SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Patolojinin temel kavramlarını öğrenir.
P.Ç.2 Işık mikroskobunu kullanmayı ve dokuları histolojik yapılarına göre ayırt etmeyi öğrenir.
P.Ç.3 Alanında bilgiye nasıl ulaşabileceğini öğrenir.
P.Ç.4 Bilimsel ve etik kurallara uygun davranmayı öğrenir.
P.Ç.5 Anlatılan sistemdeki hastalıkları tanır ve makroskobik-mikroskobik bulgularını bilir.
P.Ç.6 Rutin çalışmalar için patoloji laboratuvarını hazırlamayı öğrenir.
P.Ç.7 Rutin doku takibi ve boyamaları ve preparat hazırlamayı öğrenir.
P.Ç.8 Işık mikroskobunda dokularda normal ve patolojik değişiklerin ayrımını öğrenir.
P.Ç.9 Hayvan türlerine göre nekropsi yöntemlerini bilir ve uygular
P.Ç.10 Elde ettiği sonuçları bilimsel ortamlarda yazılı ve sözlü sunmayı öğrenir.
P.Ç.11 Farklı disiplinlerle ortak çalışmayı ve elde edilen bilgileri yorumlamayı öğrenir
P.Ç.12 Patoloji alanında bir çalışmayı planlamayı, yapmayı ve sonuçlarını yorumlamayı öğrenir.
P.Ç.13 Kesilen hayvanların karkas ve organ muayenesinde gözlenen lezyonları makroskobik olarak tanır ve hastalığın sonucunu halk sağlığı açısından değerlendirir.
P.Ç.14 Kesilen hayvanların karkas ve organ muayenesinde gözlenen lezyonları makroskobik olarak tanır ve hastalığın sonucunu halk sağlığı açısından değerlendirir.