrıca gerekli görülen olgularda mikrobiyolojik ve parazitolojik incelemeler için uygun örnekler alınarak ilgili laboratuvarlara gönderilmektedir. Ayrıca kanatlı hastalıkları ve balık hastalıkları konularında sahadan gelen problemlere laboratuar desteği sağlanmaktadır. Laboratuvarlarımızda rutin patolojik metotların yanı sıra tanı ve araştırma projelerinde immunohistokimyasal, immunositokimyasal ve PCR yöntemleri kullanılmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adaylar aşağıdaki fakültelerden birinden mezun olmalıdırlar - Veteriner Fakültesi, - Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, - Sağlık Bilimleri Fakültesi, - Su ürünleri mühendisliği -Yukarıda adı geçen fakültelerden mezun olan adaylar Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından istenen ALES ve yabancı dil şartlarını da yerine getirmek zorundadır. *Belli bazı durumlarda aranan özel koşullar, Anabilim Dalı Kurul Kararı tarafından belirlenir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Diğer eğitim kurumlarından gelen öğrencilerin orada almış oldukları derslerin bizim derslerimizle uyumlu olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra öğrencinin başarı durumu da Anabilim Kurulu tarafından dikkate alınır.

Mezuniyet Şartları: Öğrenciler her yarıyıl 30 AKTS olmak üzere toplam 120 AKTSyi tamamlamak zorundadır. Her bir dersten başarılı olabilmek için teorik ve uygulama sınavlarının ortalaması 70 olmak zorundadır. Öğrenciler bu dönemlerin sonunda 1 seminer vermelidir. Öğrenciler tez çalışmalarını 2 yarıyılda bitirirler. Tezler jüri tarafından kabul edildikten ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra Histoloji ve Embriyoloji alanında Bilim uzmanı diploması verilir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Sınavların değerlendirilmesinde uygulanan yöntemler her ders için hazırlanan ders bilgi paketlerinde açıklanmıştır

İstihdam Olanakları: Mezun öğrenciler, kendilerine uygun işler bulabilecekleri gibi Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığına bağlı birim ve laboratuarlarda iş imkanı elde edebilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Yüksek lisansını tamamlayanlar doktora programlarına başvuru yapabilirler.